Import okien czasowych i awizacji

Zaktualizowano 4/6/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON, którzy mają dostęp do produktu Dock Scheduler i modułu Harmonogramy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak zaimportować do modułu Harmonogramy okna czasowe za pomocą pliku .csv, .xls lub .xlsx,
 • jak zaimportować do modułu Harmonogramy awizacje za pomocą pliku .csv, .xls lub .xlsx
 • jak mapować wartości
 • jak przygotować szablon dopasowań

Import okien czasowych i awizacji za pomocą pliku ułatwia szybkie i łatwe tworzenie wielu awizacji i okien czasowych. Jest to sposób na spójne przeniesienie informacji z różnych źródeł do Dock Schedulera. Dzięki importerowi możesz również przygotować własne szablony, co usprawni Twoją pracę.

Import okien czasowych

 1. Przejdź do modułu Harmonogramy i kliknij w przycisk Więcej.
  Z rozwijanej listy wybierz opcję: Importuj okna czasowe lub awizacje.

 1. Na ekranie wyświetlił się modal importu, który składa się z takich elementów, jak:
 • kroki postępu pokazujące, na którym etapie importu plików jesteś (1),
 • szablony dla okien czasowych i awizacji, które możesz pobrać (2),
 • przyciski, dzięki którym utworzysz okna czasowe lub awizacje (3,)
 • ikona Pomoc, po kliknięciu w którą zostaniesz przekierowany do niniejszego artykułu (4).

 1. Kliknij w Pobierz szablon dla okien czasowych. Plik zostanie pobrany na Twoje urządzenie. Przygotuj go wprowadzając dane.

Wymagane dane dla importu Okien Czasowych
- Data (możesz podać przedział dat od-do).
- Typ operacji (załadunek/rozładunek).
- Czas operacji (zwróć uwagę, że musi być on taki sam, jak w ustawieniach magazynu).
- Przewoźnik (NIP lub Office-ID).
- Magazyn (nazwa magazynu)
- Rodzaj przedziału
(chodzi o przedział godzinowy: Cykliczny - codzienny przedział godzin awizacji, Zakres - czas od godziny pierwszego do godziny ostatniego dnia lub Całodniowy - awizacje w godzinach pracy stanowiska
- Godziny
przedział czasowy dla okna czasowego

Jeśli nie podasz liczby okien czasowych, to każda z wprowadzonych pozycji będzie traktowana jako 1 okno czasowe.
 1. Aby zaimportować plik, kliknij w przycisk: Okno czasowe (krok Wybór pliku)
 1. Po załadowaniu pliku, wartości zawarte w pliku pojawią się w modalu importowania pliku (krok Dopasowanie danych)

Gdy otrzymasz powiadomienie o poprawnej weryfikacji danych, kliknij w Dodaj okna czasowe.

Przykład - Nierozpoznane dane

Taki komunikat pojawi się, kiedy dane wprowadzone do pliku nie będą poprawne.

Możesz poprawić dane bezpośrednio na Platformie. Po kliknięciu w pole, możesz je edytować.

Jeśli chcesz, możesz też usunąć wybrane okno czasowe, klikając na ikonę "x" po lewej stronie.

Przykład - Częściowe rozpoznanie danych

Kiedy część zaimportowanych danych będzie poprawna, a część nie, otrzymasz taki komunikat:

Aby poprawić błędy, kliknij w pole tekstowe i je edytuj lub usuń wybrane okno czasowe.

Jeśli dane są wprowadzone poprawnie kliknij w Dodaj okno czasowe.

 1. Po kliknięciu Dodaj okno czasowe wyświetli się pasek postępu.

Możesz wybrać jedną z trzech akcji: przerwać import, rozpocząć nowy, lub kontynuować go w tle.

Otrzymasz także notyfikację o:

 • rozpoczęciu importu plików
 • zakończeniu importu plików

 1. Po zakończeniu importu otrzymasz podsumowanie. Kliknij Zamknij.

Jeśli dane z pliku nie będą zgadzały się z danymi w Dock Schedulerze lub z konfiguracją Twojego Dock Schedulera (np. utworzysz okno czasowe po godzinach pracy magazynu lub w dniu wolnym) otrzymasz notyfikację o treści: Niektóre rekordy zostały pominięty z powodu braku możliwości ich utworzenia.

 1. Aby sprawdzić, czy okna czasowe zostały zaimportowane, kliknij w Harmonogramy a następnie w Okna czasowe.
 1. Zaznacz w kalendarzu daty, dla których utworzyłeś okna czasowe. Na liście okien czasowych wyświetlą się zaimportowane okna.

Import awizacji

 1. Przejdź do modułu Harmonogramy i kliknij w przycisk Więcej.
  Z rozwijanej listy wybierz opcję: Importuj okna czasowe lub awizacje.

 1. W nowo otwartym modalu importu, kliknij w Pobierz szablon dla awizacji. Plik zostanie pobrany na Twoje urządzenie. Przygotuj go wprowadzając dane.
Wymagane dane dla importu Awizacji:
- Data
- Czas operacji
(musi być taki sam, jak w ustawieniach magazynu)
- Typ operacji
(załadunek/rozładunek)
- Stanowisko
- Magazyn
- Godzina początkowa
(start operacji)

 1. Kliknij w przycisk Awizacja i załącz plik.
 1. Po załadowaniu pliku, wpisane przez Ciebie wartości pojawią się w modalu importowania pliku (krok Dopasowanie danych)
  Gdy otrzymasz powiadomienie o poprawnej weryfikacji danych, kliknij w Dodaj awizacje.

Jeśli dane nie zostaną zweryfikowane poprawnie, możesz je edytować analogicznie jak w przypadku okien czasowych (patrz punkt 5. Import okien czasowych).
 1. Po kliknięciu Dodaj awizacje wyświetli się pasek postępu.

Możesz wybrać jedną z trzech akcji: przerwać import, rozpocząć nowy, lub kontynuować go w tle.

Otrzymasz także notyfikację o:

 • rozpoczęciu importu plików
 • zakończeniu importu plików

 1. Po zakończeniu importu otrzymasz podsumowanie. Kliknij Zamknij.

 1. Aby sprawdzić, czy okna awizacje zostały zaimportowane, kliknij w Harmonogramy a następnie w Awizacje.
 1. Na liście awizacji znajdziesz zaimportowane awizacje.

Mapowanie wartości i szablony dopasowań

Dzięki mapowaniu określisz, gdzie dane z importowanego pliku powinny zostać przypisane w Dock Schedulerze. Swoją konfigurację możesz zapisać jako szablon dopasowań, co pozwala na łatwe i szybkie użycie tej konfiguracji ponownie.

Jeśli automatycznie rozpoznany został schemat kolumn, to możesz do niego wrócić i go zmienić.

 1. Zaimportuj plik i wybierz Wróć.

 1. Potwierdź swój krok klikając w Przejdź wtecz mimo to
 2. W tym kroku możesz zmapować kolumny. Kliknij na kolumnę i z rozwijanej listy Dane okna czasowego wybierz interesującą Cię wartość.

 1. Możesz ułatwić sobie przyszłe importowanie danych poprzez zapisanie konfiguracji mapowania jako szablonów.
  Kliknij Zapisz jako szablon.

 1. W oknie zapisu wprowadź nazwę szablonu, a następnie kliknij Zapisz.
 1. Nowy szablon znajdziesz na rozwijanej liście Szablony dopasowań.
Importer automatycznie rozpoznaje wcześniej zdefiniowane szablony mapowania i automatycznie przygotowuje import zgodnie z nimi. Przy kolejnych importach pliku, Importer automatycznie dopasowuje szablon, który najlepiej odpowiada strukturze pliku, co zapewnia spójność i skuteczność w procesie importowania danych.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)