Widget - Dock Scheduler - Wykorzystanie magazynu

Zaktualizowano 21/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON, którzy mają dokupiony produkt Dock Scheduler, biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj widget DS Wykorzystanie magazynu do swojego Dashboardu, aby śledzić, w których godzinach występuje największe obciążenie magazynów i stanowisk.

Widget DS Wykorzystanie magazynu:

 • należy do widgetów z kategorii Harmonogramy,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie wszystkich zatwierdzonych w danych dniach awizacji, które zakończyły się pozytywnie lub negatywnie.
 • przedstawia dane w czasie rzeczywistym,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu więcej niż raz (maksymalnie 9 razy).

Nawigacja w widgecie

Głowne elementy widgetu DS Wykorzystanie magazynu to:

 1. Filtry - dzięki nim określisz rodzaj wyświetlanych danych. Aby otworzyć filtry, kliknij w niebieską strzałkę.

Dane możesz filtrować według kategorii:

 • Wartość - suma lub średnia - filtr określa, w jaki sposób obliczane są wartości dla danych dni.
 • Magazyn - z listy wybierzesz nazwę konkretnego magazynu, dla którego chcesz zobaczyć dane. Możesz także wskazać wszystkie magazyny.
 • Stanowisko - jest opcją dostępną wyłącznie po wybraniu konkretnego magazynu. Po wybraniu magazynu masz możliwość wyboru konkretnego stanowiska w ramach tego magazynu lub wyświetlenia danych dla wszystkich stanowisk znajdujących się w tym magazynie.
 • Rodzaj statusów - wszystkie, pozytywne lub negatywne statusy awizacji.
Statusy w widgecie nawiązują bezpośrednio do statusów awizacji, które pojawiają się w module Harmonogramy.
Statusy pozytywne - to awizacje o statusach: Załadowany/Rozładowany, Wyjazd.
Statusy negatywne - to awizacje o statusach: Niezaładowany, Nierozładowany, Odmowa załadunku, Odmowa rozładunku, Brak pojazdu.
 • Liczba dni wstecz - za pomocą suwaka określisz z jakiego czasu chcesz wyświetlić dane (możes cofnąć się od 1 do 30 dni).
 1. Informacja dla jakiego magazynu prezentujemy dane. W tym miejscu zobaczysz nazwę wybranego w filtrach magazynu lub adnotację: Wszystkie magazyny (jest to domyślne ustawienie filtra).
 2. Wykres prezentujący liczbę awizacji w danych godzinach.
Jeśli twoje magazyny w poszczególne dni mają różne godziny otwarcia np. 06:00-12:00, 08:00-16:00, 09:00-17:00, to na wykresie zakres godzin będzie wynosił 06:00-17:00.

W zależności od ustawień filtra Rodzaj statusów wykres będzie miał inny kolor:

 • niebieski - dla wszystkich statusów,
 • zielony - statusy pozytywne,
 • czerwony - statusy negatywne.
 1. Opcja Odśwież, dzięki której zaktualizujesz dane wyświetlane na widgecie. 

Jak analizować dane

 1. Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie (maksymalnie widget dodasz 9 razy).
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.
 1. Na każdym z widgetów wybierz inne filtry np. dla wszystkich magazynów pokaż statusy negatywne (1) i statusy pozytywne (2)

 1. Najedź kursorem myszy na wybraną część wykresu, aby poznać szczegółowe informacje o awizacjach w danej godzinie.

Ponieważ masz możliwość dodania widgetu DS Wykorzystanie magazynu maksymalnie 9 razy, możesz analizować dane w kilku konfiguracjach np. porównywać liczbę statusów pozytywnych i negatywnych dla wszystkich magazynów (1, 2) lub dla tego samego magazynu (np. Studio Amsterdam) porównać liczbę wszystkich awizacji (3) z liczbą awizacji o statusie negatywnym (4)

Analizując obłożenie pracy magazynu i stanowisk w konkretnych godzinach możesz:

 • lepiej dostosować liczbę pracowników do aktualnych potrzeb,
 • zidentyfikować tzw. "wąskie gardła" oraz obszary wymagające poprawy, dzięki proporcji awizacji o statusie pozytywnym do tych o negatywnym statusie,
 • szybciej reagować na potencjalne problemy takie jak, nadmierne obciążenie, brak wystarczającej liczby personelu w kluczowych godzinach,
 • zobaczyć, które ze stanowisk są bardziej a które mniej obłożone i dzięki tej wiedzy efektywnie alokować awizacje.

Jeśli dodasz do swojego Dashboardu wszystkie widgety z kategorii Harmonogramy otrzymasz pełny obraz funkcjonowania twoich magazynów.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)