Funkcje modułów Stałe trasy

Zaktualizowano 21/2/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Klienci linii produktowej CargoON, którzy mają dostęp do modułu Stałe trasy z przewoźnikami.
 • Klienci linii produktowych dla spedytorów (TFF) i dla przewoźników (TFC), którzy mają dostęp do modułu Stałe trasy z załadowcami.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym różnią się moduły Stałych tras
 • jak poruszać się po modułach
 • jak sprawdzić szczegóły stałej trasy
Czy wiesz, że...
Stała trasa to moduł Platformy, w którym załadowcy i przewoźnicy mogą zarządzać stałą współpracą i kontraktami z zaufanymi kontrahentami.

Możliwości modułów

Stałe trasy z przewoźnikami

 • tworzenie, edytowanie, archiwizowanie, usuwanie stałej trasy
 • przesłanie propozycji warunków kontraktu do wybranych przewoźników
 • dodanie przewoźników do istniejącej stałej trasy
 • zawieszenie współpracy z przewoźnikiem na stałej trasie
 • opublikowanie frachtu do stałej trasy
 • negocjacja warunków z przewoźnikami
 • zarządzanie sposobem bilansowania
 • wyszukiwanie i filtrowanie stałych tras

Stałe trasy z załadowcami

 • zarządzanie otrzymanymi propozycjami warunków
 • wycena proponowanej stałej trasy
 • negocjacja warunków z załadowcami
 • wyszukiwanie i filtrowanie stałych tras
 • zawieszenie warunków stałej trasy
 • archiwizowanie stałej trasy

Moduł Stałe trasy z przewoźnikami powstał z myślą o firmach produkcyjnych i handlowych, które posiadają stałe potrzeby transportowe na tych samych trasach i chcą w jednym miejscu zarządzać współpracą z kontrahentami. Jest dostępny dla klientów linii produktowej dla załadowców - CargoON.

Moduł Stałe trasy z załadowcami jest dedykowany firmom, które realizują transport w ramach stałej współpracy z kontrahentem. Jest dostępny u klientów linii produktowych dla spedytorów i przewoźników - Trans for Forwarders (TFF) i Trans for Carriers (TFC).

Nawigacja w module Stałe trasy z przewoźnikami

Kliknij w głównym menu w nazwę modułu Stałe trasy z przewoźnikami.

W module odnajdziesz:

 1. Zakładkę Aktywne, w której znajdą się wszystkie stworzone przez Ciebie stałe trasy.
 2. Zakładkę Archiwalne, do której przeniesione zostaną zarchiwizowane lub zakończone kontrakty stałej trasy.
 3. Pole wyszukiwania.
 4. Szczegóły stałej trasy.
 5. Przycisk wywołujący formularz tworzenia nowej stałej trasy.

Kiedy klikniesz w wybraną stałą trasę w tabeli - zobaczysz szczegółowe informacje o warunkach i przebiegu negocjacji z przewoźnikami. Ten widok zawiera:

 1. Podstawowych informacjach o stałej trasie.
 2. Statusy negocjacji z przewoźnikami.
 3. Wybór sposobu bilansowania.
 4. Lista przewoźników, do których przesłano propozycję warunków stałej trasy.
 5. Dodatkowe funkcje - tworzenie frachtu, edycja, archiwizacja, usuwanie.
 6. Opcja dodania kolejnego przewoźnika do negocjacji propozycji warunków stałej trasy.

Nawigacja w module Stałe trasy z załadowcami

Użytkownicy planów dla przewoźnika i dla spedytora mają dostęp do modułu Stałe trasy z załadowcami - dostosowanego do ich potrzeb i współpracy z firmami załadowczymi.

Wybierz w menu głównym moduł Stałe trasy z załadowcami.

W module odnajdziesz:

 1. Zakładki z podziałem na statusy negocjacji z przewoźnikami.
 2. Pole wyszukiwania i filtry.
 3. Szczegóły stałej trasy.

Kliknij na wybraną stałą trasę z listy, aby otworzyć widok szczegółowy.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)