Widget TransBarometr rynku spot

Zaktualizowano 13/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj TransBarometr do swojego Dashboardu , jeśli chcesz mieć szybki dostęp do aktualnej informacji o stosunku między liczbą ofert a dostępną liczbą wolnych pojazdów w konkretnej lokalizacji.

TransBarometr:

 • należy do widgetów z kategorii Frachty,
 • skierowany jest dla zleceniodawców i zleceniobiorców,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie ilości ofert pojazdów oraz ładunków dodawanych i wyszukiwanych na giełdzie,
 • przedstawia dane w czasie rzeczywistym,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu tylko raz.

Nawigacja w widgecie

Elementy składowe widgetu TransBarometr to:

 1. Adres załadunku - tu określisz konkretne miejsce, dla którego widget zaprezentuje dane.
Domyślnie w adresie załadunku podana jest lokalizacja Twojej firmy.
 1. Opcja Odśwież - dzięki której możesz ręcznie odświeżyć dane.
Dane na widgecie odświeżają się każdorazowo po wejściu do modułu Dashboard.
 1. Data aktualizacji - to data oraz godzina, z której widget pobrał dane z Platformy Trans.eu.
 2. Wykres - pokazuje aktualną informację o dostępności pojazdów i frachtów (zewnętrzny, zielony półokrąg) oraz popycie na pojazdy i frachty (wewnętrzny, niebieski półokrąg).
 3. Wskaźnik równowagi rynkowej (strzałka) - określa równowagę między liczbą ładunków a liczbą aut.
 4. Promień wyszukiwania ofert - za pomocą suwaka możesz określić wielkość promienia wyszukiwania ofert.
  Promień podany jest w km.
  Jego zakres wynosi od 5 km do 1000 km.
  Liczony jest od wskazanego adresu załadunku.

Jak analizować dane

TransBarometr pokazuje aktualną informację o dostępności pojazdów i ładunków w danym miejscu. Dane zbierane są na podstawie dodanych i wyszukiwanych ofert.

Po zdefiniowaniu miejsca załadunku na wykresie zaprezentowane zostaną dane procentowe zestawienia ofert ładunków i dostępnych pojazdów.

Dane zaprezentowane są za pomocą dwóch półokręgów: zielonego i niebieskiego.

 1. Na zielonym półokręgu prezentujemy dane związane z dodanymi ofertami:
 • Jasnozielona część półokręgu pokazuje dostępny procent pojazdów.
 • Ciemnozielona część pokazuje dostępny procent frachtów.

 1. Na niebieskim półokręgu prezentujemy dane związane z wyszukiwaniem ofert:
 • Jasnoniebieska część prezentuje procent popytu na pojazdy.
 • Ciemnoniebieska część prezentuje procent popytu na frachty.

Po najechaniu kursorem myszki na wybraną część wykresu, dane wyświetlą się w tooltipie.

Przekroczenie wskaźnika w jakąkolwiek stronę oznacza, że w danej lokalizacji jest większy popyt na pojazdy i/lub ładunki.

Dzięki tej wiedzy możesz szybciej i efektywniej prowadzić negocjacje - już na samym początku, na podstawie oceny sytuacji rynkowej, możesz określić wyjściową cenę.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)