Raport - Freights Overview

Zaktualizowano 1/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty Business Intelligence.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Na podstawie danych raportu Freights Overwiev:

 • otrzymasz ogólne podsumowanie całej aktywności Twojej firmy w module Frachty na Platformie Trans.eu,
 • określisz, w jakich okresach i na jakich kierunkach Twoja firma działa efektywniej,
 • sprawdzisz, którzy z Twoich pracowników są najbardziej skuteczni,
 • zanalizujesz, z którymi z podwykonawców współpracujesz najczęściej i z jakimi efektami.

Nawigacja w raporcie Freights Overview

Aby przejść do raportu Freights Overview, kliknij w moduł Raporty BI.

Raport składa się z 4 głównych sekcji:

 1. Wykres Freights Overview - pokazuje liczbę opublikowanych i zaakceptowanych frachtów.
 2. Wykresy pierścieniowe Top 5 directions - pokazują kierunki o największej aktywności.
 3. Dashboard Employess - wskazuje najbardziej aktywnych i efektywnych pracowników.
 4. Sekcja Carriers activity - pokazuje Twoją współpracę z przewoźnikami.

Raport opiera się o dane pozyskane z modułu Frachty. Są to informacje dotyczące frachtów opublikowanych oraz tych, które zakończyły się zawarciem transakcji na Platformie Trans.eu.

Freights overview

Wykres pokazuje liczbę opublikowanych i zaakceptowanych frachtów z ostatnich 12 miesięcy.

Zobaczysz ile, w poszczególnych miesiącach, opublikowano frachtów na Platformie i które z nich zostały zaakceptowane przez przewoźników.

Szara linia, którą widzisz na wykresie, określa procent zaakceptowanych frachtów.

Dzięki temu szybko zorientujesz się:

 • w jakich okresach Twoja firma działa skuteczniej,
 • w jakich okresach Twoi pracownicy są najbardziej efektywni.

Po najechaniu kursorem na wybrany słupek, zobaczysz okienko z informacją, ile frachtów zostało opublikowanych

Klikając w dane z wybranego miesiąca zobaczysz bardziej szczegółowe informacje, które odnoszą się do konkretnych pracowników, kierunków i klientów.

Top 5 Directions

Informacje wyświetlane na wykresach pierścieniowych pozwalają zidentyfikować 5 najbardziej atrakcyjnych kierunków w danym okresie. Pierwszy wykres (Total freights per Top directions) pokazuje liczbę opublikowanych frachtów, zaś drugi (Accepted freights per Top 5 directions) liczbę formalnych transakcji (zawartych na Platformie).

Za pomocą suwaka Show top N możesz zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wyświetlanych kierunków.

Po kliknięciu w ikonę hiperłącza zostaniesz przekierowany do raportu Directions, w którym znajdziesz szczegółowe informacje.

Po najechaniu kursorem na wybrany wykres, zobaczysz okienko ze szczegółowymi informacjami.

Jeśli zdecydujesz się filtrować dane po pracownikach, dowiesz się, którzy z nich są odpowiedzialni za konkretne kierunki i gdzie wykazują największą aktywność (liczba opublikowanych frachtów) oraz efektywność (liczba formalnie zawartych transakcji).

Employess

Sekcja Employess dostarczy Ci informacji na temat najbardziej zaangażowanych i skutecznych pracowników. Dzięki przejrzystej wizualizacji danych możesz łatwo porównać ich wyniki. Pracowników przedstawiliśmy za pomocą kół.

Im większe koło pracownika, tym większa liczba opublikowanych przez niego ofert frachtów na Platformie.

Im większe nasycenie koloru, tym więcej pracownik zawarł formalnych transakcji.

Po kliknięciu w ikonę hiperłącza zostaniesz przekierowany do raportu Performance.

Po najechaniu kursorem myszki na koło pracownika zobaczysz bardziej szczegółowe informacje.

W naszym przykładzie pracownik z największym niebieskim polem opublikował 16 427 ofert frachtów a 428 z nich zakończyło się formalną transakcją. Pracownik z kołem granatowym opublikował o wiele mniej ofert (3 878), ale 1 019 z nich było transakcjami formalnymi. W jego przypadku procent zaakceptowanych frachtów wynosi 26,28% a w przypadku pracownika z niebieskim kołem 2,61%.

Przy przefiltrowaniu raportu według kierunku, zobaczysz, na których z nich pracownicy są najbardziej skuteczni, a które wymagają większej uwagi.

Carrier activity

Z pomocą panelu Carrier activity przeprowadzisz podobną analizę, jak w przypadku sekcji Employees, oceniając aktywność i skuteczność swoich podwykonawców.

Po kliknięciu w ikonę hiperłącza zostaniesz przekierowany do raportu Carrier Activity.

Analogicznie - im większy kafelek przewoźnika, tym większa liczba skierowanych do niego ofert.

Im większe nasycenie koloru, tym więcej zawartych transakcji.

Dzięki temu panelowi łatwo określisz:

 • z którymi podwykonawcami, jako firma, pracujesz najchętniej,
 • do których podwykonawców kierujesz najwięcej ofert,
 • którzy z podwykonawców najchętniej podejmują z Tobą współpracę.

Dzięki filtrom możesz analizować:

 • współpracę z podwykonawcami na konkretnych kierunkach (na jakich kierunkach podwykonawca jest najbardziej aktywny i skuteczny).
 • współpracę podwykonawców z konkretnymi pracownikami (z którymi podwykonawcami pracownicy najchętniej nawiązują lub chcą nawiązać współpracę).

Informacje te możesz również prezentować w kontekście konkretnych kierunków.

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Freights Overview

W ustawieniach filtrowania możesz wybrać:

 • wybrać filtrowanie wg parametru Choose calendar: po dacie rozładunku (Unloading date) lub dacie publikacji frachtu (Publication date);
 • zmienić zakres dat załadunku (Unloading date) - jako przedział czasu możesz wybrać lata, kwartały, miesiące, tygodnie albo dni.
 • wybrać rodzaje publikacji frachtów: na giełdę (Exchange), na giełdę prywatną (Private), na giełdę Corporate, na stałej trasie (Fixed routes), do wybranych/grup (Groups), ofert SmartMatch;
 • wybrać pracownika (Employee);
 • wybrać kierunki (Country Directions);
 • wybrać przewoźnika (Carrier Name);
 • odfiltrować publikacje, które zostały zaakceptowane bądź nie, albo pokazać wszystkie (All, Yes, No);

Ikona z symbolem informacji pokazuje, jaki zakres danych jest dostępny.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)