Dopłata paliwowa

Zaktualizowano 7/6/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Moduł jest dostępny dla wszystkich użytkowników linii CargoON oraz dla użytkowników linii produktowej TFF (Trans for Forwarders), którzy posiadają włączony dodatek ARS - Rozwiązania automatyzujące publikacje ofert frachtów (stałe trasy i reguły automatyczne).

Z artykułu dowiesz się:

 • jak dodawać szablony dopłat
 • jak dodać ofertę stałej trasy z dopłatą paliwową

Mechanizm stosowania dopłat ma pozwolić w elastyczny sposób zarządzać cenami w trakcie trwania warunków współpracy. Bieżąca cena w ofercie frachtu to wynik sumowania ceny bazowej oraz dopłat do tej ceny wynikających z różnych czynników np. aktualnej sytuacji na rynku. 

Szablony dopłat pozwalają na automatyzację aktualizacji stawek w warunkach współpracy. W każdym momencie można edytować dopłatę w szablonie, zmiany wprowadzone w szablonie będą nanoszone we wszystkich aktywnych warunkach współpracy bazujących na nim. Nie wymaga to powtórnej akceptacji przewoźnika.
Podstawą dla naliczenia dopłaty każdorazowo jest data rozładunku (w przypadku frachtów multistopowych - ostatniego). Data ta musi się mieścić w jednym z zakresów czasowych harmonogramu dopłat, w innym przypadku nie zostanie naliczona.

Dodanie szablonu dopłat

 1. Kliknij w avatar ze zdjęciem lub inicjałami.
 2. Z listy wybierz Ustawienia.

 1. Z listy ustawień wybierz moduł Stałe trasy.
 2. Kliknij w opcję Dodaj dopłatę.

Ważne!
Dla danej waluty możesz dodać tylko jeden szablon z parametrami (waluta, typ dopłaty oraz rodzaj).

Nie ma możliwości dodania kolejnego szablonu o tych samych parametrach, wówczas pojawi się komunikat.

 1. Uzupełnij dane w formularzu, pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.

 1. Kliknij w przycisk Dodaj dopłatę i uzupełnij formularz.

Jako cenę bazową dla warunków z przewoźnikiem ustalamy zarejestrowaną cenę paliwa właściwą dla momentu akceptacji. Ona będzie zestawiana z ceną obowiązującą na moment publikacji faktycznej oferty frachtu i w zależności od skali zmiany tej ceny (ratio → stosunek ceny bieżącej  do ceny bazowej) będzie wybierana odpowiednio wartość tej zmiany.

Przykład 1
Rodzaj wyliczenia - siatka

- jeśli bieżąca cena paliwa będzie wynosiła np. 6.50 PLN, a cena bazowa wynosiła 6,50 PLN to ratio wyniesie 1,00 i wpadnie w pierwszy przedział, dopłata będzie wynosiła 10%
- jeśli bieżąca cena paliwa będzie wynosiła np. 7,00 PLN, a cena bazowa wynosiła 6,50 PLN to ratio wyniesie 1,07 i wpadnie w drugi przedział i dopłata będzie wynosiła 11 %

Przykład 2
Rodzaj wyliczenia - wartość
W ustalonym przedziale czasowym dopłata paliwowa, będzie stosowana w ustawionej wartości.

- jeśli cena bazowa wynosi 1000 PLN,
- dopłata wynosi 10% dla danego okresu czasowego czyli 100 PLN
- cena końcowa frachtu wyniesie 1100 PLN

 1. Na liście pojawi się dodany szablon z dopłatą.
 • Po kliknięciu w ikonkę, pojawi się informacja dopłacie.

 • Po kliknięciu w pokaż datę, pojawi się harmonogram, w którym będzie obowiązywała dopłata.

Jeśli data rozładunku jest poza przedziałem obowiązywania dopłaty, nie zostanie ona naliczona
Przykład
- data załadunku to dzień 30.05.2024 data rozładunku 1.06.2024
- dopłata obowiązywała wg harmonogramu od 14.05.2024 - 31.05.2024

Edycja, historia i usuwanie dopłat

W szablonie, wybraną dopłatę możesz:

 1. Edytować za pomocą ikony ołówka.

 • W formularzu edytuj dane, następnie zapisz zmiany.

 1. Sprawdzić historię za pomocą ikony zegarka, w oknie pojawi się zakres dat, dopłata oraz informację o ostatniej zmianie oraz użytkowniku, który jej dokonał.

 1. Usunąć szablon za pomocą ikony kosza, po kliknięciu pojawi się informacja, co wydarzy się po usunięciu szablonu.

Ważne!
Dopłata paliwowa musi być podpięta do warunków współpracy, aby zaczęła się naliczać.

Propozycja stałej trasy z dopłatą paliwową

 1. W module Stałe trasy z przewoźnikami, wybierz przycisk Dodaj trasę.
 2. Uzupełnij formularz stałej trasy.

 • Dodaj warunki z przewoźnikiem.
 • Kliknij w przycisk Dodaj dopłatę.

 • Jeśli w ustawieniach dodane zostały szablony, możesz wybrać jeden z listy.
 • Jeśli nie posiadasz gotowych szablonów, możesz dodać dopłatę uzupełniając formularz.

 • Po wybraniu odpowiedniej opcji, kliknij w przycisk Dodaj dopłatę.

 • Po dodaniu dopłata, będzie widoczna w formularzu stałej trasy.

 • Informacje o dopłacie będą widoczne na liście oraz w oknie ze szczegółami stałej trasy.

Dodanie oferty frachtu z publikacją do stałej trasy

 1. Na Platformie wybierz przycisk Dodaj fracht.
 2. Uzupełnij formularz, pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.
 3. Wybierz tryb publikacji - Stałe trasy, z listy wybierz trasę.

 • Jeśli chcesz sprawdzić z jakimi cenami i do jakich odbiorców zostanie wysłana oferta, kliknij w Pokaż aktywne firmy, zobaczysz ceny z doliczonymi dopłatami jeśli spełnione są określone warunki, jak również podejrzysz składniki dopłat.

 1. Na liście ofert, w kolumnie Cena publikacji będzie widoczna informacja Różne ceny publikacji.

 • Po kliknięciu wyświetli się okno z informacjami jaka jest stawka bazowa oraz jaka jest dopłata.

 1. W oknie ze szczegółami oferty, również będą dostępne informację dotyczące ceny publikacji, po kliknięciu wyświetli się okno, które pokazane jest wyżej.

 1. Po zaakceptowaniu oferty przez przewoźnika, w oknie ze szczegółami oferty pojawi się pozycja na liście Dopłaty, po kliknięciu pojawi się informacja o wysokości ceny bazowej oraz dopłaty paliwowej.

Propozycja stałej trasy z dopłatą z perspektywy przewoźnika

Ważne
Akceptując warunki stałej trasy z dopłatą wyrażasz zgodę na możliwość aktualizowania stawek dopłat w czasie bez konieczności powtórnej akceptacji warunków współpracy.

 • Dopłata paliwowa może pojawić się w warunkach stałej trasy, jeśli zostanie ona dodana przez zleceniodawcę.

Na liście stałych tras w kolumnie cena pojawi się oznaczenie dotyczące dopłaty, zawierające dodatkowe informacje wynikające z ustawionej dopłaty. 

 • Kliknij w wybraną stałą trasę na liście, aby zobaczyć okno ze szczegółami, przy podanej cenie pojawi się również ikona z dopłatą.

Oferty frachtów z dopłatą z perspektywy przewoźnika 

 • W module szukaj ładunków, na liście frachtów w kolumnie cena publikacji będzie również dostępna ikona informująca o dopłacie, jej rodzaju i wysokości.

 • W oknie ze szczegółami oferty frachtu w zakładce szczegóły w sekcji Dopłaty, będzie również widoczna informacja.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)