Raport - Performance

Zaktualizowano 15/7/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty BI.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Raport Performance dostarczy Ci informacji, dzięki którym zmierzysz efektywność aktywności podejmowanych przez Twoją firmę na Platformie Trans.eu i CargoON.

Za pomocą raportu możesz:

 • zmierzyć aktywność Twojej firmy na Platformie,
 • zbadać miesięczne, kwartalne, roczne przyrosty aktywności,
 • sprawdzić zainteresowanie Twoimi frachtami na wybranych kierunkach,
 • zmierzyć response, jaki uzyskują Twoje oferty na Platformie,
 • uzyskasz kontrolę nad transakcyjnością zawieraną na wybranych kierunkach.

Nawigacja w raporcie Performance

W menu głównym wybierz moduł Raporty BI, a następnie otwórz zakładkę Performance.

Informacje prezentowane w raporcie są powiązane z modułem Frachty.

Raport składa się z 6 głównych części:

 1. Company performance - kafelki z metrykami firmy.
 2. Tabela Summary - tabelaryczne przedstawienie zsumowanych informacji o aktywności pracowników Twojej firmy.
 3. Freights lifetime - wykres słupkowy ukazujący czas akceptacji frachtów przez pracowników.
 4. Publication date calendar - kalendarz z liczbą publikacji
 5. Time between publication and acceptance - wykres słupkowy ukazujący prędkość zawierania transakcji.
 6. Freights over time - wykres pokazujący, jak aktywność wykonywana na Platformie rozkłada się w czasie.

Company performance

W pierwszej górnej części raportu zobaczysz kafelki, w których prezentujemy sumę kluczowych metryk odnoszących się do całej firmy (czyli firmowego konta na Platformie z indywidualnym numerem TransOffice).

Czy wiesz, że...
Twoje TransID (którego używasz do zalogowania się do Platformy) składa się z TransOffice i Twojego numeru porządkowego po myślniku. np. gdy Twoje TransID to 10023-2 -> numer 10023 to TransOffice Twojej firmy, a 2 to Twój numer porządkowy (Twoje konto zostało założone jako drugie w kolejności).

Najedź kursorem na wybrany kafelek, a pojawi się dymek z opisem wyjaśniającym prezentowaną w kafelku wartość.

Co oznaczają poszczególne kafelki:

 • Freights - łączna liczba frachtów dodanych na Platformę Trans.eu
 • Publications - łączna liczba publikacji ofert na Platformę Trans.eu
Pojedynczy fracht może zostać opublikowany kilkukrotnie. Wartość Freights odnosi się do liczby frachtów, natomiast wartość Freights publications do liczby wykonanych publikacji.
 • Sent offers - łączna liczba przewoźników, którzy otrzymali ofertę unikatowego frachtu
 • Responses - łączna liczba przewoźników, którzy przesłali propozycję cenową w odpowiedzi na otrzymaną ofertę unikatowego frachtu
 • Responses% - procentowa wartość przewoźników, która wysłała propozycję cenową do otrzymanych ofert unikatowego frachtu
Unikatowy fracht to wartość, w której liczymy każdy fracht opublikowany do przewoźników jako 1. Jeśli opublikujesz wielokrotnie ten sam fracht do tych samych przewoźników policzymy go wciąż jako tę samą ofertę.
 • Accepted freights - łączna liczba frachtów opublikowanych, których publikacja zakończyła się zawarciem transakcji
 • Transaction% - procentowa wartość liczby zawartych transakcji względem liczby opublikowanych frachtów
 • Not accepted - łączna liczba frachtów opublikowanych, które ostatecznie nie zakończyły się zawarciem transakcji.

Tabela Summary

W kolejnej części raportu zobaczysz tabelaryczne przedstawienie informacji o aktywności Twojej firmy w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Informacje zawarte w tabeli Summary dostosowują się do zdefiniowanego w filtrach zakresu.

Tabela składa się z następujących kolumn:

 • Employee - pracownik Twojej firmy, który w wybranym zakresie czasu dokonał akceptacji (zawarł transakcję) frachtu
 • Freights - ilość frachtów dodanych na Platformę przez pracownika
 • Publications - łączna liczba wykonanych publikacji frachtów przez pracownika
 • Sent offers - łączna liczba przewoźników, którzy otrzymali ofertę unikatowego frachtu wysłanego przez pracownika
 • Responses - łączna ilość przewoźników, która wysłała propozycję cenową do otrzymanej oferty unikatowego frachtu wysłanego przez pracownika
 • Responses% - procent przewoźników, którzy wysłali propozycję cenową w odpowiedzi do otrzymanych ofert unikatowych frachtów opublikowanych przez pracownika
 • Accepted freights - łączna liczba frachtów opublikowanych przez pracownika, które zakończono zawarciem transakcji
 • Transaction% - procent liczby zawartych transakcji, do ilości opublikowanych przez pracownika frachtów
 • Not accepted - łączna liczba frachtów opublikowanych przez pracownika, które ostatecznie nie zakończyły się zawarciem transakcji
 • Wiersz Average wskazuje średnie wartości poszczególnych kolumn

W tabeli możesz zastosować sortowanie: od najmniejszych do największych wartości, od największych do najmniejszych wartości lub A-Z/Z-A. Wystarczy, że najedziesz na nazwę kolumny i klikniesz w pojawiający się symbol sortowania.

Po najechaniu kursorem na wybraną komórkę w tabeli zobaczysz okienko z dodatkowymi informacjami. Jest ono szczególnie przydatne przy długiej liście pracowników.

Wykres Freights lifetime

Po prawej stronie mamy wykres Freights lifetime - wykazuje on jedynie informacje o frachtach zaakceptowanych w kontekście pracowników.

Wyświetlane informacje są zależne od ustawień filtrów całego raportu.

Wykres możesz sortować zmieniając wartość przy rubryce Sort order na: descending (malejąco) lub ascending (rosnąco).

Nad wykresem zobaczysz wartości:

 • Median acceptance time - medianę czasu (w minutach) akceptacji frachtów.

Przy tym wykresie również zobaczysz wszystkie informacje po najechaniu kursorem na interesującą Cię część słupka.

Kalendarz Publication date calendar

Kalendarz pokazuje rozkład liczby publikacji frachtów na poszczególne dni oraz godziny.

Im bardziej intensywny kolor, tym więcej publikacji zostało danego dnia, o danej godzinie opublikowanych.

Możesz wyświetlać dane po dacie publikacji lub dacie akceptacji frachtów. Do analizy możesz również wybrać konkretny tydzień roku.

Dzięki wartościom po prawej stronie kalendarza może sprawdzić, ile publikujesz frachtów danego dnia tygodnia i kiedy najczęściej dochodzi do akceptacji.

Dzięki wartościom u dołu kalendarza sprawdzisz, w jakich godzinach publikujesz najwięcej frachtów oraz kiedy najczęściej są one akceptowane.

Informacje w kalendarzu są wyświetlane zależnie od ustawień filtrów całego raportu.

Wykres Time between publication and acceptance

Wykres słupkowy pokazuje czas akceptacji frachtów. Jak szybko od publikacji oferty frachtu doszło do akceptacji przez przewoźnika. Dolna legenda pokazuje liczbę frachtów, które zostały zaakceptowane w czasie wskazanym na legendzie bocznej.

Możesz ręcznie zmienić wartość Time interval - odstępów czasowych. Dzięki temu bardziej zróżnicujesz podział frachtów na konkretne czasy akceptacji.

Po najechaniu kursorem na wybrany słupek zobaczysz podsumowanie wyświetlanej informacji:

Prędkość zawieranej transakcji może pokazać Ci jakość relacji z Twoimi podwykonawcami. Im lepsze relacje, tym szybciej dochodzi do zaakceptowania oferty.

Wykres Freights over time (Unloading date)

Ostatnia część raportu to wykres Freights over time przedstawiający rozłożenie liczby wybranej w wykresie wartości na osi czasu.

Przydatne wskazówki: Wykorzystaj informacje z wykresu Type publication timeline, aby określić, w których momentach bardziej opłaca się publikować kolejne oferty frachtów. Obserwuj powtarzające się trendy i na ich podstawie planuj kolejne publikacje.

Klikając w symbol plusa (+) i minusa (-) w lewym dolnym rogu wykresu możesz zmienić skalę czasu, w której są wyświetlane dane.

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Performance.

W ustawieniach filtrowania możesz wybrać:

 • zakres wyświetlanych danych (Choose calendar),
 • przedział czasu (Unloading date),
 • ustawienia porównania trendu (Compare by): miesięcznie, kwartalnie, rocznie, własne ustawienie,
 • pracownika (Employee),
 • typ publikacji (Publication type): brak publikacji (No publication), na giełdzie (Exchange), do stałej trasy (Fixed routes), do wybranych/grup (Groups), SmartMatch,
 • kierunek transportu Twoich frachtów:
  • kierunek wg krajów (Country directions) - określony kodem literowym krajów,
  • kierunek wg kodu pocztowego (Directions) - określony pierwszymi dwiema cyframi kodu pocztowego,
  • dokładny kierunek trasy (Exact route),
 • Numerze frachtu (Freight number),
 • Zewnętrzny ID (External ID).

Eksport danych raportu

Możesz wyeksportować dane z raportu Performance. W tym celu kliknij w przycisk Export data.

W oknie dialogowym wybierz interesujące Cię ustawienia pliku.

Po kliknięciu w przycisk Download rozpocznie się automatyczne pobieranie pliku.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)