Płatności od kontrahentów

Zaktualizowano 7/2/24 przez Małgorzata

Odnotowanie wpłaty za wystawioną kontrahentowi fakturę

Odnotować wpłatę za fakturę możesz na dwa sposoby:

 1. Sposób
 • W zakładce "Płatności" kliknij w dowolną pozycję na liście
 • w szufladzie kliknij "Dodaj wpłatę"
 • podaj wpłaconą kwotę i "Zatwierdź"

Mamy świadomość, że zdarza się, że kontrahenci rozkładają płatności na raty wobec tego wprowadziliśmy możliwość edycji dokonanej wpłaty, abyś mógł monitorować bieżąca kwote pozostała do spłaty w ramach wystawionej przez Ciebie faktury. W tym celu:

 • W zakładce "Płatności" kliknij w dowolną pozycję na liście
 • w szufladzie kliknij "Edytuj"
 • wprowadź wpłaconą dotychczas kwotę i "Zatwierdź"
 1. Sposób
 • przejdź do zakładki "Faktury przychodowe"
 • kliknij w pozycję o statusie "wystawiona"
 • w szufladzie po prawej stronie przejdź do zakładki "Płatności"
 • wybierz "DODAJ WPŁATĘ"
 • podaj kwotę wpłaty
 • kliknij "Zatwierdź"

Płatności od kontrahentów bez wystawiania faktury

W zakładce "Płatności" możesz rejestrować i monitorować wpłaty za wykonane usługi. Dzięki temu masz kontrolę nad zalegającymi płatnościami.

Jak to zrobić?

 • w prawym górnym rogu przejdź do pozycji "Więcej"
 • na liście wybierz "Dodaj Płatność"
 • uzupełnij dane i "Zatwierdź"


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)