Widgety - podstawowe informacje

Zaktualizowano 13/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie funkcje spełniają widgety,
 • jakie są rodzaje widgetów i jak z nich korzystać,
 • jak dodać, przesunąć i usunąć widgety,

Funkcje widgetów

Widgety są kluczowymi narzędziami Business Intelligence. To interaktywne elementy, które zapewniają szybki dostęp do informacji na temat procesów obsługiwanych w Twojej firmie na Platformie Trans.eu. Widgetami możesz zarządzać z poziomu modułu Dashboard.

Więcej informacji o module Dashboard znajdziesz w artykule Dashboard - podstawowe informacje.

Dzięki danym prezentowanym za pomocą widgetów możesz:

 • na bieżąco monitorować i zarządzać procesami,
 • usprawniać działania swojej firmy,
 • optymalizować procesy,
 • zwiększać efektywność i szybciej podejmować decyzje,
 • używać ich jako formy prostej, intuicyjnej prezentacji.

 • Dane prezentowane za pomocą widgetów zbierane są na podstawie czynności, jakie wykonałeś/aś na Platformie Trans.eu. Jeśli w danym widgecie nie ma danych, oznacza to, że nie obsługujesz procesów, które obrazuje ten widget.

 • Widgety mogą prezentować dane w czasie rzeczywistym oraz dane archiwalne.
 • Widgety mogą prezentować dane w ujęciu dla całej firmy, użytkownika, zleceniodawcy lub zleceniobiorcy.
 • Większość widgetów możesz dodać do Dashboardu wielokrotnie - maksymalnie 9 razy. Takie rozwiązanie pozwala na porównanie danych, np. jeśli chcesz zobaczyć, jak dane prezentują się dla całej firmy a jak dla konkretnego użytkownika.

Dostęp do widgetów

Dostępne widgety podzielone są na kategorie:

 • Frachty
 • Harmonogramy
 • Oceny
 • Zlecenia
 • Trans.info
 • Informacje
Kategorie są ściśle powiązane z funkcjonalnościami oraz etapami procesu transportowego (jak np. dodanie frachtu, zlecenia itp.). Dostęp do danej kategorii zależy od roli użytkownika na Platformie Trans.eu (zleceniodawca, zleceniobiorca) oraz od wykupionych prodkutów dodatkowych (np. Dock Scheduler).

Liczba przy nazwie widgetu informuje, ile takich samych widgetów możesz dodać do Dashboardu (maksymalnie 9). Jeśli przy danym widgecie nie ma liczby oznacza to, że możesz dodać go tylko raz.

Dodanie tego samego widgetu więcej niż 1 raz może okazać się pomocne, gdy będziesz potrzebować porównania danych z dwóch perspektyw np. Zleceniodawca - Zleceniobiorca, Firma - Użytkownik czy porównać pracę dwóch magazynów

Konfiguracja widgetów

Większość widgetów jest konfigurowalna. W zależności od potrzebnych informacji, możesz dostosować ich wygląd oraz funkcjonalność.

 1. Filtrowanie danych w widgetach.

Niektóre z widgetów posiadają dodatkową funkcję - filtrowanie danych. w takich widgetach znajdziesz ikonę strzałki w lewym górnym rogu, który służy do wysunięcia "szuflady".

W niektórych przypadkach przyciski i filtr mogą znajdować się bezpośrednio na widecie.

Po kliknięciu w strzałkę, wysunie się "szuflada" z filtrami:

 • poziom wyświetlania danych: Użytkownik - Firma,
 • typ operacji: Załadunek - Rozładunek - Wszystkie.
Filtr wybrany na widgecie dotyczy tylko tego widgetu.

 1. Wyświetlanie danych dla firmy i dla użytkownika.

W niektórych widetach na dole "szuflady" (zwiniętej, rozwiniętej) pojawia się ikona, która informuje, jaki kontekst widoku jest aktualnie dodany.

Jeśli na widgetach znajdziesz takie elementy, jak dwie niebieskie strzałki, ikona postaci lub ikona budynku, oznacza to, że za pomocą strzałek możesz przełączyć widok widgetu i wyświetlać dane dla firmy (budynek) lub dla użytkownika (postacie), jak np. w przypadku widgetu Oceny

 1. Wyświetlanie danych dla zleceniodawcy i dla zleceniobiorcy.

Na wybranych widgetach, np. Transakcje bez oceny możesz przełączać się między danymi dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy. W tym przypadku możliwe jest również wyświetlanie danych dla ocen przychodzących i wychodzących.

 1. Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym i danych archiwalnych.

Jeśli na widgecie widzisz Odśwież oznacza to, że dane wyświetlane są w czasie rzeczywistym. Aby móc przeanalizować jak najświeższe dane, kliknij w Odśwież.

Informację o dacie ostatniej aktualizacji najczęściej znajdziesz w prawym górnym rogu widgetu. Pojawia się ona przy widgetach pobierających dane w czasie rzeczywistym.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)