Raport - Freights List

Zaktualizowano 15/6/23 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty dedykowane.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie: Raporty dedykowane

Raport zawiera pełną listę frachtów opublikowanych i negocjowanych na Platformie oraz najistotniejsze informacje dotyczące szczegółów frachtów z perspektywy rozliczeniowej.

Na podstawie danych z raportu:

 • w jednym miejscu zobaczysz zestawienie wykonanych transportów frachtów i przewoźników
 • możesz zanalizować też frachty, które nie zakończyły się transakcją i zwiększyć transakcyjność w przyszłości
 • kontrolujesz cenę frachtu za tonaż/paletę
 • poznasz stawki kilometrowe przewoźników
 • zrobisz własne zestawienia na podstawie danych swoich frachtów

Nawigacja w raporcie Freights list

Raport Freights list znajdziesz w module Raporty dedykowane. Wejdź do modułu i wybierz zakładkę Freights list:

Raport składa się z:

 1. Podsumowania - kafelków i wykresów w górnej części raportu przedstawiających zsumowane wartości
 2. Listy frachtów w tabeli
 3. Filtrowania danych

Podsumowanie

W skład podsumowania wchodzą: kafelek Published freights, External ID, wykres Pallets, wykres Freight status. Wartości zaprezentowane w panelu podlegają filtrowaniu i prezentują zsumowane informacje z listy frachtów umieszczonej pod panelem, w drugiej części raportu. 

Na samym początku zobaczysz główny kafelek z sumą opublikowanych unikatowych frachtów, które obejmuje raport.

W kolejnej ramce znajdują się dwa wykresy. Pierwszy, Pallets, a kolejny - Freights status.

 1. Wykres Pallets - jego zadaniem jest przedstawienie łącznej liczby:
 • palet na wymianę - słupek exchangeable,
 • palet, które nie zostały oznaczone jako te na wymianę - słupek nonexageable,
 • pozostałych rodzajów wskazanych typów ładunków - słupek other type of load.
 1. Wykres Freight status - przedstawia liczbę frachtów w rozbiciu na poszczególne statusy frachtów. Statusy odpowiadają momentowi procesu, w jakim się znajdują na Platformie Trans.eu:
 • Accepted: odpowiadający zawarciu transakcji przez dwie strony. Fracht posiada przypisaną cenę akceptacji oraz przewoźnika, który realizuje transport.
 • In progress: oznaczający trwającą negocjację frachtu. Po odpowiednim czasie lub wykonanej aktywności, status takiego frachtu zmienia się na jeden z pozostałych.
  Fracht In progress nie posiada przypisanej ceny akceptacji oraz przewoźnika, który realizuje transport.
 • Closed: frachty o tym statusie zostały opublikowane i ostatecznie zakończyły się brakiem zawarcie transakcji z jednym z przewoźników.
Klikając kursorem na dowolny słupek wykresów znajdujących się w Panelu odfiltrujesz dane na liście frachtów. i zaprezentujesz tylko frachty o wybranym statusie.

Lista frachtów

Opis komponentów:

Informacja na liście frachtów przedstawiona jest w formie tabeli. Poszczególne kolumny prezentują:

 • Reference number: unikalny numer referencyjny frachtu. Użytkownik może za jego pomocą zidentyfikować fracht na Platformie w module Frachty.
 • Employee: osoba publikująca fracht po stronie firmy zlecającej (po stronie odbiorcy raportu / klienta raportów)
 • Freight status: status frachtu - jeden z czterech wymienionych powyżej.
 • Accepted price: cena zawarcia transakcji
 • Price/ ton: cena zaakceptowana frachtu / tona.
 • Price/ pallet: cena zaakceptowana frachtu / paleta
 • Price/ km: cena zaakceptowania frachtu / KM
 • Selected carrier: wybrany przewoźnik
 • Vehicle type: rodzaje nadwozia - może być kilka.
 • Order number: unikatowy numer zlecenia. Info ze każdy zaakceptowany fracht posiada swój unikatowy numer takiego zlecenia, który generowany jest automatycznie.
 • Location: miejsce załadunku / rozładunku frachtu. Przy frachtach multistopowych podajemy wszystkie punkty rozładunku / załadunku.
 • Operation: opis czy w punkcie jest rozładunek czy załadunek
 • Operation date: data wykonanej operacji
 • Load: Nazwa ładunku
 • Weight: waga ładunku w tonach
 • Amount: ilość typu ładunku (jeśli wskazano) np. 10 palet.
 • Type of load: typ ładunku.
 • Kilometers: zliczone kilometry między poszczególnymi spotami.
 • Loading details: Szczegóły podane w szczegółach ładunku podczas wypełniania formatki frachtu.

Filtry

Opis komponentów:

Za pomocą filtrów znajdujących się nad listą frachtów, zdefiniuj zakres interesujących Cię danych:

 • Reference number:
 • Unloading from
 • Unloading to:
 • Employee
 • Freight status
 • Location
 • Operation
 • Order number
 • Type of load
 • Currency
 • View

Wskazówki

Jeśli chcesz wrócić do ustawień defaultowych filtra, kliknij w ikonę lejka, w prawym górnym rogu filtra. Po kliknięciu Twoje filtry wrócą do wcześniejszych ustawień.

Warto wiedzieć:

Na liście frachtów znajdują się wszystkie frachty, które zostały opublikowane na Platformie Trans.eu. Zwraca się uwagę, że większość raportów dedykowanych bazuje na frachtach, których negocjacja została zakończona (frachtach, których data rozładunku jest w przeszłości, tych które zostały zaakceptowane lub odrzucone przez wszystkich uczestników negocjacji, tych które zostały anulowane). Raport Freight list natomiast poza wspomnianymi frachtami bierze pod uwagę również te frachty których negocjacja jest jeszcze w toku.
Przy niektórych frachtach zaakceptowanych (gdzie zawarta została transakcja) może brakować ceny. Powodem jest brak informacji o kursie waluty, na którą przeliczana jest wartość cenowa frachtu. Brak tej informacji wynika daty rozładunku frachtu, która jest datą z przyszłości i na której dzień przeliczany jest kurs wybranej waluty.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)