Instrukcja obsługi awizacji dla Ochroniarza

Zaktualizowano 9/7/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON posiadających dodatek Dock Scheduler, z przypisaną rolą Ochroniarz.

Poniższa instrukcja skupia się na najważniejszych funkcjach dla użytkownika występującego w roli Ochroniarz. Dowiesz się z niej:

 • jak odnaleźć odpowiedni magazyn
 • jak znaleźć awizację
 • jak zmienić status awizacji
 • jakie są statusy awizacji

Jako użytkownik o roli Ochroniarz możesz:
- przeglądać listę awizacji,
- oznaczać przyjazd i wyjazd z miejsca operacji,
- odmówić rozładunku,
- dodać uwagi wewnętrzne.

Wybierz odpowiedni magazyn

Aby sprawdzić dostępność obsługiwanego magazynu:

 1. Wybierz moduł Harmonogramy.

 1. Rozwiń listę z nadzorowanymi magazynami i wybierz ten, który chcesz obserwować w danym momencie. Na liście pojawią się tylko te magazyny do których masz przypisany dostęp.

Wskazówka
Możesz jednocześnie przeglądać kilka obsługiwanych magazynów, duplikując okno ekranu przeglądarki. Kliknij na karcie przeglądarki prawym przyciskiem myszy i wybierz duplikuj.

Zmień widok listy awizacji

W module Harmonogramy kliknij przycisk Zmień widok i wybierz jeden z następujących widoków:

 • Harmonogram awizacji,
 • Lista awizacji,
 • Okna czasowe.

Znajdź awizację po numerze rejestracyjnym pojazdu

Jeżeli chcesz obsłużyć awizację znając jedynie numer rejestracyjny pojazdu, wpisz numer rejestracyjny w wyszukiwarkę znajdującą się w górnej części okna. Na liście wyszukiwania pojawi się szukana awizacja.

Wyszukiwanie i filtrowanie awizacji

Wyszukiwanie awizacji może odbywać się na dwa sposoby:

 1. Kliknij w przycisk filtry, w oknie wpisz parametry, po których chcesz odnaleźć wybraną awizację. Awizację możesz odnaleźć wpisując np. datę, godzinę, status, awizacji. Następnie kliknij Pokaż wyniki.

 1. Możesz skorzystać z szybkiego filtrowania po statusie awizacji.
  Kliknij w wybrany status. Wyświetli się awizacja znajdująca się w określonym statusie.
  Możesz zaznaczyć więcej niż jeden status jednocześnie.

Zmień status awizacji

 1. Kliknij awizację, którą chcesz obsłużyć.

 1. W szczegółach awizacji możesz zmienić jej status.

Ochroniarz oznacza przyjazd i wyjazd z miejsca operacji.

Opis statusów awizacji

Awizacja może posiadać status:

Wstępna - Użytkownik potwierdził czas operacji, ale nie uzupełnił danych pojazdu i kierowcy.

Potwierdzona - Po podaniu danych pojazdu i kierowcy status zmienia się automatycznie.

Oczekuje - Po potwierdzeniu w systemie przyjazdu przez ochronę.

W trakcie załadunku - Magazyn rozpoczyna proces załadunku lub rozładunku. Zaznacza to w systemie.

W trakcie rozładunku - Magazyn rozpoczyna proces załadunku lub rozładunku. Zaznacza to w systemie.

Załadowany - Po kliknięciu przez magazyn (Zakończ załadunek) status zmienia się na załadowany.

Rozładowany - Po kliknięciu przez magazyn (Zakończ rozładunek) status zmienia się na załadowany.

Wyjazd - Ochrona potwierdza wyjazd pojazdu w systemie "Potwierdź wyjazd".

Niezaładowany - Status automatyczny zlicza na koniec dnia pracy pojazdy, które nie zostały załadowane.

Nierozładowany - Status automatyczny zlicza na koniec dnia pracy pojazdy, które nie zostały rozładowane.

Odmowa załadunku - Status nadawany ręcznie przez ochronę lub pracowników magazynu.

Brak pojazdu - Pojazd nie pojawił się na magazynie, status automatyczny sumowany na koniec dnia.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)