Raport - Savings Management

Zaktualizowano 1/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty Business Intelligence.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Na podstawie danych z raportu Savings Management:

 • zobaczysz efekty negocjacji na Platformie Trans.eu,
 • sprawdzisz, jak skutecznie negocjują Twoi pracownicy, czy potrafią wynegocjować korzystniejsze warunki w porównaniu z pierwszą, najniższą i najwyższą otrzymaną ofertą,
 • porównasz wyniki swoich pracowników,
 • zbadasz, na jakich kierunkach negocjacje dają najlepsze efekty.

Nawigacja w raporcie Savings Management

Aby otworzyć raport, przejdź do zakładki Savings Management w module Raporty BI.

Po kliknięciu zobaczysz raport składający się z 6 głównych sekcji:

 1. Wykres Accepted price - pokazujący sumę zawartych na Platformie Trans.eu transakcji,
 2. Tabelę Employee accepted price - przedstawiającą listę pracowników, którzy zawarli transakcje,
 3. Mapę Accepted price on Loading country - z sumą transakcji w podziale na kraje,
 4. Wykres Savings from - z wysokością wygenerowanych oszczędności,
 5. Tabelę Employees savings from First price - z sumą wygenerowanych przez pracowników oszczędności
 6. Mapę Savings from First price on Loading - z wartością negocjacji w podziale na kraje.

Raport opiera się o dane pozyskane z zaakceptowanych frachtów, czyli tych, które zakończyły się zawarciem transakcji na Platformie Trans.eu.
Dane prezentowane są zgodnie z datą rozładunku frachtu.
Kursy walut
przeliczane są zgodnie z dniem rozładunku frachtu.

Accepted price

Wykres Accepted price pokazuje sumę wartości transakcji zawartych w określonym czasie, wraz z medianą oraz wartościami skrajnymi (najniższymi i najwyższymi).

Total to łączna wartość transakcji zawartych na Platformie Trans.eu

Strzałka, pokazuje, czy bieżącą wartość jest wyższa czy też niższa od wartości z innego wybranego okresu.

Po najechaniu kursorem myszki na strzałkę zobaczysz, do którego okresu dana wartość jest porównywana.
Zakres dat możesz zmienić za pomocą filtrowania.

Employee accepted price

W tej części znajdziesz listę pracowników uporządkowaną według liczby zawartych przez nich transakcji, zaczynając od najwyższej liczby i kończąc na najniższej.

Możesz porównać wyniki negocjacji poszczególnych pracowników i zobaczyć, który z nich wygenerował największy koszt zawartych transakcji, oraz który z nich negocjował najefektywniej.

Lista wyświetla maksymalnie do 9 pracowników. Korzystając z suwaka możesz określić liczbę wyświetlanych osób, a za pomocą filtra wybrać konkretnego pracownika.

Kliknij w nazwisko pracownika, a reszta wykresów dostosuje się, prezentując wartości dla wybranej osoby.

Accepted price on Loading country

Mapa przedstawia łączną wartość transakcji dla krajów, w których te transakcje były prowadzone.

Możesz przełączać widok między "unloading" a "loading" za pomocą listy przy parametrze Country

Savings from

Na wykresie możesz zobaczyć, ile oszczędności udało się uzyskać Twoim pracownikom, dzięki skutecznej negocjacji.

Możesz wybrać, na jakiej podstawie chcesz obliczyć oszczędności, np. porównując pierwszą ofertę pracownika z zaakceptowaną ceną.

Oszczędności uzyskane podczas negocjacji są liczone jako różnica między ceną akceptacji frachtu a wybraną wartością:

 • First Offer - pierwsza zaoferowana przez Twojego pracownika oferta cenowa,
 • Min Offer - najniższa otrzymana od podwykonawcy oferta cenowa,
 • Max Offer - najwyższa otrzymana od podwykonawcy oferta cenowa.

Przykład: Przy wybraniu parametru First price obliczana wartość to cena, którą pracownik zaoferował na początku minus cena, którą zaakceptowano.

Total to suma oszczędności dla wszystkich transakcji

Strzałka porównuje wartości z poprzedniego okresu - pokazuje, czy bieżącą wartość jest wyższa czy też niższa.

Employees savings from First price

Wykres powiązany jest z parametrem, który wybrałeś dla wykresu Saving from.

Na tym wykresie zobaczysz, jak Twoi pracownicy negocjują ceny - im wyższa wartość na wykresie, tym bardziej efektywna była ich negocjacja. Wartość osiągniętej oszczędności jest obliczana na podstawie iloczynu wysokości zawartej transakcji (zaakceptowanej ceny) a wybranym parametrze w wykresie Saving from.

Jeśli w Saving from wybrałeś Max offer, to dla tego parametru zobaczysz wartości na wykresie Employess saving from Max offer):

Wykres pokazuje do 9ciu najlepszych pracowników. Liczbę tę możesz zmienić za pomocą suwaka.

Po kliknięciu w nazwisko konkretnego pracownika, pozostałe wykresy wskażą wyniki tylko tego pracownika.

Savings from First price on Loading

Ta sekcja pokazuje, ile udało się zaoszczędzić podczas prowadzonych negocjacji w poszczególnych krajach.

Możesz wybrać, czy chcesz zobaczyć oszczędności w miejscach załadunku czy rozładunku (za pomocą rozwijanej listy) i na jakiej podstawie chcesz je wyliczyć (first price, min offer, max offer - parametr wybrany w Savings from).

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Savings Management.

W ustawieniach filtrowania możesz wybrać:

 • zakres wyświetlanych danych (Unloading date)
 • walutę transakcji (Currency)
 • kraj załadunku (Loading country)
 • kraj rozładunku (Unloading country)
 • pracownika (Employee)


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)