Raport - Carrier activity

Zaktualizowano 31/3/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników CargoON i Trans for Forwarders, którzy dokupili produkt uzupełniający: Raporty Business Intelligence.

Raporty są widoczne u wybranych użytkowników określonych przez firmę zamawiającą dostęp.

Dowiedz się więcej o produkcie Raporty BI.

Raport prezentuje podział ładunków pomiędzy poszczególnych przewoźników, którzy realizują twoje zlecenia transportowe. Przedstawia także aktywność tych przewoźników w danym okresie i na konkretnym kierunku.

Dzięki danym z raportu Carrier activity możesz:

 • zidentyfikować najbardziej i najmniej atrakcyjne kierunki dla przewoźników,
 • zobaczyć, jak działają twoi pracownicy w zakresie negocjacji, publikacji i transakcji z przewoźnikami,
 • w szybki sposób sprawdzić historię współpracy ze swoimi przewoźnikami,
 • szczegółowo prześledzić współpracę ze zleceniobiorcami - z iloma z nich twoja firma współpracuje na danej trasie a na jakich kierunkach współpracuje z wybranym przewoźnikiem.

Nawigacja w raporcie Carrier activity

Przejdź do modułu Raporty BI, a następnie wybierz zakładkę Carrier activity.

Raport składa się z 4 głównych części:

 1. KPI, czyli kluczowe wskaźniki wydajności:
 • liczba wszystkich przewoźników,
 • liczba opublikowanych frachtów,
 • liczba frachtów, które otrzymały ofertę cenową,
 • liczba zaakceptowanych frachtów
 • liczba frachtów bez akceptacji,
 • koszty transportu.
Poszczególne wartości są obliczane na podstawie danych zawartych w określonym czasie, który ustawisz za pomocą filtrów. Domyślnie raport pokazuje dane z ostatnich 30 dni kalendarzowych.
 1. List of carriers - zestawienie wszystkich przewoźników, do których twoja firma zwróciła się z ofertą frachtu.
 2. Carrier's profile - sekcja, w której zobaczysz szczegółowe informacje o przebiegu współpracy z przewoźnikiem.
 3. Wykres przewoźników na trasie, który prezentuje z iloma przewoźnikami współpracujemy na danej trasie.

Ustawienie zakresu analizowanych danych

Tuż nad belką z KPI zobaczysz informację o zakresie analizowanych danych.

Możesz go określić za pomocą opcji filtrowania, którą znajdziesz po prawej stronie raportu.

Ustawienia filtrów

W filtrach ustawisz:
- zakres wyświetlanych danych (Unloading date, Publication date),
- ustawienia porównania trendu (Compare by): miesięczne, roczne, własne ustawienie,
- typ publikacji (Publication type): na giełdzie (Exchange), na giełdzie prywatnej (Private, Corporate), do wybranych/grup (Company, Groups, Direct), SmartMatch,
- pracownika/pracowników, którzy opublikowali frachty (Employee),
- kierunki (Country directions),
- lokalizację załadunku frachtów, które zostały skierowane do przewoźników (Loading place),
- lokalizację rozładunku frachtów, które zostały skierowane do przewoźników (Unloading place),
- rozmiar pojazdu (Vehicle size),
- typ pojazu (Vehicle type),
- typ frachtu (Freight type),
-
walutę (Currency),
- numer frachtu (Freight number),
- zewnętrzny ID (External ID)

KPI

W górnej sekcji raportu przedstawiamy sumę wartości dla całej twojej firmy.

Dla każdego KPI pokazujemy liczbę, trend spadkowy lub wzrostowy (ujęcie procentowe) oraz wykres pokazujący jak zachowywała się dana wartość w perspektywie ustalonego czasu.

Po najechaniu kursorem myszy na KPI zobaczysz dodatkową podpowiedź:

 • na wartości liczbowej lub procentowej, czego dotyczy wybrana wartość
 • na wykresie dane dla wybranej wartości wraz z miesiącem, którego dotyczą.

 • Number of all carriers - to całkowita liczba przewoźników, którzy rozpoczęli negocjacje z twoją firmą.
Przykład: W wybranym okresie (od 21.01. do 20.02.2024 r.) negocjacji podjęło się 322 przewoźników. W porównaniu do poprzedniego okresu (21.12.2023 - 20.01.2024) nie zaobserwowaliśmy ani spadku ani wzrostu trendu (stąd 0,00%).
 • Freights published - liczba wszystkich frachtów opublikowanych do przewoźników.
 • Negotiations - łączna liczba otrzymanych ofert cenowych od przewoźników.
 • Accepted freights - łączna liczba transakcji jaka została zawarta na Platformie z przewoźnikami.
 • Not accepted - łączna liczba frachtów która została opublikowana lecz nie doszło do zawarcia transakcji na Platformie.
Możesz skorzystać z opcji Is accepted?, ktorą znajdziesz pod belką z KPI po prawej stronie. W zależności od tego, co wybierzesz możesz ukryć jeden z KPI (np. przy wyborze "no" nie zobaczysz danych dla zaakceptowanych frachtów. Jeśli wybierzesz "all" zobaczysz dane dla obu typów)

 • Money paid - łączna kwota kosztów transportowych zapłaconych przewoźnikom przy zawarciu transakcji na Platformie. Kalkulacja kosztów oparta jest na dacie rozładunku frachtu. Kursy walut są przeliczane zgodnie z dniem rozładunku frachtu. 

List of carriers

To tabelaryczne przedstawienie listy przewoźników, do których zostały skierowane oferty frachtu. Sortowana jest malejąco, dlatego u samej góry znajdziesz tych przewoźników, którzy złożyli najwięcej ofert cenowych.

W tabeli oprócz nazwy przewoźnika znajdziesz liczbę złożonych ofert oraz zaakceptowanych frachtów. Kliknięcie w nazwę wybranego przewoźnika ma bezpośredni wpływ na widok kolejnej części raportu Carrier's Profile.

Kliknij w nazwę przewoźnika, aby prześledzić historię waszej współpracy.

Carrier's profile

Dane, które zobaczysz w tej sekcji zależą od Twojego wyboru w części List of carriers.

Przed wybraniem danego przewoźnika wyświetlają się informacje na temat pierwszego z aktualnie wyświetlanej listy.

W profilu przewoźnika znajdziesz:

 1. Nazwę przewoźnika.
 2. Negotiations - liczbę otrzymanych od tego przewoźnika ofert cenowych wraz z zaznaczonym trendem (spadającym - strzałka w dół, rosnącym - strzałka w górę) - porównanie do okresu ustawionego w filtrach.
 3. Accepted freights - liczba zaakceptowanych frachtów z tym przewoźnikiem wraz z zaznaczonym trendem (spadającym - strzałka w dół, rosnącym - strzałka w górę) - porównanie do okresu ustawionego w filtrach.
 4. Money Paid - łączna kwota kosztów transportowych zapłaconych przewoźnikowi przy zawarciu transakcji, wraz z zaznaczonym trendem (spadającym - strzałka w dół, rosnącym - strzałka w górę) - porównanie do okresu ustawionego w filtrach. Przeliczanie na EUR/PLN po dacie rozładunku.
 5. Average price per freight - średnia cena za fracht, wraz z zaznaczonym trendem (spadającym - strzałka w dół, rosnącym - strzałka w górę) - porównanie do okresu ustawionego w filtrach. Przeliczanie na EUR/PLN po dacie rozładunku.
 6. Listę pracowników, którzy współpracowali z tym przewoźnikiem. Obok nazwisk zobaczysz wykres z liczbą frachtów. Frachty, które zostały zaakceptowane są oznaczone kolorem granatowym, frachty bez akceptacji jasnoniebieskim.
 7. Typ publikacji - gdzie zostały opublikowane oferty. Frachty, które zostały zaakceptowane są oznaczone kolorem granatowym, frachty bez akceptacji jasnoniebieskim.
 8. Półkołowy wykres prezentujący procent negocjacji zakończonych akceptacją frachtu.
 9. Lista kierunków, na których współpracujesz z tym przewoźnikiem
Po najechaniu kursorem myszy na każdą z wartości pojawi się informacja, czego dana wartość dotyczy i do jakiego okresu jest porównana.

Wykres przewoźników na trasie

Wykres prezentuje liczbę przewoźników, z którymi twoja firma współpracuje na konkretnych kierunkach.

Z lewej strony oznaczamy kierunek (np. PL-PL), na jasnoniebieskim wykresie prezentujemy liczbę przewoźników, którzy negocjowali oferty frachtów na tym kierunku. Na wykresie granatowym pokazujemy liczbę frachtów, które zakończyły się transakcją.

Dane sortujemy malejąco.

Dodatkowe funkcje

 1. Szczegóły

Kliknij w ikonę listy, aby wyświetlić szczegółowe dane.

W tym widoku możesz wybrać, czy dane mają być prezentowane z perspektywy frachtów czy przewoźnika.

Aby wrócić do poprzedniego wyglądu, kliknij w ikonę 4 kwadratów.

 1. Ikona "i"
  Po najechaniu na nią kursorem myszy zobaczysz szczegółowe informacje na temat zakresu danych.

 1. Eksport danych

W prawym górnym rogu raportu znajdziesz przycisk Export data.

Możesz wyeksportować dane interesującej cię sekcji raportu. W tym celu zaznacz ją, wybierz format i kliknij Download.

Po kliknięciu w przycisk Download rozpocznie się automatyczne pobieranie pliku.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)