Raporty - informacje ogólne

Zaktualizowano 14/9/23 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty dedykowane.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty dedykowane.

Raporty dedykowane to moduł uruchamiany jako dodatkowa funkcjonalność Platformy Trans.eu.

Raporty są tworzone przy pomocy algorytmów, które analizują anonimowe dane z dostępnych frachtów, aby stworzyć aktualny obraz sytuacji rynkowej i dać narzędzie do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Step 1 image
  • Dane przedstawione w raportach tworzone są na podstawie czynności, jakie wykonałeś na Platformie Trans.eu, głównie w module Frachty. Oznacza to, że niezbędnym warunkiem dla raportów jest posiadanie dostępu do Platformy i aktywne korzystanie z niej.
  • Raporty generowane są dla poszczególnych użytkowników firmy użytkujących platformę, którzy mają uruchomioną funkcjonalność raportów.
Dostęp do raportów przypisany jest do użytkownika. Opłata za raporty jest zależna od liczby użytkowników z dostępem.
  • Liczba kont posiadających Moduł Raporty dedykowane - uzależniona jest od wysokości abonamentu. Umowa jest zawierana na rok (12 miesięcy od dnia zawarcia).
  • Każdy z raportów ma charakter dynamiczny, dzięki czemu uprawniony użytkownik ma możliwość sprawdzenia wyników raportu poprzez odfiltrowanie wskazanych danych.
  • Wybrane raporty posiadają możliwość eksportu z góry zdefiniowanych danych (np. raport Freight list). Dane zasilane są cyklicznie, raz dziennie.
  • Prezentowane na raporcie informacje, są dostępne jedynie w języku angielskim.
Schowaj główne menu Platformy po lewej stronie, aby zwiększyć czytelność raportów.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)