Funkcje modułu Oceny i referencje

Zaktualizowano 2/8/22 przez Anna

Możliwość oceny kontrahenta po realizacji usługi to narzędzie, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zawieranych na Giełdzie ładunków i pojazdów.

Jak działa system ocen na nowej Platformie

  1. Każda zawarta na Platformie Trans.eu transakcja oraz każdy zaakceptowany fracht podlega ocenie - dzięki temu informacja na temat jakości współpracy między firmami będzie zawsze aktualna i wiarygodna.
  2. Ocenę można wystawić za pomocą gwiazdek w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.
  3. Wystawienie oceny możliwe jest po upływie daty rozładunku danego zlecenia.

Najważniejsze informacje dla Zleceniodawcy

  • Jako Zleceniodawca masz 30 dni na wystawienie oceny
  • Jeśli oceniasz swojego kontrahenta i nie wystawiasz najwyższej noty, możesz skorzystać z gotowych podpowiedzi i wskazać jeden z obszarów, w którym coś poszło nie tak: dostarczenie dokumentów, komunikacja, dbałość o towar. zgodność z ustaleniami, terminowość przewozu. Możesz również dodać komentarz.

Pamiętaj!
Po wystawieniu oceny nie będzie można jej zmienić.

  • Po zapisaniu ocena będzie widoczna w oknie ze szczegółami oferty, w lewym dolnym rogu pojawi się komunikat Ocena wystawiona z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund. Na liście ocen do wystawienia status oceny ulegnie zmianie.

Najważniejsze informacje dla Zleceniobiorcy

  • Jako Zleceniobiorca masz 120 dni na wystawienie oceny od daty rozładunku
  • Jeśli oceniasz swojego kontrahenta w systemie gwiazdkowym na mniej niż 4 gwiazdki przy użyciu podpowiedzi należy wskazać przyczynę lub wpisać komentarz, aby aktywować opcję Zapisz. Jeśli ocena jest równa bądź wyższa niż 4 nie ma takiej konieczności.

  • Oceniając zlecenie możesz od razu wskazać status płatności: płatność w terminie, zapłacono z opóźnieniem, nie zapłacono.
  • Na ocenę statusu płatności masz 120 dni od daty rozładunku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Statusach płatności - przejdź do artykułu


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)