Widget - Harmonogram załadunków i rozładunków

Zaktualizowano 21/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla linii produktowych Platformy Trans.eu i CargoON biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj Harmonogram rozładunków i załadunków do swojego Dashboardu, aby dostosować harmonogram pracy do natężenia załadunków i rozładunków w ciągu dnia.

Widget Harmonogram załadunków/rozładunków:

 • należy do widgetów z kategorii Zlecenia,
 • skierowany jest do zleceniodawców i zleceniobiorców,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie zaakceptowanych frachtów i utworzonych zleceń. 
 • prezentuje dane w ujęciu dla całej firmy oraz użytkownika,
 • przedstawia dane w czasie rzeczywistym,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu więcej niż raz (maksymalnie 9 razy).

Nawigacja w widgecie

Główne elementy widgetu Harmonogram załadunków/rozładunków, to:

 1. Harmonogram przedstawiony w formie tabeli. W kolumnach prezentujemy 3 dni (bieżący i 2 kolejne)
Jeśli którykolwiek z trzech dni to sobota lub niedziela, nie wyświetlamy ich, jeśli nie ma zaplanowanych załadunków lub rozładunków. Sobotę i/lub niedzielę wyświetlamy wtedy, gdy występują jakiekolwiek operacje.

Wiersze tabeli odpowiadają pełnym godzinom.

Godziny, które znajdują się w harmonogramie są dostosowane do godzin załadunków i rozładunków firmy (np. jeśli załadunki i rozładunki przez 3 kolejne dni odbywają się w godzinach 07:00-14:00, 08:00 - 16:00, 09:00-15:00, to harmonogram prezentujemy od 07:00 do 16:00 dla każdego dnia).

W przypadku załadunków/rozładunków, które odbywają się w niepełnych godzinach np. 11:15 to zaokrąglamy godzinę, np. jeśli operacja jest zaplanowana między 11:15-12:15, to jako godzinę startu zaznaczymy 11:00.

Wartości na harmonogramie oznaczamy prostokątami w kolorach:

 • zielonym - dla załadunków
 • żółtym - dla rozładunków.

Cyfra na każdym z prostokątów informuje o liczbie danej operacji. Po najechaniu kursorem myszy na wybrany prostokąt, otrzymasz więcej informacji.

 1. Strzałka - po kliknięciu w nią wysunie się okno z filtrami.

Możesz wybrać prezentację danych dla danej firmy lub użytkownika (zlecenia, które mają przypisaną osobę odpowiedzialną).

A także zawęzić wyświetlanie danych do jednego typu operacji (załadunku lub rozładunku) lub wybrać obie z nich.

 1. Opcja Odśwież, dzięki której zaktualizujesz dane wyświetlane na widgecie. 
 2. Ikona postaci (dla użytkownika) lub budynku (dla firmy) informująca na jakim z widoków się znajdujesz.

Jak analizować dane

 1. Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie (maksymalnie widget dodasz 9 razy).
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.

 1. Na jednym widgecie ustaw widok dla firmy, na drugim widok dla użytkownika.

Dzięki tej analizie możesz lepiej zarządzać czasem pracy i zasobami. Wiesz na co należy zwrócić uwagę i co monitorować w ciągu nadchodzących  dni.

Ponieważ Harmonogram załadunków/rozładunków możesz dodać do Dashboardu aż 9 razy, możesz porównywać ze sobą różne kombinacje danych. Np. liczbę wszystkich operacji dla firmy (1) i dla użytkownika (2), lub np. tylko liczbę załadunków dla firmy (3) i użytkownika (4).


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)