Ustawienia reguł automatycznych

Zaktualizowano 2/7/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) oraz dla użytkowników linii produktowej  CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak filtrować reguły automatyczne
  • jak wyszukiwać reguły automatyczne
  • jak usuwać, edytować i kopiować reguły
  • jak zarządzać priorytetem reguł automatycznych

Filtrowanie reguł

Jeśli Twoja lista reguł jest dość długa skorzystaj z opcji filtrowania, wprowadź potrzebne dane i potwierdź swój wybór za pomocą zielonego przycisku Pokaż wyniki.

Wyszukiwanie reguł

Jeśli chcesz na liście w szybki sposób znaleźć regułę skorzystaj z okna wyszukiwarki.

Przykład wyszukiwania wprowadzona została nazwa miejsca załadunku i rozładunku: Berlin. Na liście pojawią się wyniki wyszukiwania.

Usuwanie, edytowanie i kopiowanie reguł

Dodaną regułę możesz:

  1. edytować

Ważne
Nie możesz edytować parametrów reguły, jeśli utworzono ją na podstawie stałej trasy. Jeśli chcesz zmienić te parametry, zmień definicję stałej trasy.
Możliwa jest tylko edycja prawej części formularza.

  1. skopiować
  2. usunąć

Kliknij na wybraną regułę na liście reguł. W otwartej szufladzie kliknij w przycisk Więcej i wybierz interesującą Cię akcję.

W tym miejscu możesz także wyłączyć regułę.

Jeśli usuniesz regułę, to usuniesz ją dla całej Twojej firmy.

Jeśli zmieni się scenariusz istniejącej już reguły, np. zostanie usunięta grupa lub stała trasa, reguła zostanie automatycznie zablokowana.

Zarządzanie priorytetem reguł

Dzięki opcji ustawienia priorytetu reguły, w szybki sposób możesz zmienić kolejność swoich reguł.

  1. Za pomocą rozwijanej listy zmień numer przy danej regule. Zmiana na liście zostanie zapisana automatycznie.

W trakcie publikacji frachtu system będzie podpowiadał Ci reguły zgodnie z wyznaczoną przez Ciebie kolejnością.

W kolumnie Aktywność możesz wyłączyć regułę za pomocą suwaka.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)