Publikacja oferty frachtu do stałej trasy

Zaktualizowano 10/7/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników linii CargoON posiadających produkt CargoON Freight Platform.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak opublikować ofertę frachtu do stałej trasy
 • gdzie edytować listę aktywnych przewoźników na stałej trasie
 • jakie są dwie opcje automatycznej publikacji według kolejności na liście przewoźników

Kiedy posiadasz już oferty stałych tras (kontrakty) zaakceptowane przez przewoźnika - możesz rozpocząć publikację frachtów do stałej trasy.

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • tworząc nową ofertę frachtu i wybierając tryb publikacji Stałe trasy (więcej o tym: Jak dodać ofertę frachtu)
 • wchodząc w szczegóły wybranej stałej trasy i publikując ofertę frachtu do niej.

Utwórz fracht dla stałej trasy

 1. Otwórz moduł Stałe trasy z przewoźnikami i znajdź w tabeli interesującą Cię stałą trasę. Kliknij na nią, aby otworzyć widok ze szczegółami kontraktu.
 2. Kliknij Więcej i wybierz opcję Utwórz fracht. Otworzysz w ten sposób formularz publikacji frachtu.

 1. Wypełnij brakujące pola. Dodaj także wymagania i szczegóły pojazdu, które mogą Cię interesować.

 1. W prawej części formularza możesz podejrzeć aktywne firmy, do których dotrze Twoja publikacja. Kliknij na Pokaż aktywne firmy, a następnie edytuj ich aktywność lub kolejność na liście.

 1. Możesz również:
 • edytować czas składania ofert,
 • zmienić osobę kontaktową,
 • zaplanować publikację na późniejszą datę,
 • wybrać publikację wg kolejności po czasie (więcej o tym poniżej),
 • zapisać wypełniony formularz jako szablon.

 1. Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk Opublikuj fracht, aby opublikować ofertę do stałej trasy.

Publikuj z kontraktami ze zmienną ceną

 1. Wejdź w moduł Stałe trasy i wybierz tą, do której chcesz opublikować ofertę frachtu.
 2. Kliknij w Więcej i wybierz Utwórz fracht. Otworzysz w ten sposób formularz publikacji frachtu.
 3. Uzupełnij formularz o dodatkowe informacje. Możesz wprowadzić cenę albo opublikować ofertę bez ceny.

Po wybraniu Pokaż aktywne firmy, w oknie Lista przewoźników możesz wyłączyć firmę lub zmienić kolejność.

Jeśli na tym etapie wyłączysz aktywność jednej z firm, to wykluczysz ją tylko z konkretnej oferty frachtu a nie z całej stałej trasy. Kolejne publikacje będą kierowane ponownie do pełnej grupy odbiorców.
Jeśli zaznaczysz opcję Kup teraz oferta nie będzie wymagała Twojej akceptacji. Przewoźnik, który pierwszy zaakceptuje ofertę, będzie realizował zlecenie.

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij Opublikuj fracht.

 1. Oferta frachtu znajduje się w module Frachty w zakładce Dodane
 2. Jeśli przewoźnicy złożą Ci oferty, otrzymasz powiadomienia. Oferty znajdziesz w szufladzie frachtu w zakładce Negocjacje.

W zakładce Negocjacje możesz zobaczyć swoje negocjacje (Moje negocjacje), a także negocjacje pozostałych pracowników, jeśli również zostali wskazani jako osoby kontaktowe podczas uzupełniania formularza dodawania frachtu (Pozostałe negocjacje).Dzięki temu negocjacje są jawne dla wszystkich pracowników firmy. Negocjacje możesz prowadzić również z poziomu komunikatora.
 1. Wybierz przewoźnika ze stawką, która Ci najbardziej odpowiada lub podejmij z nim negocjacje.

 • Jeśli przewoźnik przedstawi swoją stawkę, również możesz ją negocjować, podając swoją kwotę i klikając Wyślij.
 • Możesz także odrzucić ofertę. Aby móc negocjować dalej z tym przewoźnikiem, musisz poczekać aż przewoźnik wycofa ofertę lub złoży nową.
 • Przy wybraniu Zakończ negocjacje są one zakończone u wszystkich pracowników.

Po zaakceptowaniu oferta przejdzie w module Frachty do zakładki Zaakceptowane.

Jeśli żaden z przewoźników nie odpowie na Twoją ofertę, trafi ona do zakładki Archiwum.

Publikuj według kolejności z listy przewoźników

Przy publikacji oferty frachtu możesz skorzystać z dwóch form publikacji do przewoźników na Twojej liście przy danym kontrakcie / stałej trasie. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy w ramach tej listy posiadasz przewoźników preferowanych i chcesz umożliwić im dłuższy czas na reakcję na ofertę.

 1. W formularzu publikacji frachtu do stałej trasy zaznacz opcję: Publikuj wg kolejności z listy przewoźników.

 1. Otwórz okno edycji (kliknij w Zmień), aby dostosować do ustawienie do swoich potrzeb.
 1. Określ czas, po którym publikacja oferty przejdzie do kolejnego przewoźnika z listy.
 2. Wybierz jedną z opcji automatycznej publikacji.

Przekaż kolejnemu odbiorcy (publikacja sekwencyjna)

Przy publikacji nowej oferty frachtu do stałej trasy możesz skorzystać z opcji publikacji według kolejności z listy przewoźników, a następnie z ustawienia Przekaż kolejnemu odbiorcy.

Co to oznacza? Twoją ofertę otrzyma pierwszy przewoźnik z listy i może ją zaakceptować przez ustalony przez Ciebie czas. Po jego upływie oferta zostanie przedstawiona kolejnemu przewoźnikowi z listy na ten sam czas. Później oferta trafia do kolejnego, i tak sekwencyjnie aż do akceptacji oferty lub wyczerpania się listy przewoźników.

Przewoźnicy, u których czas na akceptację oferty minął tracą możliwość odpowiedzi na nią.

Ten mechanizm działa sekwencyjnie, stąd też alternatywna nazwa Publikacja sekwencyjna.

Jak działa publikacja sekwencyjna

Aby opublikować fracht do kolejnych odbiorców:

 1. Wybierz w formularzu publikacji frachtu opcję Publikuj wg kolejności z listy przewoźników, określ czas trwania publikacji klikając w Zmień, po czym zaznacz w edycji opcję Przekaż kolejnemu odbiorcy.

 1. Wejdź w moduł Frachty i wybierz z listy Twoją ofertę. Kliknij w nią, aby zobaczyć szczegóły.
 2. W zakładce Oferty przewoźników zobaczysz przebieg publikacji. Przewoźnik, który właśnie otrzymał publikację będzie miał status Oczekuje na odpowiedź. Licznik pod nim informuje Cię, ile czasu jeszcze mu zostało.
 1. Jeśli przewoźnik nie odpowie na ofertę, po upływie ustalonego przez Ciebie czasu oferta zostanie przedstawiona kolejnemu przewoźnikowi z listy. Status przewoźnika poprzedniego zmieni się na Zakończono.

Jeśli przewoźnik odrzuci Twoją ofertę to zostanie ona przedstawiona kolejnemu przewoźnikowi z listy, a status tego przewoźnika zmieni się na Odrzucono.

Stopniowo dodawaj kolejnych odbiorców (publikacja rozszerzająca)

Przy publikacji nowej oferty frachtu do stałej trasy możesz skorzystać z opcji publikacji według kolejności z listy przewoźników, a następnie z ustawienia Stopniowo dodawaj kolejnych odbiorców.

Co to oznacza? Twoją ofertę otrzyma pierwszy przewoźnik z listy i może ją zaakceptować przez ustalony przez Ciebie czas. Po jego upływie oferta zostanie przedstawiona kolejnemu przewoźnikowi z listy na ten sam czas. Po jego upływie oferta trafia do kolejnego, wcześniejsi przewoźnicy wciąż jednak będą mogli ją akceptować. Lista odbiorców oferty stopniowo się rozszerza.

Przewoźnicy, u których czas na akceptację oferty minął wciąż mają szansę na jej akceptację, ale będą konkurować o nią z większym gronem przewoźników.

Ten mechanizm opiera się na rozszerzaniu grupy odbiorców, stąd też alternatywna nazwa Publikacja rozszerzająca.

Jak działa publikacja rozszerzająca

Aby opublikować fracht do stopniowo powiększającej się grupy przewoźników:

 1. Wybierz w formularzu publikacji frachtu opcję Publikuj wg kolejności z listy przewoźników, określ czas trwania publikacji klikając w Zmień, po czym zaznacz w edycji opcję Stopniowo dodawaj kolejnych odbiorców.

 1. Wejdź w moduł Frachty i wybierz z listy Twoją ofertę. Kliknij w nią, aby zobaczyć szczegóły.
 2. W zakładce Oferty przewoźników zobaczysz przebieg publikacji. Przewoźnik, który właśnie otrzymał publikację będzie miał status Oczekuje na odpowiedź. Licznik pod nim informuje Cię, ile czasu jeszcze mu zostało.
 1. Jeśli przewoźnik nie odpowie na ofertę, po upływie ustalonego przez Ciebie czasu oferta zostanie przedstawiona kolejnemu przewoźnikowi z listy. Status kolejnego przewoźnika zmieni się na Oczekuje na odpowiedź, a poprzedniemu przewoźnikowi będzie naliczany czas dodatkowy.

W rezultacie tej publikacji im przewoźnik jest wyżej na liście, tym więcej ma czasu na udzielenie odpowiedzi na Twoją ofertę.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)