Raport - Freights List

Zaktualizowano 31/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty Business Intelligence.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie: Raporty BI

Raport zawiera pełną listę frachtów opublikowanych i negocjowanych na Platformie oraz najistotniejsze informacje dotyczące szczegółów frachtów z perspektywy rozliczeniowej.

Na podstawie danych z raportu:

 • w jednym miejscu zobaczysz zestawienie wykonanych transportów frachtów i przewoźników
 • możesz przeaanalizować też frachty, które nie zakończyły się transakcją i zwiększyć transakcyjność w przyszłości
 • kontrolujesz cenę frachtu za tonaż/paletę
 • poznasz stawki kilometrowe przewoźników
 • zrobisz własne zestawienia na podstawie danych swoich frachtów
 • wyświetlisz listę frachtów wraz z punktami na trasie.

Nawigacja w raporcie Freights list

Raport Freights list znajdziesz w module Raporty BI. Wejdź do modułu i wybierz zakładkę Freights list:

Raport składa się z:

 1. Podsumowania - kafelków i wykresów w górnej części raportu przedstawiających zsumowane wartości
 2. Listy frachtów w tabeli
 3. Filtrowania danych

Podsumowanie

W skład podsumowania wchodzą: kafelek Published freights, External ID, wykres Pallets, wykres Price type, wykres Freight status. Wartości zaprezentowane w panelu podlegają filtrowaniu i prezentują zsumowane informacje z listy frachtów umieszczonej pod panelem, w drugiej części raportu. 

Na samym początku zobaczysz główny kafelek z sumą opublikowanych unikatowych frachtów, które obejmuje raport.

W kolejnej ramce znajdują się trzy wykresy. Pierwszy, Pallets, kolejny - Price type i ostatni - Freights status.

 1. Wykres Pallets - jego zadaniem jest przedstawienie łącznej liczby:
 • palet na wymianę - słupek exchangeable,
 • palet, które nie zostały oznaczone jako te na wymianę - słupek nonexageable,
 • pozostałych rodzajów wskazanych typów ładunków - słupek other type of load.
 1. Wykres Price type - to wykres, który mówi o typie rozliczenia frachtu.
Klikając kursorem na dowolny słupek wykresów znajdujących się w Panelu odfiltrujesz dane na liście frachtów i zaprezentujesz tylko frachty o wybranym typie ceny.
 1. Wykres Freight status - przedstawia liczbę frachtów w rozbiciu na poszczególne statusy frachtów. Statusy odpowiadają momentowi procesu, w jakim się znajdują na Platformie Trans.eu:
 • Accepted: odpowiadający zawarciu transakcji przez dwie strony. Fracht posiada przypisaną cenę akceptacji oraz przewoźnika, który realizuje transport.
 • In progress: oznaczający trwającą negocjację frachtu. Po odpowiednim czasie lub wykonanej aktywności, status takiego frachtu zmienia się na jeden z pozostałych.
  Fracht In progress nie posiada przypisanej ceny akceptacji oraz przewoźnika, który realizuje transport.
 • Closed: frachty o tym statusie zostały opublikowane i ostatecznie zakończyły się brakiem zawarcie transakcji z jednym z przewoźników.
 • Unsuccsessful publication - frachty, których nie udało się opublikować.
Klikając kursorem na dowolny słupek wykresów znajdujących się w Panelu odfiltrujesz dane na liście frachtów i zaprezentujesz tylko frachty o wybranym statusie.

Lista frachtów

Opis komponentów:

W raporcie Freights list znajdziesz 2 typy list:

 • Main - widok jednego frachtu.
 • Details - widok podzielony na miejsca załadunku i rozładunku.

Informacja na liście frachtów przedstawiona jest w formie tabeli. W zależności od typu widoku jaki wybierzesz, mogą pojawiać się różnice w tabeli. Poszczególne kolumny prezentują:

 • Freight number : unikalny numer referencyjny frachtu. Użytkownik może za jego pomocą zidentyfikować fracht na Platformie w module Frachty.
 • External ID: zewnętrzny numer frachtu.
 • Employee: osoba publikująca fracht po stronie firmy zlecającej (po stronie odbiorcy raportu / klienta raportów).
 • Freight status: status frachtu - jeden z czterech wymienionych powyżej.
 • Accepted price: cena zawarcia transakcji.
 • Accepted currency: waluta, w której zawarto transakcję.
 • Selected carrier: wybrany przewoźnik.
 • Vehicle type: rodzaje nadwozia - może być kilka.
 • Order number: unikatowy numer zlecenia. Każdy zaakceptowany fracht posiada swój unikatowy numer takiego zlecenia, który generowany jest automatycznie.
 • Number of stops - informacja o liczbie punktów na trasie: rozładunków/załadunków.
 • Loading place - miejsce załadunku.
 • Loading date - data załadunku.
 • Unloading place - miejsce rozładunku.
 • Unloading date - data rozładunku.
 • Load - Nazwa ładunku
 • Loading details - szczegóły podane w szczegółach ładunku podczas wypełniania formularza dodawania frachtu.
 • Price type - typ rozliczenia za fracht (kolumna dostępna w widoku Details)
 • Kilometers - liczba przejechanych kilometrów pomiędzy każdym punktem (kolumna dostępna w widoku Details)
 • Price/ton - stawka za tonę (kolumna dostępna w widoku Details)
 • Price/km - stawka za kurs (kolumna dostępna w widoku Details)
 • Price/km - stawka wg cennika paletowego (kolumna dostępna w widoku Details)
 • Operation - typ operacji - załadunek lub rozładunek (kolumna dostępna w widoku Details)

Filtry

Dane możesz filtrować na kilka sposobów:

 1. Klikając w odpowiednie miejsce na wykresie Pallets.
 2. Klikając w odpowiednie miejsce na wykresie Price type.
 3. Klikając w odpowiednie miejsce na wykresie Freights status.
 4. Wybierając z sekcji pod Podsumowaniem typ widoku i sortowania z rozwijanych list:
 • View - widok dla jednego frachtu (Main) lub (Details).
 • Sort by - sortowanie wg miejsca/daty załadunku/rozładunku, statusu frachtu, pracowników.
 • Sort order - sortowanie danych rosnąco lub malejąco
 1. Ustawiając odpowiednie filtry w menu filtrowania.

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Freights list.

W ustawieniach filtrowania możesz:

 • wybrać na podstawie jakiej daty mają być filtrowane dane - daty rozładunku lub publikacji (Choose calendar),
 • ustawić przedział dat rozładunku (Unloading date)
 • wybrać pracownika (Employee),
 • wybrać status frachtu (Freight status)
 • wybrać miejsce załadunku (Loading Place),
 • wybrać miejsce rozładunku (Unloading Place),
 • wybrać filtrowanie wg typu frachtu (Freight type),
 • wpisać numer frachtu (Freight number),
 • wpisać zewnętrzny numer frachtu (External ID).
 • wpisać numer zlecenia (Order number)

Eksportowanie danych

Dane raportu możesz eksportować do plików zewnętrznych (Excel lub CSV).

W tym celu, kliknij w przycisk Export Data.

Eksport danych podzielony jest na poszczególne sekcje raportu. Możesz wybrać konkretną część raportu do pobrania. Nazwy plików, które można pobrać, odpowiadają nazwom sekcji w raporcie.

Zaznacz interesującą Cię część raportu, wybierz format a następnie kliknij Download.

Wskazówki

Jeśli chcesz wrócić do ustawień podstawowych filtra, kliknij w ikonę lejka, w prawym górnym rogu filtra. Po kliknięciu Twoje filtry wrócą do wcześniejszych ustawień.

Warto wiedzieć:

Na liście frachtów znajdują się wszystkie frachty, które zostały opublikowane na Platformie Trans.eu. Zwraca się uwagę, że większość raportów dedykowanych bazuje na frachtach, których negocjacja została zakończona (frachtach, których data rozładunku jest w przeszłości, tych które zostały zaakceptowane lub odrzucone przez wszystkich uczestników negocjacji, tych które zostały anulowane). Raport Freights list poza wspomnianymi frachtami bierze pod uwagę również te frachty, których negocjacja jest jeszcze w toku.
Przy niektórych frachtach zaakceptowanych (gdzie zawarta została transakcja) może brakować ceny. Powodem jest brak informacji o kursie waluty, na którą przeliczana jest stawka za fracht. Brak tej informacji wynika z daty rozładunku frachtu, która jest datą z przyszłości i na której dzień przeliczany jest kurs wybranej waluty.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)