Dodawanie reguły automatycznej

Zaktualizowano 13/3/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) oraz dla użytkowników linii produktowej  CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest reguła automatyczna
 • jak dodać regułę automatyczną

Czym są reguły automatyczne?

Reguły automatyczne to najlepszy sposób na pozyskiwanie przewoźników do realizacji zleceń, w sposób niemal bezobsługowy. Dzięki regułom możesz zdecydować, kto i w jakiej kolejności będzie otrzymywał od Ciebie propozycje frachtów.

Regułę automatyczną utwórz raz, a podpowie się ona za każdym razem, kiedy będziesz publikować fracht o podanych parametrach.

Dodawanie reguły automatycznej

 1. Z menu po lewej stronie wybierz moduł Reguły automatyczne, a następnie kliknij w przycisk Dodaj regułę automatyczną.

 1. Uzupełnij formularz dodawania reguły automatycznej

 • Nazwa - to pole jest obowiązkowe. Nazwij swoją regułę. Jej nazwa jest widoczna tylko dla Ciebie i Twoich współpracowników. Wybierz taką nazwę, dzięki której łatwo zidentyfikujesz regułę.
 • Miejsca załadunku i rozładunku - jeśli masz wprowadzone adresy do książki adresowej, wyświetlą się one na rozwijanej liście. Pamiętaj, że reguła zadziała poprawnie, jeśli parametry trasy będą zgodne z parametrami frachtu, który chcesz opublikować za pomocą reguły.

Przykład
Jeśli w formularzu wskażesz dokładny adres załadunku i rozładunku (ulicę, numer) w Polsce, to we frachcie trzeba będzie podać identyczne dane. Masz możliwość pominięcia miejsc załadunku i rozładunku, w ten sposób reguła będzie działać przy konkretnej charakterystyce frachtu, z pominięciem lokalizacji.

 • Wymagania pojazdu - możesz wprowadzić wielkość pojazdu, typ nadwozia, rodzaj frachtu oraz ładowność.
 • Szczegóły pojazdu - możesz wprowadzić typ załadunku, wymiary, dodatkowe wymagania i klasy ADR.
 • Szczegóły ładunku - możesz wprowadzić typ ładunku, ilość oraz wymiary.
Jeśli zdecydujesz się podać w regule dane dotyczące pojazdu lub ładunku, to będą musiały się one pokrywać z parametrami frachtów, które będą publikowane za pomocą tej reguły.

Ważne!
Określenie parametrów reguły automatycznej tj. cena, waluta, termin płatności możesz określić każdorazowo w formularzu frachtu.

 1. Ustal kolejność publikacji po prawej stronie formularza, korzystając z sekcji Reguły.
  Tylko od Ciebie zależy, jak ta kolejność będzie wyglądała oraz czy skorzystasz ze wszystkich czy jedynie wybranych możliwości publikacji.
 • Na początek wybierz tryb publikacji:

Giełdy:

 • Giełda Trans.eu - ustaw, jeśli chcesz, żeby Twoja oferta trafiła na giełdę ładunków Trans.eu.
 • Giełda prywatna - ustaw, jeśli chcesz, aby Twoja oferta trafiła na giełdę prywatną.
 • Giełdy korporacyjne - ustaw, jeśli chcesz, aby Twoja oferta trafiła na jedną z giełd korporacyjnych.

Pozostałe:

 • Stałe trasy - ustaw, jeśli masz ustalone warunki współpracy z kontrahentami (na podanej trasie) i taka informacja została zapisana w module Stałe trasy z przewoźnikami.
 • Do wybranych - ustaw, jeśli wśród Twoich kontrahentów znajdują się firmy, które potencjalnie mogą zrealizować fracht. Kontrahenci powinni być zapisani w grupie w module Kontrahenci.

 1. Na tym etapie możesz zakończyć tworzenie reguły klikając w przycisk Zapisz.

Czas publikacji możesz określić wprowadzając wartość z klawiatury lub zwiększając ją strzałkami (o 1 w przypadku godzin, o 5 w przypadku minut).
Czas publikacji jednego kroku nie może być krótszy niż 5 minut. Maksymalnie może trwać do 99h.

Przy tworzeniu pierwszego kroku reguły, opcja Natychmiastowa publikacja, zaznaczy się automatycznie.

 1. Jeśli chcesz, aby reguła składała się z większej ilości kroków, kliknij w Dodaj kolejny krok.

 1. Kolejny krok publikacji 2 - Do wybranych, czyli do do odbiorców z modułu Kontrahenci

Jeśli w trakcie tworzenia scenariusza, będziesz chciał:

 • usunąć jeden z kroków - kliknij w ikonę krzyżyka,
 • zmienić kolejność publikacji - kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę 6 kropek, przeciągnij i upuść w wybranym miejscu.

Po takiej zmianie będziesz musiał na nowo określić czas publikacji.
Opcja Do końca publikacji frachtu może być zaznaczona tylko w ostatnim kroku reguły automatycznej. Oznacza ona, że publikacja będzie aktywna dla odbiorców z ostatniego kroku do czasu załadunku.

 1. Gdy przygotujesz regułę automatyczną, kliknij w przycisk Zapisz.

Jeśli zaznaczysz opcję Automatycznie zastosuj regułę do dopasowanych frachtów - to taka reguła będzie szukała dopasowań dla frachtów publikowanych przez API i import CSV.

Przykład gotowej reguły

Poniższy przykład pokazuje, jak będzie wyglądała publikacja frachtu z wykorzystaniem reguły automatycznej:

 • Propozycja najpierw trafi na Giełdę Trans.eu. Użytkownicy będą mieli 30 minut na odpowiedź.
 • Jeśli nikt nie odpowie na ofertę, fracht automatycznie trafi do grupy o nazwie Spedycja Zachód. Użytkownicy tej grupy będą mieli 1 godzinę na odpowiedź, jeśli nikt z nich nie zareaguje reguła kończy działanie

Kiedy reguła zakończy działanie?

 • gdy fracht zostanie zaakceptowany,
 • gdy nikt z adresatów nie prześle oferty lub oferta zostanie przez wszystkich odrzucona.

Publikacja frachtu i szukanie przewoźników przy pomocy reguły - dowiedz się więcej.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)