Raport - Negotiation

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty Business Intelligence.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Na podstawie danych z raportu Negotiation:

 • dowiesz się, jakie zostały lub mogły zostać osiągnięte oszczędności na poszczególnych frachtach,
 • porównasz wynegocjowaną cenę z wyceną, jaką dany fracht mógłby otrzymać na giełdzie publicznej,
 • zobaczysz w formie wykresu przebieg negocjacji poszczególnych frachtów,
 • na podstawie danych historycznych będziesz mógł zaplanować strategię przyszłych negocjacji cenowych.

Nawigacja w raporcie Negotiation

Raport Negotiation znajdziesz w module Raporty BI, otwierając zakładkę widoczną w górnym menu.

Step 17 image

Po kliknięciu zobaczysz raport składający się z trzech głównych sekcji:

 1. Kafelki Negotiation - ukazujące podsumowane wartości
 2. Tabela Summary - tabelarycznego przedstawienie informacji o negocjacjach
 3. Wykres Negotiation flow - wykres przedstawiający przebieg negocjacji wybranego frachtu

Kafelki Negotiation

Górna belka raportu przedstawia w kafelkach sumę wartości dla wybranego w filtrach zakresu czasowego.

Zielone i czerwone strzałki w kafelkach informują o tym, czy trend wybranego okresu czasowego jest wzrostowy, czy spadkowy w porównaniu z innym okresem czasowym określonym w filtrach.

Zobacz wyjaśnienie poszczególnych kafelków
Number of freights - liczba frachtów na liście. Liczba frachtów zaakceptowanych - tych, gdzie zawarta została transakcja.
Median of accepted price - mediana ceny zaakceptowanej z frachtów zaakceptowanych (widocznych na liście poniżej).
Median of exchange price - mediana ceny giełdowej wyznaczona na podstawie estymowanych cen giełdowych podanych w poniższych tabelach (jeśli przy frachcie nie ma widocznej ceny to jest on pomijany przy wyliczeniu mediany).
Price range of the offers received - zakres cen otrzymanych podczas negocjacji z przewoźnikami. W kafelku prezentuje się najniższą i najwyższą otrzymaną cenę od przewoźnika (raport bierze pod uwagę tylko oferty cenowe otrzymane od podwykonawców).
Accepted freights costs - łączna suma wszystkich zawartych transakcji.
Exchange price - suma cen giełdowych zawartych w tabeli.
Minimum prices of received offers - suma najniższych ofert cenowych otrzymanych od przewoźników.
First price offers sent - suma ofert cenowych, od jakiej rozpoczęto negocjacje poniższych frachtów.

Tabela Summary

Środkowa część raportu prezentuje Summary - tabelaryczne zestawienie frachtów.

Tabela prezentuje wyszczególnione oferty z informacjami w kolumnach takimi, jak:

 • liczba wysłanych ofert
 • liczba odpowiedzi
 • pierwsza oferta wysłana
 • maksymalna oferta otrzymana od przewoźników
 • minimalna oferta otrzymana od przewoźników
 • cena giełdowa
 • cena zaakceptowana

Chcesz sortować dane według wybranej wartości? Najedź kursorem myszki na nazwę kolumny i kliknij na pojawiający się symbol sortowania.

Sortuj dane w kolumnie raportu

Kolory wierszy w tabeli informują odpowiednio o:

 • ciemny niebieski - różnica Minimalna oferta (Min received offer) od Cena zaakceptowana (Accepted price) jest mniejsza niż zero (<0)
 • jasny niebieski - różnica Ceny giełdowej (Exchange price) od Cena zaakceptowana (Accepted price) jest mniejsze niż zero (<0)

Wykres Negotiation flow

Kliknij w wybrany wiesz w tabeli, aby zobaczyć przebieg negocjacji tego frachtu w sekcji Negotiation flow.

Wykres pokazuje pełną analizę przebiegu negocjacji w czasie, pod względem otrzymanych ofert na platformie.

W Negotiation flow zobaczysz:

 • czas wysyłania, otrzymywania i akceptacji ofert cenowych,
 • oferowaną stawkę,
 • informację o tym, kto proponował pokazaną stawkę
 • przebieg negocjacji każdego z przewoźników z osobna (z wyszczególnieniem flow negocjacji z przewoźnikiem, z którym zawarta została transakcja).

Możesz odfiltrowania flow negocjacji z wybranym przewoźnikiem. Kliknij w linię negocjacji, albo użyj filtra Carrier (filtry znajdują się po prawej stronie wykresu).

Filtrowanie

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Negocjacje.

W ustawieniach filtrowania możesz wybrać:

 • zakres wyświetlanych danych (Unloading date)
 • miejsce rozładunku (Unloading place)
 • miejsce załadunku (Loading place)
 • pracownika (Employee)
 • zakres zaakceptowanej ceny na suwaku (Accepted price)
 • walutę (EUR lub PL)
 • numer frachtu (Freight number)
 • typ publikacji (Publication type): Giełda, Stałe trasy, do grup (do wybranych) lub SmartMatch.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)