Funkcje modułu Oceny i referencje

Zaktualizowano 1/8/23 przez Jakub

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu i CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak działa system ocen na nowej Platformie
 • jakie są najważniejsze informacje dla Zleceniodawcy
 • jakie są najważniejsze informacje dla Zleceniobiorcy

Możliwość oceny kontrahenta po realizacji usługi to narzędzie, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zawieranych na Giełdzie ładunków i pojazdów.

Działanie systemu ocen na nowej Platformie

 1. Każda zawarta na Platformie Trans.eu transakcja oraz każdy zaakceptowany fracht podlega ocenie - dzięki temu informacja na temat jakości współpracy między firmami będzie zawsze aktualna i wiarygodna.
 2. Ocenę można wystawić za pomocą gwiazdek w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.
 3. Wystawienie oceny możliwe jest po upływie daty rozładunku danego zlecenia.

Najważniejsze informacje dla Zleceniodawcy

 • Jako Zleceniodawca masz 30 dni na wystawienie oceny
 • Jeśli oceniasz swojego kontrahenta i nie wystawiasz najwyższej noty, możesz skorzystać z gotowych podpowiedzi i wskazać jeden z obszarów, w którym coś poszło nie tak: Dostarczenie dokumentów, Komunikacja, Dbałość o towar, Zgodność usługi z ustaleniami, Terminowość przewozu. Możesz również dodać Komentarz.

Po wystawieniu oceny nie będziesz mógł jej zmienić.

 • Po zapisaniu ocena będzie widoczna w oknie ze szczegółami oferty, w lewym dolnym rogu pojawi się komunikat Ocena wystawiona z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund. Na liście Wystaw ocenę status oceny ulegnie zmianie.

Najważniejsze informacje dla Zleceniobiorcy

 • Jako Zleceniobiorca masz 120 dni na wystawienie oceny od daty rozładunku
 • Jeśli oceniasz swojego kontrahenta w systemie gwiazdkowym na mniej niż 4 gwiazdki przy użyciu podpowiedzi należy wskazać Co poszło nie tak? lub wpisać Komentarz, aby aktywować opcję Zapisz. Jeśli ocena jest wyższa niż 4 nie ma takiej konieczności.

 • Oceniając zlecenie możesz od razu wskazać status płatności: Płatność w terminie, Nie zapłacono, Płatność z opóźnieniem.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)