Widget - Najczęściej wybierani przewoźnicy

Zaktualizowano 4/6/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON biorących udział w Pilotażu Modułu Dashboard.

Dowiedz się więcej o Module Dashboard i widgetach.

Podstawowe informacje o widgecie

Dodaj widget Najczęściej wybierani przewoźnicy do swojego Dashboardu, aby zobaczyć, którzy z przewoźników realizują najwięcej twoich zleceń.

Widget Najczęściej wybierani przewoźnicy:

 • należy do widgetów z kategorii Zlecenia,
 • skierowany jest dla zleceniodawców,
 • prezentuje dane zebrane na podstawie wszystkich zaakceptowanych frachtów oraz zleceń w ciągu ostatnich 30 dni,
 • prezentuje dane w ujęciu dla całej firmy oraz użytkownika,
 • przedstawia dane historyczne,
 • możesz dodać do swojego Dashboardu więcej niż raz.

Nawigacja w widgecie

Główne elementy widgetu Najczęściej wybierani przewoźnicy, to:

 1. Przełącznik firma/użytkownik - umożliwia przełączenie widoku na dane wyświetlane dla firmy lub użytkownika.

Jeśli wybierzemy widok dla użytkownika, to wyświetlone będą tylko frachty opublikowane przez niego.
 1. Stan na dzień - informacja z jakiego konkretnego dnia przedstawiamy dane.
 2. Lista przewoźników - prezentujemy maksymalnie 10 przewoźników. Zestawienie przedstawione jest w formie tabeli z kolumnami:
 • Przewoźnik - Nazwa przewoźnika wraz z trendem (zielona lub czerwona strzałka).
 • Ilość - łączna liczba zleceń dla danego przewoźnika.
 • Kraje - ikona 3 krajów, w których realizowane były operacje (załadunek, rozładunek).

Jak analizować dane?

 1. Aby ułatwić analizę danych dodaj widget dwukrotnie (maksymalnie widget dodasz 9 razy).
Jak dodać widget do Dashboardu dowiesz się z artykułu Widgety - podstawowe informacje.

Na jednym widgecie ustaw widok dla użytkownika, na drugim widok dla firmy.

 1. Na podstawie powyższych danych, widzisz, którzy z przewoźników są wybierani do zleceń najczęściej w ujęciu użytkownika i całej firmy.
 • Z lewej strony nazwy przewoźnika możesz zobaczyć czerwoną lub zieloną strzałkę - obrazują one trend w porównaniu do poprzedniego okresu (czyli wynik z ostatnich 30 dni jest porównany do wyniku z poprzednich 30 dni).

Jeśli obok nazwy przewoźnika nie ma strzałki oznacza to, że wynik się nie zmienił. Po najechaniu kursorem myszy na nazwę przewoźnika pojawi się tooltip z nazwą użytkownika oraz informacją o poprzednim miejscu w rankingu.

 • W drugiej kolumnie rankingu umieściliśmy liczbę zleceń zrealizowanych przez danego przewoźnika.
 • W kolejnej kolumnie flagi 3 krajów, na trasie których realizowane były zlecenia. Są to trzy najpopularniejsze kierunki. Po najechaniu kursorem myszy na flagę, zobaczysz w tooltipie nazwę kraju oraz liczbę zleceń.

Liczba zleceń pokazana w tootlipie to unikalna liczba w danym kraju dla sumy operacji rozładunku i rozładunku.
Przykładowo
: Jeśli przewoźnik jechał na trasie Polska-Austria, liczymy: Polska - 1, Austria - 1. Jeśli przewoźnik jechał na trasie Polska-Polska, liczymy: Polska - 1

Dzięki rankingowi najchętniej wybieranych przewoźników wiesz, który z przewoźników realizuje najwięcej twoich zleceń i na jakich kierunkach, co może być pomocne przy:

 • budowaniu stałych relacji z przewoźnikami,
 • negocjacjach,
 • ilościowej ocenie współpracy z danym przewoźnikiem,
 • weryfikacji, który z przewoźników jest najchętniej wybieranym kontrahentem w ramach operacji w danym kraju,
 • którzy z przewoźników kwalifikują się na stałych współpracowników,
 • budowaniu wizerunku firmy wśród odbiorców.

Analizując trend możesz łatwo zidentyfikować, czy liczba realizowanych zleceń wzrasta, maleje czy utrzymuje się na tym samym poziomie, a to pozwala na wdrożenie ewentualnych zmian.

Na przykład widząc pozytywny trend u jednego z przewoźników, możesz wprowadzić działania, które wzmocnią waszą współpracę.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)