Widget Wskaźnik transparentności

Zaktualizowano 24/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu, którzy mają dostęp do linii produktowej CargoON i TFF (Trans For Forwarders) i biorą udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj Wskaźnik transparentności do swojego Dashboardu , jeśli chcesz uzyskać szybką ocenę poziomu transparentności swojej działalności w porównaniu z innymi firmami na Platformie Trans.eu.

Wskaźnik transparentności:

 • należy do widgetów z kategorii Oceny,
 • skierowany jest dla zleceniodawców,
 • prezentuje dane na podstawie liczby ofert, akceptacji i negocjacji ofert, akceptacji jednostronnych, odpowiedzi na zapytania na Platformie Trans.eu,
 • bierze pod uwagę ostatnią aktywność na platformie - liczbę i datę ostatniej oferty,
 • prezentuje dane w ujęciu dla całej firmy oraz użytkownika,
 • przedstawia dane archiwalne,
 • możesz dodać do Dashboardu więcej niż raz.

Nawigacja w widgecie

Widget składa się z 2 podstawowych widoków: głównego oraz szczegółowego. Oba pokazują poziom twojej transparentności.

Nawigacja w widoku głównym

Elementy widgetu Wskaźnik transparentności w widoku głównym to:

 1. Ikona strzałki - po kliknięciu w nią wysunie się okno z możliwością filtrowania danych.
  Tu wybierzesz poziom wyświetlania danych: jako użytkownik lub firma.
O tym, jaki kontekst widoku jest aktualnie wybrany, informuje ikona na dole okna (zwiniętego, rozwiniętego).
- ikona z postacią - dane z poziomu użytkownika,
- ikona z budynkiem - dane dla firmy.

 1. Stan na dzień - data, na którą został obliczony wskaźnik transparentności.
 2. Wartość procentowa - przedstawia wynik twojej transparentności.
 3. Legenda - objaśnienie znaczenia ikon głównych wartości, umieszczonych wokół okręgu.
 • Akceptacja ofert,
 • Akceptacje jednostronne,
 • Negocjacje,
 • Odpowiedzi na zapytania,
 • Liczba ofert i data ostatniej publikacji.
Podczas obliczania wskaźnika Transparency Rate algorytmy biorą pod uwagę te 5 podstawowych wskaźników.
Akceptacja ofert i akceptacje jednostronne pokazują, ile zostało dodanych i zaakceptowanych frachtów. Natomiast negocjacje oraz odpowiedzi na zapytania pokazują, zaangażowanie publikującego fracht i to, czy próbował znaleźć przewoźnika na dane zlecenie.
Liczba ofert i data ostatniej publikacji mówi o aktywności - ile ofert zostało opublikowanych w czasie, np. użytkownik, który opublikował 5 ofert w czasie tygodnia, będzie miał wyższy wskaźnik niż użytkownik, który opublikował 10 ofert w ciągu miesiąca.
 1. Ikony głównych wartości, które mają wpływ na poziom transparentności:
Po kliknięciu w ikonę sprawdzisz poziom danej wartości, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć, co wpływa na twój wynik.

 1. Pokaż szczegóły - przycisk, który przeniesie Cię do szczegółowego widoku.

Nawigacja w widoku szczegółowym

Aby przejść do widoku szczegółowego, kliknij w widoku głównym w przycisk Pokaż szczegóły.

Elementy widgetu Wskaźnik transparentności w widoku szczegółowym to:

 1. Filtry - po kliknięciu w niebieską strzałkę, wysunie się "szuflada" z możliwością filtrowania danych.
  Tu wybierzesz poziom wyświetlania danych: jako użytkownik lub firma.
 2. Stan na dzień - data, na którą został obliczony wskaźnik transparentności.
 3. Wartość wskaźnika - jest to Transparency Rate z widoku głównego, ale wyrażony w inny sposób. Pokazujemy tu, w którym percentylu zbioru jesteś w porównaniu do wszystkich firm na Platformie (jeśli wyświetlasz dane dla firmy) lub użytkowników w twojej firmie (jeśli wyświetlasz dane dla użytkownika).
 4. Wskaźniki - prezentujemy 4 wskaźniki (poziom akceptacji ofert, poziom akceptacji jednostronnych, poziom negocjacji, poziom odpowiedzi na zapytania) wraz z informacją czy wartości są niższe, podobne lub wyższe w porównaniu do firm lub użytkowników. W tej części twój wynik porównujemy z wynikami najlepszych użytkowników Platformy. Informacje zamieszczone przy wskaźnikach jest wskazówką, co możesz zrobić, aby być jednym z najlepszych użytkowników.
 5. Wróć do ekranu głównego - przycisk, który przekieruje cię do domyślnego widoku widgetu.

Jak analizować dane

 1. Kliknij w ikonę strzałki i wybierz, czy chcesz wyświetlać dane dla firmy czy dla użytkownika.

Widget Transparency Rate możesz dodawać wielkorotnie, wybierając do wyświetlenia takie dane, które najbardziej Cię interesują.
Przykład: dodaj 2 widgety obok siebie, dla jednego wybierz filtr Użytkownik a dla drugiego Firma. Możesz także na jednym z widgetów wyświetlić widok domyślny a obok widok szczegółowy. Dzięki temu otrzymasz pełen obraz danych bez konieczności przełączania się pomiędzy widokami.

Podczas regularnego obserwowania swojego wskaźnika transparentności, możesz zauważyć, że jeden ze wskaźników ulega zmianie, podczas gdy drugi pozostaje bez zmian. Jest to związane z grupą do której porównujemy wskaźniki - główny do wszystkich użytkowników Platformy, szczegółowy do najlepszych użytkowników Platformy.

Przykład 1: Główna wartość pozostaje bez zmian, natomiast twój wskaźnik szczegółowy wzrósł o 4%- oznacza to, że w tym samym czasie użytkownicy, którzy dotychczas osiągali podobne wyniki do twoich, teraz mają gorsze rezultaty.

Przykład 2: Główny wskaźnik wzrasta, a wskaźnik szczegółowy pozostaje bez zmian - oznacza to, że pozostałym użytkownikom również wzrósł wskaźnik transparentności.

 1. Zamiast tradycyjnego paska postępu, zarówno poziom twojej transparentności jak i poziom poszczególnych składowych, przedstawiamy za pomocą okręgów.
  Konkretną ikonę lub poziom transparentności otacza linia przerywana, która miejscami przechodzi szary obwód. Wartość procentowa jest zaprezentowana przez stopień zaznaczenia okręgu. Im większy procent transparentności, tym większa część obwodu jest zaznaczona szarą linią.
  Porównując swój ogólny oraz szczegółowy wynik z innymi użytkownikami lub zleceniodawcami, szybko określisz, w których obszarach możesz poprawić swoją transakcyjność.

Wskaźnik transakcyjności pokazujemy także za pomocą fali. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej wypełnione koło.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)