Raport - Type & activity

Zaktualizowano 15/3/23 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty dedykowane.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty dedykowane.

Na podstawie danych z raportu Type & activity:

 • uzyskasz informację, co działo się z frachtem po jego publikacji
 • zobaczysz, którzy pracownicy wykazują dużą efektywność, jakim nakładem pracy
 • sprawdzisz, ile frachtów było negocjowanych oficjalnie, a ile w rozmowach w Komunikatorze
 • zweryfikujesz, jakimi sposobami Twoi pracownicy znajdują podwykonawców i jakie osiągają efekty

Nawigacja w raporcie Type & activity

Type & activity to raport pokazujący wykres aktywności pod względem:

 • konwersacji na komunikatorze
 • wykonanych negocjacji
 • negocjacje z konwersacjami na komunikatorze
 • braku jakiejkolwiek aktywności (dotyczy frachtów, dla których nie odnotowano żadnych aktywności).

Znajdziesz go w module Raporty dedykowane. Kliknij na zakładkę z nazwą interesującego Cię raportu, aby przejść do jego zawartości.

Raport składa się z dwóch widoków: Publication type i Publication activity. Aby przełączyć między widokami zaznacz kliknięciem wybraną opcję. Po prawej stronie zobaczysz legendę, która umożliwi Ci odczytywanie danych z wykresu.

Kiedy najedziesz kursorem myszki na wybraną część wykresu słupkowego zobaczysz okienko z dodatkowymi informacjami:

Kliknij na wybrany słupek lub jego część, a w poniższych sekcjach zobaczysz szczegóły dotyczące zaznaczonego zakresu danych.

 1. Freight conversion funnel - wykres lejkowy ukazujący konwersję frachtów danej firmy. Na wykresie lejka mamy zaprezentowane:
 • Freights - liczba frachtów stworzonych na Platformie.
 • Publications - liczba publikacji, może być większa od liczby frachtów jeśli poszczególne frachty były publikowane wielokrotnie.
 • Freights with response - liczba frachtów, które uzyskały odpowiedź z zaprezentowanym podziałem na:
  • conversations only - liczbę frachtów, przy których negocjacji odbyła się rozmowa konktekstowa* za pomocą Komunikatora;
  • negotiated - liczba frachtów negocjowanych za pomocą okna negocjacji (w szufladzie frachtu lub w komunikatorze w dedykowanym oknie negocjacji);
  • negotiated with conversation - liczba frachtów negocjowanych za pomocą okna negocjacji i powiązanej z nią rozmowy kontekstowej za pomocą komunikatora;
  • without activity - liczba opublikowanych frachtów bez żadnej interakcji (negocjacji lub rozmów).

 1. Publications per user

W kolejnej sekcji ujrzysz tabelę pracowników, która przedstawia ilościowo i procentowo ich publikacje negocjowane, omawiane w komunikatorze oraz te, które nie uzyskały żadnej reakcji.

Kliknij na wybranego użytkownika, aby zaktualizować wyższe wykresy i wyświetlić w nich tylko dane dotyczące tego użytkownika.

Wykres Publication type

Widok Publication type to wykres słupkowy, który przedstawia sumę liczby frachtów opublikowanych z rozbiciem na dni / tygodnie / miesiące / kwartały (w zależności od ustawień widoku).

Legenda znajdująca się nad wykresem pokazuje, który kolor oznacza jaki tryb publikacji oferty frachtu: na giełdzie (Exchange), do wybranych grup (Groups), na stałej trasie (Fixed routes) lub SmartMatch.

Wartość nad słupkiem przedstawia łączną liczbę frachtów opublikowanych wszystkimi możliwymi trybami publikacji w danym słupku. Po najechaniu kursorem na odpowiedni kolor w słupku zobaczymy liczbę publikacji z danego trybu publikacji.

Możesz zmienić ustawienia wyświetlanych danych w ustawieniach Filtrowania, które omawiamy poniżej.

Wykres Publication activity

Wykres Publication activity to drugi widok wykresu słupkowego, który przedstawia sumę liczb frachtów opublikowanych w wybranym okresie czasu.

*Komunikacja kontekstowa - to rozmowa na komunikatorze, która rozpoczęła się w kontekście frachtu, czyli przewoźnik, który otrzymał fracht kliknął w ikonę komunikatora na liście frachtów lub w ikonę komunikatora w szufladzie frachtów, lub w komunikatorze rozpoczął rozmowę kontekstową.

Filtrowanie

Filtrować możesz na trzy sposoby:

 1. Klikając na pozycję z legendy nad wykresem (np. w Exchange aby wyświetlić tylko frachty opublikowane na Giełdzie),
 2. Klikając w nazwisko konkretnej osoby na tabeli poniżej wykresu (zobaczysz wtedy tylko oferty publikowane przez wybranego pracownika),
 3. Ustawiając odpowiednie filtry w menu filtrowania.

Kliknij w symbol filtrowania w prawej kolumnie, aby otworzyć ustawienia filtrów raportu Type & Activity.

Otwieranie ustawień filtrowania

W ustawieniach filtrowania możesz:

 • zmienić zakres dat załadunku (Unloading date);
 • wybrać kraje załadunku i/lub rozładunku (Loading country / Unloading country);
 • wybrać rodzaje publikacji frachtów: na giełdę (Exchange), na stałej trasie (Fixed routes), do wybranych/grup (Groups), ofert SmartMatch;
 • wybrać typy aktywności (Publication activity);
 • odfiltrować publikacje, które nie otrzymały odpowiedzi (Publications without offers received);
 • wybrać rezultat publikacji (Freight publication result): zaakceptowane, niezaakceptowane.
Sortowanie wykresu
Klikając w nazwę osi pionowej włączysz sortowanie wykresu od wartości największych do najmniejszych. Ponowne kliknięcie przywraca pierwotne sortowanie (zgodnie z kolejnością kalendarzową).


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)