Raporty - informacje ogólne

Zaktualizowano 13/6/22 przez Szczepan

Raporty dedykowane to moduł uruchamiany, jako dodatkowa funkcjonalności Platformy Trans.eu. Algorytmy analizują anonimowe dane z dostępnych frachtów, aby stworzyć aktualny obraz sytuacji rynkowej i dać narzędzie do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Step 1 image
  • Dane przedstawione w raportach generowane są z czynności, jakie wykonałeś na platformie Trans.eu, głównie w module Frachty. Oznacza to, że warunkiem koniecznym do ich wygenerowania jest praca na Platformie.
  • Raporty generowane są dla poszczególnych użytkowników firmy użytkujących platformę, którym funkcjonalność raportów została włączona
dostęp przydzielany jest per użytkownik i ponoszona jest dodatkowa opłata za poszczególnego użytkownika.
  • Liczba kont posiadających Moduł Raporty dedykowane - uzależniona jest od wysokości abonamentu. Ze względu na opcjonalność Modułu Raporty dedykowane - umowa korzystania podpisywana jest na 12 miesięcy.
  • Każdy z raportów ma charakter dynamiczny, dzięki czemu uprawniony użytkownik ma możliwość sprawdzenia wyników raportu poprzez odfiltrowanie wskazanych danych.
  • Wybrane raporty posiadają możliwość eksportu z góry zdefiniowanych danych (np. raport Freight list). Dane zasilane są cyklicznie, raz dziennie.
  • Prezentowane na raporcie informacje, są dostępne jedynie w języku angielskim.

Schowaj pasek z modułami po lewej stronie aby zwiększyć czytelność raportu.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)