Widget - Najczęstsze kierunki

Zaktualizowano 31/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj widget Najczęstsze kierunki do swojego Dashboardu, aby śledzić rozkład zaakceptowanych frachtów na kluczowych/najpopularniejszych trasach w ciągu ostatnich 30 dni.

Widget Najczęstsze kierunki:

 • należy do widgetów z kategorii Frachty,
 • skierowany jest do zleceniodawców i zleceniobiorców,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie frachtów, które zakończyły się zawarciem transakcji na Platformie Trans.eu (nie dotyczy multistop).
 • przedstawia dane historyczne
 • możesz dodać do swojego Dashboardu więcej niż raz (maksymalnie 9 razy).

Nawigacja w widgecie

Główne elementy widgetu Najczęstsze kierunki, to:

 1. Wykres liniowy przedstawiający wyniki z ostatnich 30 dni dla 3 lub 5 najczęściej wybieranych krajów, w których kontrahent dokonuje załadunku i rozładunku.
 2. Legenda objaśnienie, który kolor przypisany jest do danego kraju (miejsca załadunku lub rozładunku).
 3. Filtry - po kliknięciu w niebieską strzałkę, otworzy się okno z filtrami: typ operacji (załadunek, rozładunek), pokaż na wykresie (Top 3, Top 5). Dodatkowo u dołu zakładki z filtrami znajduje się ikona ciężarówki odpowiadająca typowi operacji.

Jak analizować dane

Widget Najczęstsze kierunki przedstawia liczbę formalnie zaakceptowanych frachtów w ciągu ostatnich 30 dni dla trzech lub pięciu najpopularniejszych krajów docelowych.

 1. Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie (maksymalnie widget dodasz 9 razy).
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.

 1. Na jednym widgecie ustaw widok dla załadunku, na drugim widok dla rozładunku.

Przykład

Ustawienie filtrów:

(1) Typ operacji: rozładunek, Pokaż na wykresie: Top 3.

(2) Typ operacji: załadunek, Pokaż na wykresie: Top 3.

Warto zauważyć różnicę w najpopularniejszych krajach załadunku i rozładunku. Dane pokazują wyższe obłożenie załadunków i rozładunków w Polsce. Na pozostałych kierunkach występują okresy przestoju, po których następuje wzrost. To sugeruje, że istnieją pewne cykle w ruchu frachtowym, które mogą być np. związane z sezonowością, trendami rynkowymi lub innymi czynnikami.

Jeśli analizujesz dane jako:

- Załadowca
, który publikuje frachty, to na wykresie będzie prezentowany widok dotyczący miejsc załadunku i rozładunku, gdzie krajem załadunku zawsze będzie twój kraj, a miejscami rozładunku będą twoi kontrahenci.

- Przewoźnik, który akceptuje frachty, to miejsca załadunku i rozładunku będą odpowiadały trasom, na których wykonujesz przewozy.

- Spedytor, który uczestniczy w procesie zarówno jako załadowca i przewoźnik, to dane na wykresie będą sumą twoich działań jako oddzielnych stron procesu. Miejsca załadunku będą wskazywały kraj załadunku, a miejsca rozładunku kraj rozładunku na podstawie liczby zleceń.

 1. Najedź kursorem myszy na wybraną część wykresu, aby otrzymać szczegółowe informacje: średnią liczbę frachtów na danym kierunku, w konkretnym okresie.

Dzięki tej analizie możesz:

 • zobaczyć, które trasy są najczęściej wykorzystywane w danym okresie,
 • szybko zauważyć spadki udziału na określonym obszarze i zidentyfikować potencjalne problemy,
 • reagować na zmiany w popycie na określonych trasach.
 • dostosować swoje działania do aktualnych trendów rynkowych i efektywnie zarządzać operacjami logistycznymi.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)