Multifracht - obsługa po stronie zleceniodawcy

Zaktualizowano 7/5/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest w fazie pilotażu, została włączona wybranym użytkownikom Platformy.

Przeznaczona dla publikujących oferty frachtu, użytkowników linii Trans for Forwarders i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak dodać ofertę z opcją multifrachtu
 • jak wygląda obsługa frachtu z opcją multifrachtu
 • jak wygląda obsługa zlecenia z opcją multifrachtu

Multifracht pozwala na stworzenie oferty frachtu, która obejmuje więcej niż jeden transport i określenia przedziału dat realizacji oraz sposobu rozliczenia dla danego transportu lub wg tonażu przewiezionego ładunku.

Dodanie oferty frachtu z opcją multifracht

 1. Aby dodać ofertę w module Frachty, kliknij w opcję Dodaj fracht.
 2. Uzupełnij formularz frachtu, pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
 • W sekcji Wymagania pojazdu, wybierz opcje Multifracht.

Opcja multifracht - informuje, że fracht obejmuje wycenę stawki jednostkowej za wiele kursów realizowanych w danej relacji z punktu A do punktu B przez jednego przewoźnika.

 • W sekcji Szczegóły przewozów dla multifrachtu określ:

- jednostkę rozliczeniową

- liczbę kursów

- harmonogram kursów (to informacje, które są potrzebne do precyzowania dat operacji poszczególnych transportów w ramach zlecenia)

- podstawę rozliczenia (w przypadku kiedy wcześniej wybraną jednostką rozliczeniową była tona)

- łączną wagę ładunków (w przypadku kiedy wcześniej wybraną jednostką rozliczeniową była tona)

Przykład:

Wielkość pojazdu - wywrotka, ładowność 10t, rodzaj frachtu - multifracht

Jednostka rozliczeniowa - tona, liczba kursów 6, harmonogram tworzy Zleceniodawca

Podstawa rozliczenia - waga na rozładunku, łączna waga ładunków 60t

 • W sekcji Tryb publikacji określ:

- Do kogo chcesz wysłać ofertę

- Liczbę kursów dla jednego zleceniobiorcy (ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dodawania oferty multifrachtu)

- Termin płatności

- Czas na składanie ofert

- Osoby kontaktowe

 1. Po uzupełnieniu formularza Opublikuj fracht.
 1. Dodaną ofertę znajdziesz w module Frachty, w zakładce Dodane o statusie Oczekuje na oferty.
 • Oferta w wierszu na liście zostanie wyróżniona oznaczeniem Multifracht z cyfrą, która oznacza ilość kursów.

 • Kliknij w ofertę, aby otworzyć okno ze szczegółami.

 1. Jeśli na liście ofert pojawi się nowy status Wybierz przewoźnika, to znak, że przewoźnik odpowiedział na ofertę.
 • Kliknij w wiersz z ofertą, aby zobaczyć szczegóły
 • W tym miejscu możesz zaakceptować lub odrzucić oferty

Przykład:

1. Pierwszy przewoźnik zadeklarował chęć realizacji 2 kursów

2. Drugi przewoźnik zadeklarował chęć realizacji 3 kursów

 1. Po zaakceptowaniu co najmniej jednej z propozycji status zmieni się na Częściowo zaakceptowany.

 1. W zakładce Szczegóły, w sekcji Szczegóły przewozu pojawi się informacja o liczbie kursów jaka będzie realizowana.
 2. W oknie ze szczegółami oferty pod statusem Częściowo zaakceptowany, możesz przejść bezpośrednio do zlecenia, kliknij w opcję Zobacz zlecenia transportowe, a zostaniesz przeniesiony do modułu Zleceń.

Obsługa zlecenia

Kolejnym krokiem po akceptacji oferty jest wysłanie zlecenia do przewoźnika.

 1. W module Zlecenia, w zakładce Wysłane na liście pojawi się zlecenie o statusie W przygotowaniu.

 1. Wybierz zlecenie z listy, w oknie ze szczegółami kliknij w przycisk Dodaj warunki zlecenia.
  Dla multifrachtów opcja Poproś o informację wstępną, jest niedostępna. Działa ona jedynie w przypadku frachtów gdzie realizowany jest pojedynczy transport.

 1. Wypełnij formularz zlecenia, pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Po uzupełnieniu Wyślij zlecenie do akceptacji.

 1. Po wysłaniu zlecenia, status zmieni się na - Oczekuje na potwierdzenie.

 1. Jeśli przewoźnik potwierdzi warunki zlecenia, status zlecenia zmieni się na - Zlecenie w realizacji.
 2. Dodatkowo w szufladzie pojawi się nowa zakładka Transporty, w której będą pojawiały się bieżące informacje oraz akcje do wykonania. 
 • Informacja Uzupełnij dane operacji, oznacza, że w ofercie został podany zbyt szeroki przedział czasowy, w tej sytuacji należy określić dokładne daty i godziny. W zależności od ustawień harmonogramu może to zrobić zleceniodawca, zleceniobiorca lub obie strony.

- Jeśli Harmonogram tworzy przewoźnik, poczekaj aż uzupełni dane.

- Jeśli Harmonogram tworzy Zleceniodawca czyli Ty - kliknij i uzupełnij dane.

- Jeśli Harmonogram tworzycie wspólnie, to oznacza, że każda ze stron może uzupełnić dane.

 • Doprecyzuj dane w oknie, następnie potwierdź przyciskiem Zapisz.

 • Informacja Uzupełnij dane transportu, pojawi się jeśli Twój zleceniobiorca nie uzupełnił w zleceniu danych tj. dane pojazdu, dane kierowcy.
 • Jeśli przewoźnik udostępnił dane wcześniej np. wysłał mailem, możesz te informacje uzupełnić samodzielnie.

 • Jeśli zleceniobiorca uzupełnił dane, zlecenie transportowe trafi bezpośrednio do zakładki Aktywne, na liście transportów pojawi się informacja - Oczekuje na rozpoczęcie.

 • Na liście transportów 30 minut przed podaną godziną załadunku, pojawi się informacja - W drodze na załadunek.

 • Jeśli zleceniobiorca potwierdzi dojazd na załadunek, na liście transportów pojawi się informacja - Na załadunku.

 • Po zakończonym załadunku, zleceniodawca rusza w drogę, na liście transportów pojawi się informacja - W drodze.

 • Jeśli zleceniobiorca potwierdzi dojazd na rozładunek, na liście transportów pojawi się informacja - Na rozładunku.

 • Jeśli zleceniobiorca potwierdzi zakończenie rozładunku, zlecenie trafi do sekcji Zakończone i pojawi się informacja, że transport został - Zakończony.
 • Przy zakończonym transporcie pojawią się informację dotyczące realizacji, czy przewoźnik był na czas, czy miał opóźnienie oraz czy zgłoszone zostały zastrzeżenia.

 1. Kolejny status zlecenia - Oczekuje na wymagane dokumenty, oznacza, że teraz zleceniobiorca powinien dodać dokumenty, które wymagane były w warunkach zlecenia. Jeśli przewoźnik udostępnił dokumenty wcześniej np. za pomocą maila możesz dodać je samodzielnie.
 • Jeśli w warunkach zlecenia nie były wymagane dodatkowe dokumenty status zlecenia zmienia się od razu na kolejny.

 • W oknie ze szczegółami oferty w zakładce Załączniki pojawią się dodane dokumenty.

 1. Kolejny status zlecenia - Potwierdź realizację, oznacza, że wszystkie zadania transportowe zostały wykonane, dodane zostały wymagane dokumenty, teraz za pomocą przycisku - Potwierdź realizację zlecenia.

 1. Po potwierdzeniu realizacji wszystkich transportów, status zlecenia zmieni się na - Zrealizowane.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)