Wyznaczanie trasy na mapie

Zaktualizowano 9/5/22 przez Diana

Wyznaczanie trasy

Aby wyznaczyć trasę:

 • z pozycji Więcej przejdź do modułu Mapy (z poziomu menu usytuowanego u góry, lub tego po lewej stronie ekranu)
 • w lewym górnym rogu wprowadź punkt startowy.

 • w kolejnym oknie wskaż punkt końcowy trasy

Trasa może przewidywać więcej punktów.

Aby dodać kolejny:

kliknij Dodaj punkt trasy, a następnie wskaż lokalizację

Podsumuj trasę wybierając pojazd który ma ją pokonać.

 • zaznacz ciężarówka lub bus

Kalkulacja kosztów trasy

Po wyznaczeniu trasy pojawi się możliwość dokonania kalkulacji kosztów przejazdu na wyznaczonej trasie. W tym celu:

 • wprowadź kwotę za kilometr
 • wybierz walutę

Filtrowanie ofert w oparciu o wyznaczoną trasę

Aby przejść do filtrowania ofert giełdowych należy w pierwszym kroku określić, w jakim obszarze chcemy wyszukać ładunków:

 • według lokalizacji
 • klikając w ikonę ładunku wybierz sortuj według lokalizacji
 • wzdłuż trasy
 • klikając ikonę ładunku wybierz szukaj wzdłuż trasy
Pamiętaj! Chcąc wyświetlić mapę w celach poglądowych - wyznaczając trasę - możesz zrezygnować z wyświetlania ofert ładunków na mapie klikając Nie pokazuj ofert ładunków.

Filtrowanie ofert po bardzo szczegółowych parametrach odbywa sie z poziomu Giełdy Ładunków. W module Mapy ograniczyliśmy tę czynność do podstawowych parametrów filtrowania takich, jak:

 • promień (do 50km)
 • typ nadwozia
 • rodzaj zabudowy
 • waga

Po wyznaczeniu odpowiednich parametrów wyświetlimy na mapie liczbę ofert giełdowych na wybranym obszarze.

 • aby wyświetlić listę ofert z danego obszaru kliknij w konkretną liczbę na mapie
 • po lewej stronie pojawi się lista ofert, którą możesz przesuwać przy pomocy niebieskiego paska umieszczonego wzdłuż listy

Chcesz poznać szczegóły oferty i skontaktować się z oferentem?

 • kliknij w interesującą Cię relację na liście ofert
 • z lewej strony pojawi się szuflada ze szczegółami danej oferty i możliwość przesłania propozycji cenowej oraz kontaktu z oferentem za pośrednictwem naszego komunikatora

Zostaw opinię o artykule


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)