Raport - Operation timeline (Dock Scheduler)

Zaktualizowano 5/4/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty Business Intelligence oraz mają dostęp do produktu Dock Scheduler

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Na podstawie danych z raportu Operation timeline

 • zobaczysz, jak przebiegała konkretna awizacja,
 • poznasz czas operacji u przewoźników i w magazynie,
 • dowiesz się, ile czasu pracowano na całym magazynie i na poszczególnych stanowiskach,
 • przeanalizujesz czas pracy w kontekście konkretnych tygodni, dni i godzin, dzięki czemu usprawnisz pracę magazynu,
 • uzyskasz pełny obraz tego, jak przebiega proces obsługi danej operacji

Nawigacja w raporcie Operation timeline

Aby przejść do raportu, kliknij w moduł Raporty BI, a następnie wybierz zakładkę Operation timeline.

Raport składa się z 3 głównych sekcji:

 1. Parametrów, dzięki którym ustawisz akceptowany przez Ciebie czas opóźnienia, czas operacji, przedział dni, jakie chcesz zbadać.
 2. KPI, które prezentują podsumowane dane dla całej firmy, w oparciu o wybrane filtry.
 3. Tabeli pokazującej przebieg poszczególnych awizacji.
Raport bazuje na danych pozyskanych z modułu Dock Scheduler.

Ustawienia parametrów

W górnej części raportu znajdziesz parametry, dzięki którym wybierzesz potrzebny zakres danych.

Zakres danych możesz określić także w opcjach filtrów, o której piszemy w końcowej części artykułu.
 1. Date range - to przedział dni, którego dotyczą dane prezentowane w raporcie. Określisz go w opcjach filtrów, o której piszemy w końcowej części artykułu.
 2. Delay time tolerance [min]: Carrier arrived oraz Operation started

Za pomocą suwaka możesz ustawić czas tolerancji dla:

 • opóźnień po stronie przewoźnika (Carrier arrived),
 • czasu rozpoczęcia operacji (Operation started).

W obu przypadkach akceptowalny czas opóźnienia jest wyrażony w minutach i wynosi maksymalnie 20 min.

Wyróżniamy 2 czasy tolerancji:

 • kiedy przewoźnik przyjedzie za wcześnie,
 • kiedy przewoźnik przyjedzie po czasie.
W naszym przykładzie czas tolerancji to 15 minut. Przyjmijmy, że rozładunek był zaplanowany na godzinę 8:00. Nasz przewoźnik przyjechał do magazynu o godzinie 8:10 - raport nie uzna tego za spóźnienie ale za przyjazd na czas. Podobnie będzie w sytuacji, gdy przewoźnik dotrze do magazynu o godz. 7:55.
Gdy ustawisz czas tolerancji, dostosują się do niego dane z pozostałych części raportu.

 1. Data aggregation pozwala na analizę danych w różnych kontekstach. Dane możesz pogrupować według:
 • dni tygodnia (day of the week),
 • dni miesiąca (day of the month),
 • godziny w ciągu dnia (hour of the day).

Po określeniu grupy danych dostosują się do niej wykresy Total operations time, Total carrier delay, Total warehouse delay.

KPI

W tej sekcji znajdziesz 3 wykresy liniowe i 1 słupkowy. Wykresy podsumowują dane dla całej Twojej firmy według zakresu, który wybrałeś w Data aggregation.

 1. Total operations time - pokazuje realny czas operacji (w godzinach) na magazynie dla całej firmy (lub dla wybranego magazynu, jeśli tak wybierzesz w głównych filtrach). Zależnie od zakresu danych, jaki wybierzesz, sprawdzisz, ile czasu zajmują operacje w konkretnych godzinach, dniach tygodnia lub miesiąca.

 1. Total carrier delay - całkowity czas opóźnienia przewoźnika (w godzinach). Tutaj również sprawdzisz, o których godzinach, w jakie dni tygodnia lub miesiąca było najwięcej opóźnień po stronie przewoźnika.
 1. Top n carriers delay - wykres słupkowy, który pokazuje opóźnienia przewoźnika.
  Za pomocą suwaka, możesz określić liczbę wyświetlanych przewoźników. Po kliknięciu w słupek otworzysz okno z informacją, ile wynosi łączny czas opóźnienia dla danego przewoźnika. Cyfra obok słupka wskazuje, ilu operacji ten czas dotyczy (np. opóźnienie przewoźnika wynosi 4h i 45 min. łącznie dla 2 operacji).
Dane sortowane są malejąco po łącznym czasie opóźnienia, a nie po liczbie operacji, o której informujemy na prawo od słupka.
Możesz wybrać konkretnego przewoźnika, wtedy dolna sekcja raportu pokaże Ci tylko jego awizacje.
 1. Total warehouse delay - łączny czas opóźnienia magazynu (w godzinach). Wykres zobrazuje Ci, o których godzinach, w jakie dni tygodnia lub miesiąca było najwięcej opóźnień po stronie magazynu.

Tabela awizacji

W tej części raportu sprawdzisz szczegóły wszystkich swoich awizacji.

Na sam początek możesz ustawić, według swoich preferencji, parametry. Znajdziesz je po lewej stronie.

Domyślnie przyjazd wcześniej jest traktowany, jako przyjazd o czasie. Pokazywane są tylko awizacje z opóźnieniami.

Arriving earlier is on time - wybierz z rozwijanej listy "yes" (jeśli przyjazd przewoźnika przed czasem uznajesz za punktualność) lub "no" (jeśli nie uznajesz wcześniejszego przyjazdu przewoźnika jako punktualność).

Jeśli w Arriving earlier is on time wybierzesz "no", to wykres z górnej części raportu Top n carriers delay zmieni się na Top n carriers too early. Zamiast wykresu Total warehouse delay zobaczysz wykres Total carrier too early

Operation timeline - wybierz, jakie rodzaje awizacji chcesz wyświetlić w harmonogramie operacji. Możesz wybrać:

 • wszystkie operacje (All)
 • operacje opóźnione z powodu przewoźnika (carrier delay)
To oznacza, że przewoźnik przybył na teren magazynu po upływie zarezerwowanego okna czasowego.
 • operacje, które nie doszły do skutku (not happen)
Operacje, które nie doszły do skutku, oznaczają, że nie zaczął się załadunek ani rozładunek, nawet jeśli pojazd wjechał na teren magazynu. Takie awizacje w module Harmonogramy oznaczamy statusem Wystąpił problem. W jego obszar wchodzą awizacje o statusach: Niezaładowany, Nierozładowany, Odmowa załadunku, Odmowa rozładunku, Brak pojazdu.
 • operacje, które odbyły się o czasie (on time)
 • operacje opóźnione z powodu magazynu(warehouse delay)
To oznacza, że przewoźnik przybył na teren magazynu zgodnie z planem, ale magazyn rozpoczął załadunek/rozładunek z opóźnieniem (po upływie zarezerwowanego okna czasowego).

Jeśli w Arriving earlier is on time wybierzesz "no" to z listy Operation timeline, możesz wybrać:

 • wszystkie operacje (All),
 • opóźnione z powodu przewoźnika (carrier delay),
 • gdy przewoźnik przyjechał przed czasem (carrier too early)
 • operacje, które nie doszły do skutku (not happen),

Timeout - za pomocą tej funkcji sprawdzisz, czy został przekroczony czas operacji.

Zaznacz "yes", aby wyświetlić opóźnione awizacje. Za pomocą suwaka możesz ustalić czas tolerancji do 20 minut.

Dzięki temu ustalisz, czy spóźnienie się przewoźnika ma wpływ na pracę magazynu.

Tabela awizacji

Tabela ułatwi Ci monitorowanie awizacji w konkretnych magazynach na poszczególnych stanowiskach. Kolumny zawierają numery awizacji a wiersze nazwy magazynów oraz stanowisk.

Jeśli chcesz sprawdzić przebieg konkretnej awizacji, możesz również wybrać jej numer z rozwijanej listy: Booking number
Dzięki filtrom możesz wskazać magazyny i stanowiska, które chcesz monitorować. O ustawieniach filtrów piszemy na końcu artykułu.

Poszczególne operacje oznaczone są następującymi kolorami:

 • żółty - carrier delay - opóźnienie po stronie przewoźnika,
 • granatowy - not happen - operacja nie doszła do skutku,
 • szary - on time - operacja odbyła się o zaplanowanym czasie,
 • czerwony - warehouse delay - opóźnienie po stronie magazynu.

Niektóre z awizacji mogą mieć także ikonę zegara (jeśli zaznaczyłeś opcję Timeout) - oznacza to, że dodatkowo doszło do opóźnienia samej operacji (załadunku lub rozładunku).

Przykład 1: Wybrana awizacja jest oznaczona kolorem szarym z ikoną zegara. Kolor szary oznacza, że przewoźnik dotarł na magazyn o czasie. Zegar oznacza, że czas załadunku (lub rozładunku) został przekroczony - np. operację zaplanowano na 60 minut, w rzeczywistości zajęła 95.

Przykład 2: Wybrana awizacja jest oznaczona kolorem czerwonym. Kolor czerwony oznacza, że przewoźnik dotarł na czas, a opóźnienie wystąpiło po stronie magazynu (np. nie było wolnego stanowiska). Mimo opóźnienia nie przekroczono czasu operacji (stąd brak ikony zegara).

Kliknij w konkretną awizację, aby sprawdzić jej szczegóły.

Pod tabelą wyświetli się Timeline [data time] z zaznaczonym czasem poszczególnych zdarzeń (po najechaniu na kropkę danego zdarzenia wyświetli Ci się okno z datą i czasem):

 • przyjazd przewoźnika (pojazd przyjechał na teren magazynu) - Carrier arrived,
 • rozpoczęcie operacji (rozpoczął się załadunek/rozładunek) - Operation started,
 • zakończenie operacji (zakończył się załadunek/rozładunek) - Operation finished,
 • rozpoczęcie awizacji - Booking started,
 • wyjazd przewoźnika (pojazd wyjechał - opuścił teren magazynu) - Carrier left,
 • zakończenie awizacji - Boooking finished.

Warehouse working time [min] pokazuje, jaki był zaplanowany czas operacji oraz ile czasu realnie trwała operacja.

Poniżej znajdziesz również informację o różnicach czasów w kontekście danej awizacji:

 • Time between carrier arrived and operation started.
 • Time between finished operation and carrier left.
 • Time between carrier arrived and carrier left.

Filtrowanie

Dane możesz filtrować na 4 sposoby:

 1. Wybierając opcję wyświetlania danych w Arriving earlier is on time
 2. Klikając w wybranego przewoźnika w Top n carriers delay.
 3. Wybierając numer awizacji z listy Booking number.
 4. Wybierając odpowiednie opcje w Operation timeline

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Operation timeline.

W ustawieniach filtrowania możesz:

 • wybrać zakres dat (Date range),
 • wybrać rampę (Ramp name),
 • wybrać magazyn (Warehouse name),
 • wybrać status awizacji - wszystkie lub zakończone (Status),
 • Określić rodzaj operacji (Operation type),
 • wybrać przewoźnika (Carrier name),
 • wybrać numer awizacji (Booking number).


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)