Raport - Type & activity

Zaktualizowano 24/11/22 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty dedykowane.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty dedykowane.

Na podstawie danych z raportu Type & activity:

 • uzyskasz informację, co działo się z frachtem po jego publikacji
 • zobaczysz, którzy pracownicy wykazują dużą efektywność, jakim nakładem pracy
 • sprawdzisz, ile frachtów było negocjowanych oficjalnie, a ile w rozmowach w Komunikatorze
 • zweryfikujesz, jakimi sposobami Twoi pracownicy znajdują podwykonawców i jakie osiągają efekty

Nawigacja w raporcie Type & activity

Type & activity to raport pokazujący wykres aktywności pod względem:

 • konwersacji na komunikatorze
 • wykonanych negocjacji
 • negocjacje z konwersacjami na komunikatorze
 • braku jakiejkolwiek aktywności (dotyczy frachtów, dla których nie odnotowano żadnych aktywności).

Znajdziesz go w module Raporty dedykowane. Kliknij na zakładkę z nazwą interesującego Cię raportu, aby przejść do jego zawartości.

Raport składa się z dwóch widoków: Publication type i Publication activity. Aby przełączyć między widokami zaznacz kliknięciem wybraną opcję. Po prawej stronie zobaczysz legendę, która umożliwi Ci odczytywanie danych z wykresu.

Kiedy najedziesz kursorem myszki na wybraną część wykresu słupkowego zobaczysz okienko z dodatkowymi informacjami:

Oba widoki posiadają poniżej tabelę aktywności, która przedstawia ilościowo i procentowo wartości publikacji odfiltrowanych frachtów. Po kliknięciu na konkretny wiersz zobaczysz na wykresie aktywność dotyczącą tylko wybranego pracownika.

Wykres Publication type

Widok Publication type to wykres słupkowy, który przedstawia sumę liczby frachtów opublikowanych z rozbiciem na dni / tygodnie / miesiące / kwartały (w zależności od ustawień widoku).

Legenda znajdująca się nad wykresem pokazuje, który kolor oznacza jaki tryb publikacji oferty frachtu: na giełdzie (Exchange), do wybranych grup (Groups), na stałej trasie (Fixed routes) lub SmartMatch.

Wartość nad słupkiem przedstawia łączną liczbę frachtów opublikowanych wszystkimi możliwymi trybami publikacji w danym słupku. Po najechaniu kursorem na odpowiedni kolor w słupku zobaczymy liczbę publikacji z danego trybu publikacji.

Możesz zmienić ustawienia wyświetlanych danych w ustawieniach Filtrowania, które omawiamy poniżej.

Wykres Publication activity

Wykres Publication activity to drugi widok wykresu słupkowego, który przedstawia sumę liczb frachtów opublikowanych w wybranym okresie czasu, z podziałem na:

 • conversations only - liczbę frachtów, przy których negocjacji odbyła się rozmowa konktekstowa* za pomocą Komunikatora;
 • negotiated - liczba frachtów negocjowanych za pomocą okna negocjacji (w szufladzie frachtu lub w komunikatorze w dedykowanym oknie negocjacji);
 • negotiated with conversation - liczba frachtów negocjowanych za pomocą okna negocjacji i powiązanej z nią rozmowy kontekstowej za pomocą komunikatora;
 • without activity - liczba opublikowanych frachtów bez żadnej interakcji (negocjacji lub rozmów).

*Komunikacja kontekstowa - to rozmowa na komunikatorze, która rozpoczęła się w kontekście frachtu, czyli przewoźnik, który otrzymał fracht kliknął w ikonę komunikatora na liście frachtów lub w ikonę komunikatora w szufladzie frachtów, lub w komunikatorze rozpoczął rozmowę kontekstową.

Filtrowanie

Filtrować możesz na trzy sposoby:

 1. Klikając na pozycję z legendy nad wykresem (np. w Exchange aby wyświetlić tylko frachty opublikowane na Giełdzie),
 2. Klikając w nazwisko konkretnej osoby na tabeli poniżej wykresu (zobaczysz wtedy tylko oferty publikowane przez wybranego pracownika),
 3. Ustawiając odpowiednie filtry w menu filtrowania.

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Type & Activity.

Otwieranie ustawień filtrowania

W ustawieniach filtrowania możesz:

 • zmienić zakres dat załadunku (Unloading date);
 • wybrać kraje załadunku i/lub rozładunku (Loading country / Unloading country);
 • wybrać rodzaje publikacji frachtów: na giełdę (Exchange), na stałej trasie (Fixed routes), do wybranych/grup (Groups), ofert SmartMatch;
 • wybrać typy aktywności (Publication activity);
 • odfiltrować publikacje, które nie otrzymały odpowiedzi (Publications without offers received);
 • wybrać rezultat publikacji (Freight publication result): zaakceptowane, niezaakceptowane.
Sortowanie wykresu
Klikając w nazwę osi pionowej włączysz sortowanie wykresu od wartości największych do najmniejszych. Ponowne kliknięcie przywraca pierwotne sortowanie (zgodnie z kolejnością kalendarzową).


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)