Widget Oceny

Zaktualizowano 16/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON, biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj Widget Oceny do swojego Dashboardu, aby prześledzić, jak oceniają twoją firmę i pracowników kontrahenci.

Widget Oceny

 • należy do widgetów z kategorii Oceny,
 • skierowany jest do zleceniodawców i zleceniobiorców,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie ocen otrzymanych za ostatnie 30 dni. Są to dane zgromadzone w module Oceny i Referencje na Platformie.
 • prezentuje dane w ujęciu dla całej firmy oraz użytkownika,
 • przedstawia dane w czasie historycznym,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu więcej niż raz (maksymalnie 9).

Nawigacja w widgecie

Składowe elementu widgetu Oceny, to:

 1. Główny wynik przedstawiający średnią wszystkich twoich ocen lub ocen firmy (w zależności od wybranego widoku) z ostatnich 30 dni. A także z zaznaczonym trendem.
  Pod wynikiem znajdziesz szczegółowy rozkład ocen, na podstawie których wyliczona została średnia.
 2. Przycisk, dzięki któremu możesz przełączyć się z widoku firmowego na widok użytkownika.
 3. Informacja, na którym z widoków się znajdujesz.

Jak analizować dane

Transakcje zawarte na platformie oraz zaakceptowane frachty są oceniane. Ocena wystawiana jest w 5cio stopniowej skali za pomocą gwiazdek. 1 gwiazdka to ocena niedostateczna, 5 gwiazdek oznacza ocenę bardzo dobrą.
 1. Kliknij w przycisk przełączania widoku, aby przeanalizować swój własny wynik (czyli średnią wszystkich ocen za oferty frachtów, które opublikowałeś) lub firmy (średnia ocen wszystkich pracowników).

Na powyższym przykładzie możesz zauważyć, że wynik dla użytkownika jest wyższy niż wynik dla całej firmy. Przy wyniku użytkownika pojawia się także zielona strzałka. Pokazuje ona trend wzrostowy - ocena użytkownika jest wyższa w porównaniu do poprzedniego badanego okresu.

 1. Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie (maksymalnie widget dodasz 9 razy).
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.
 1. Na jednym widgecie ustaw widok dla użytkownika, na drugim widok dla firmy.

Przykład 1

Średnia wszystkich ocen użytkownika (1) z ostatnich 30 dni wynosi 4,9. Została wyliczona na podstawie 18 ocen (15 ocen bardzo dobrych, 2 dobrych i 1 zadawalającej). Jest to trend spadkowy w porównaniu do poprzedniego okresu.

Średnia wszystkich ocen dla firmy (1) jest jeszcze niższa i również obserwujemy tu trend spadkowy.

Przykład 2

Średnia wszystkich ocen użytkownika wynosi 4,9 i jest to trend wzrostowy (zielona strzałka), co oznacza, że użytkownik osiągnął lepszy wynik w porównaniu do poprzedniego okresu. Wynik firmy jest niższy, a oznaczenie go kolorem żółtym oznacza, że mamy do czynienia z trendem stałym.

Co oznaczają kolory, za pomocą których prezentujemy wynik?

kolor szary - brak trendu - oznacza to, że nie mamy danych z poprzedniego okresu.
kolor żółty - trend stały - ocena nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego wykresu.
kolor czerwony - trend malejący, dodatkowo oznaczony czerwoną strzałką - ocena jest niższa od oceny z poprzedniego okresu.
kolor zielony - trend rosnący, dodatkowo oznaczony zieloną strzałką - ocena jest wyższa od oceny z poprzedniego okresu.

Dzięki widgetowi Oceny możesz nie tylko monitorować swój postęp, ale porównać, jak twój wynik wygląda na tle całej firmy.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)