Referencje

Zaktualizowano 5/2/21 przez Diana

Wspierając budowanie wiarygodności na platformie Trans.eu powstała możliwość ubiegania się o referencję oraz samodzielnego ich wystawiania.

W związku z powyższym w module "Oceny i Referencje" masz możliwość:

 • skierowania prośby do swoich kontrahentów o wystawienie referencji
 • wystawienia referencji
 • zarządzania referencjami

Jak ubiegać się o referencje od swoich kontrahentów?

 1. Aby uzyskać referencje od swoich kontrahentów przejdź do modułu "Oceny i Referencje", a następnie do zakładki "Prośby o referencje" i w prawym górnym rogu kliknij "Poproś o referencje".
 1. W oknie wyszukiwarki wskaż dane firmy podając: nazwę firmy/NIP lub TransId, a po jej wyfiltrowaniu przy odpowiedniej pozycji zaznacz wybraną firmę, a następnie kliknij "Wyślij prośbę".
Pamiętaj! Jeśli nie posiadasz danych, które w szybki sposób pozwolą Ci odnaleźć firmę, do której chcesz skierować swoją prośbę o wystawienie referencji, możesz skorzystać z FILTRÓW, które zawężą obszar Twoich poszukiwań.

Pozostając w zakładce "Prośby o referencje" z tego poziomu wyświetlisz również wszystkie wysłane przez Ciebie prośby o wystawienie referencji jak i te skierowane przez Twoich kontrahentów do Ciebie.

 • Przechodząc do listy wysłanych próśb wyświetlisz następujące dane: nazwa firmy, grupa do której przypisano firmę oraz data wysłania prośby. Ponadto masz możliwość cofnięcia takiej prośby klikając przy konkretnej pozycji "COFNIJ PROŚBĘ".
 • Przechodząc do listy otrzymanych próśb wyświetlisz następujące dane: nazwa firmy, grupa do której przypisano firmę, liczba wspólnych transakcji oraz data wysłania prośby. Ponadto z tego poziomu masz możliwość wystawienia referencji klikając przy konkretnej pozycji "Wystaw referencje"co przeniesie cię do okna opisanego w pkt. nr 2.

Jak wystawić referencję?

Pozostając w module "Oceny i Referencje" przejdź do zakładki "Referencje", a następnie w prawym górnym rogu kliknij "Wystaw referencje" i przejdź do pierwszego z dwóch kroków.

 1. Wybierz firmę wpisując w oknie wyszukiwarki następujące dane: nazwę firmy/NIP lub TransId, a po jej wyfiltrowaniu przy odpowiedniej pozycji zaznacz "WYBIERZ".
Pamiętaj! Jeśli nie posiadasz danych, które w szybki sposób pozwolą Ci odnaleźć firmę, której masz zamiar wystawić referencje, możesz skorzystać z FILTRÓW, które zawężą obszar Twoich poszukiwań.
 1. Aby precyzyjnie określić aspekty współpracy w oknie wystawiania referencji możesz uzupełnić następujące pozycje:
 • częstotliwość współpracy
 • charakter współpracy
 • treść referencji
Określona przez Ciebie specjalność, prezentowana będzie w profilu firmy otrzymującego referencje w formie etykiet, co możesz zobaczyć na ostatnim screenie w tym artykule. Gdy wystawiając referencje dokładnie określisz charakter współpracy, potencjalny kontrahent dotrze do precyzyjnych informacji, które być może będą pomocne w podjęciu decyzji o współpracy z daną firmą.
Pamiętaj! Treść referencji możesz edytować, natomiast pole to nie może pozostać puste.
Jeśli posiadasz referencje w formie papierowej możesz je dołączyć. Wymagany format PDF.
 1. W celu przesłania kontrahentowi gotowej referencji kliknij "Wystaw referencje".
Uwaga! Wystawionej referencji nie można edytować ani usunąć. Ponadto w odróżnieniu od Oceny można wystawić ją tylko raz.

Jeśli postanowisz wystawić referencje kilku firmom w oknie "Wystaw referencje" w lewym dolnym rogu zaznacz opcję "wystaw kolejną" co znacznie skróci ten proces.

Jednocześnie możesz wystawić do 25 referencji.

Zarządzanie referencjami

Pozostając w module "Oceny i Referencje" zakładka "Referencje" wyfiltrujesz zarówno referencje wysłane przez Ciebie jak i te otrzymane od Twoich kontrahentów.

Wybierając "wysłane" na liście wyświetlisz następujące informacje:

 • treść referencji
 • data wystawienia
 • wystawione dla
 • wystawiający

Wybierając "otrzymane" na liście wyświetlisz następujące informacje:

 • treść referencji
 • data wystawienia
 • wystawiający
 • widoczność
Pamiętaj! Z tego poziomu możesz zarówno ustalić widoczność danej referencji przy profilu Twojej firmy jak i skontaktować się z osobą, która wystawiła referencje.

W kwestiach filtrowania i sortowania referencji, które otrzymała Twoja firma możesz korzystać z:

 • wyszukiwarki podając nazwę firmy.
 • potwierdzonych specjalności oznaczonych etykietami (jeśli wystawiający określił charakter współpracy).

Gdzie kontrahenci wyświetlą informację o moich referencjach?

Aktywni użytkownicy platformy trans wyświetlą informacje o posiadanych przez Ciebie referencjach w module "Kontrahenci" w profilu Twojej firmy przechodząc do informacji zawartych w zakładce "Referencje".

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)