Wystawienie referencji

Zaktualizowano 4/3/24 przez Jakub

Wspierając budowanie wiarygodności na platformie Trans.eu powstała możliwość ubiegania się o referencję oraz samodzielnego ich wystawiania. Twoi kontrahenci mogą przesyłać do Ciebie prośby o wystawienie im referencji. Zobacz, jak możesz to zrobić.

Jak wystawić referencję?

Pozostając w module "Oceny i Referencje" przejdź do zakładki "Referencje", a następnie w prawym górnym rogu kliknij "Wystaw referencje" i przejdź do pierwszego z dwóch kroków.

  1. Wybierz firmę wpisując w oknie wyszukiwarki następujące dane: nazwę firmy/NIP lub TransId, a po jej wyfiltrowaniu przy odpowiedniej pozycji zaznacz "WYBIERZ".
Pamiętaj! Jeśli nie posiadasz danych, które w szybki sposób pozwolą Ci odnaleźć firmę, której masz zamiar wystawić referencje, możesz skorzystać z FILTRÓW, które zawężą obszar Twoich poszukiwań.
  1. Aby precyzyjnie określić aspekty współpracy w oknie wystawiania referencji możesz uzupełnić następujące pozycje:
  • częstotliwość współpracy
  • charakter współpracy
  • treść referencji
Określona przez Ciebie specjalność, prezentowana będzie w profilu firmy otrzymującego referencje w formie etykiet, co możesz zobaczyć na ostatnim screenie w tym artykule. Gdy wystawiając referencje dokładnie określisz charakter współpracy, potencjalny kontrahent dotrze do precyzyjnych informacji, które być może będą pomocne w podjęciu decyzji o współpracy z daną firmą.
Pamiętaj! Treść referencji możesz edytować, natomiast pole to nie może pozostać puste.
Jeśli posiadasz referencje w formie papierowej możesz je dołączyć. Wymagany format PDF.
  1. W celu przesłania kontrahentowi gotowej referencji kliknij "Wystaw referencje".
Uwaga! Wystawionej referencji nie można edytować ani usunąć. Ponadto w odróżnieniu od Oceny można wystawić ją tylko raz.

Jeśli postanowisz wystawić referencje kilku firmom w oknie "Wystaw referencje" w lewym dolnym rogu zaznacz opcję "wystaw kolejną" co znacznie skróci ten proces.

Jednocześnie możesz wystawić do 25 referencji.

Gdzie kontrahenci wyświetlą informację o moich referencjach?

Aktywni użytkownicy platformy trans wyświetlą informacje o posiadanych przez Ciebie referencjach w module "Kontrahenci" w profilu Twojej firmy przechodząc do informacji zawartych w zakładce "Referencje".


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)