Role pracowników w modułach Harmonogramy i Awizacje

Zaktualizowano 5/3/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Użytkownicy, którzy posiadają zakupiony dodatek Dock Scheduler i mają uprawnienia administratora konta firmowego.

Kiedy Twoja firma otrzyma dostęp do dodatku Dock Scheduler wszyscy pracownicy zobaczą w Platformie nowy moduł - Harmonogramy (jeśli posiadasz dodatek Dock Scheduler Harmonogramy lub linię CargoON) lub Awizacje (jeśli posiadasz linię Trans for Carrier lub linię Trans for Forwarder). Jako administrator możesz zarządzać rolą Twoich pracowników w module, nadając im różne role w dodatku.

Role w module Harmonogramy

ROLA

ZAKRES UPRAWNIEŃ

Manager Dock Scheduler

Pełna obsługa zarządzania firmą, magazynami i ich harmonogramami, zarządzanie procesem awizacji z perspektywy załadowcy oraz możliwość awizowania się jako przewoźnik u innych załadowców korzystających z produktu Dock Scheduler.

Manager magazynu

Tworzy i zarządza harmonogramami pracy magazynów. Posiada uprawnienia do przydzielania okien czasowych oraz zarządzania awizacjami utworzonymi przez przewoźników.

Magazynier

Przegląda harmonogramy załadunku, potwierdza rozpoczęcie i zakończenie operacji.

Ochroniarz

Przegląda listę awizacji, potwierdza zgodność danych z awizacją, oznacza przyjazd i wyjazd z miejsca operacji.

Role w module Awizacje

Manager Dock Scheduler

Pełna obsługa zarządzania firmą, harmonogramami, zarządzanie procesem awizacji z perspektywy przewoźnika u innych załadowców korzystających z produktu Dock Scheduler.

Awizujący

Możliwość awizowania się u załadowców korzystających z produktu Dock Scheduler oraz zarządzania swoimi awizacjami jako przewoźnik.

Przypisanie roli nowemu pracownikowi

Pracownicy, którzy posiadają konta, otrzymają dostęp do dodatku Dock Scheduler. Jako administrator możesz zmienić ich rolę zgodnie z potrzebami firmy. Zobacz, jak zarządzać rolami i dostępami.

Aby dodać nowego pracownika, któremu chcesz nadać rolę w dodatku Dock Scheduler, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

  1. Kliknij na swój awatar i wybierz opcję Moja firma.

  1. W zakładce Pracownicy kliknij w przycisk Dodaj pracownika.

  1. Wypełnij formularz danymi nowego pracownika (imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko) i przejdź do kroku Role i dostępy.
  1. W tym kroku nadaj odpowiednią rolę operacyjną swojemu pracownikowi. Kliknij Następny.

  1. W kroku Dodatkowe dane możesz wpisać dodatkowe informacje. Po wypełnieniu wszystkich kroków formularza kliknij Zapisz.

  1. Po lewej stronie u dołu ekranu otrzymasz dwie notyfikacje o tym, że pracownik został dodany a jego role zostały określone.
    Nowego pracownika znajdziesz u góry listy.

Po kliknięciu w nazwisko wybranego pracownika, otworzy się szuflada z jego wszystkimi danymi. Możesz je edytować - zmieniać dane osobowe pracownika a także przypisane mu role za pomocą przycisku Więcej i opcją Zarządzaj pracownikiem.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)