Zarządzanie magazynem

Zaktualizowano 9/5/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON, którzy mają dostęp do produktu Dock Scheduler i modułu Harmonogramy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak stworzyć nowy magazyn
 • jak skonfigurować sloty w magazynie
 • gdzie edytować czas pracy magazynu
 • jak zablokować, wyłączyć lub usunąć magazyn
 • jak eksportować dane magazynu.

Tworzenie nowego magazynu

 1. Wybierz moduł Harmonogramy.
 1. Aby dodać magazyn, kliknij w przycisk Więcej, a następnie wybierz Dodaj nowy magazyn.

 1. W nowo otwartym oknie "Dodaj Magazyn" uzupełnij wymagane pola.
 • Nazwę magazynu, adres.
 • Typ operacji (załadunek, rozładunek, wszystkie).
W tym oknie możesz też ustalić własny szablon awizacji. Rozwiń listę i wybierz własny szablon lub naciśnij przycisk Dodaj nowy szablon. O tym, jak go stworzyć dowiesz się z artykułu Szablony Awizacji.

Kliknij Przejdź Dalej.

 1. Ustaw czas jednostki (slotu) (od 5 do 120 min) oraz czas operacji, po czym kliknij Przejdź Dalej.
Określenie godzin pracy magazynu jest oparte na ustawionych wcześniej przez Ciebie slotach, tj. jeśli ustawisz czas slotu na 10 min, to rozwijając opcje ustawienia godziny pracy magazynu możesz ustawiać ten czas co 10 min.
Możesz stworzyć elastyczne harmonogramy pracy Twoich magazynów. Określ czas jednostki (slot), a następnie wyznacz domyślny czas operacji.

Jeśli ustawisz taki sam czas jednostki (slot) co domyślny czas operacji, to przewoźnik będzie mógł się awizować tak, aby pomiędzy awizacjami wciąż pozostawał dostępny czas wymagany do przeprowadzenia operacji.

Jeśli jednak ustawisz inny czas jednostki (slot) umożliwisz tym samym elastyczne korzystanie z harmonogramu po stronie przewoźnika. Takie ustawienia są szczególnie przydatne w przypadku, gdy w magazynie realizowane są operacje o zmiennym czasie trwania.

 1. Ustaw czas pracy magazynu (godziny i dni pracy), po czym kliknij Przejdź Dalej.
 1. Określ przerwy w pracy magazynu , po czym kliknij Dodaj magazyn.
W czasie przerw nie będzie możliwy załadunek lub rozładunek.

Konfiguracja slotów w magazynie

Konfiguracja slotów magazynu ma wpływ na układanie harmonogramów awizacji i okien czasowych w całym magazynie, w każdym z jego stanowisk.

 1. Ustaw jednostkę czasu slotu (od 5 do 120 min). Posłuży Ci on do określenia siatki harmonogramu magazynu. Czas operacji w tym magazynie będzie wielokrotnością slotu.
 1. Następnie wybierz domyślny czas operacji - ile czasu potrzebujesz na załadunek/rozładunek jednego pojazdu. Posłuży on jako podstawowy czas operacji.

Twój wybór jest ograniczony. Opiera się on na podanym wyżej przez Ciebie czasie jednostki (slot). Domyślny czas operacji jest wielokrotnością slotu.

Edycja konfiguracji slotów magazynu

 1. Jeśli chcesz zmienić obecną konfigurację slotów Twojego magazynu - wybierz Więcej a następnie Ustawienia magazynu.

 1. W nowo otwartym oknie wybierz zakładkę Konfiguracja slotów, następnie kliknij w Zaplanuj nową.

Wprowadź nowe wartości czasu jednostki (slot) i domyślnego czasu operacji, po czym wybierz dzień, od którego ta konfiguracja wejdzie w życie. Następnie Zapisz zmiany.

Nowa konfiguracja wejdzie w życie z ustawionym dniem zmian. Można ją zmienić najwcześniej od następnego dnia kalendarzowego.

Po zapisaniu zmian zobaczysz zaplanowaną konfigurację na liście Aktywnych konfiguracji slotu.

Kiedy nowa konfiguracja slotów magazynu wejdzie w życie, wcześniejsze konfiguracje przerzucą się do zakładki Archiwalne.

Edycja czasu pracy magazynu

 1. Jeśli chcesz zmienić ustawienia godzin pracy magazynu - kliknij w przycisk Więcej, a następnie Ustawienia magazynu.

 1. W nowo otwartym oknie wybierz zakładkę Stały czas pracy a następnie kliknij w przycisk Edytuj.
Możesz określić godziny pracy magazynu w okresie świątecznym, wakacyjnym lub przy innej okazji. Pamiętaj, że te zmiany nadpiszą podstawowe ustawienia godzin pracy magazynu.

Dostępność, wyłączanie i usuwanie magazynu

Możesz zarządzać dostępnością swojego magazynu. Jeśli pojawi się u Ciebie taka potrzeba - zablokuj, wyłącz lub usuń magazyn.

Zablokowanie magazynu - zablokowany magazyn będzie wciąż widoczny, ale wyłączysz możliwość dodania okna czasowego lub awizowania się na tym magazynie.

Wyłączenie magazynu - magazyn nie będzie widoczny, wyłączysz też możliwość dodania okna czasowego lub awizowania się na tym magazynie.

Usunięcie magazynu - wiąże się z utratą stworzonych stanowisk, oraz okien czasowych i awizacji, które się na nich odbyły.

Jeśli masz zaplanowaną awizację lub okno czasowe w danym magazynie - opcje zablokowania, wyłączenia i usunięcia będą niedostępne do czasu zakończenia tej czynności.
 1. Kliknij w przycisk Więcej a następnie w Ustawienia magazynu.

 1. Otworzy się okno z ustawieniami dostępności magazynu.

 1. Jeśli chcesz zablokować, wyłączyć lub usunąć magazyn - kliknij w odpowiedni przycisk, po czym zatwierdź swoją decyzję.
 1. W każdej chwili możesz ponownie odblokować lub włączyć magazyn.
Jeśli usuniesz magazyn to utracisz go bezpowrotnie wraz z informacjami, które zawierał.

Po utworzeniu nowego magazynu możesz utworzyć w nim stanowiska - w module Harmonogramy, kliknij w przycisk Dodaj stanowisko lub w przycisk Więcej i Dodaj stanowisko.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skonfigurować stanowiska, przejdź do artykułu Zarządzanie stanowiskiem w magazynie.

Obłożenie magazynu

Pod kalendarzem znajdziesz informacje na temat dostępności magazynu.

 • Nieawizowane okna czasowe: to okna, które zostały udostępnione przewoźnikowi, ale przewoźnik jeszcze się nie awizował. Znajdziesz tu informacje o liczbie takich okien (w naszym przypadku 2) oraz o łącznym ich czasie (tutaj 2h - w danym magazynie 1 slot wynosi 1h). W tym zestawieniu pomijamy przeterminowane okna czasowe.
 • Awizacje: zarówno awizacje utworzone z okna czasowego jak i bezpośrednio przez załadowcę. Znajdziesz tu informacje o liczbie awizacji (w naszym przypadku 4) oraz o łącznym ich czasie (tutaj 4h).
 • Łącznie dostępny czas: to suma dostępnego czasu na wszystkich stanowiskach. W obliczeniach nie uwzględniamy wyłączonych i zablokowanych stanowisk (w przykładzie 48h).

Przesuń przycisk przy opcji Pokaż dostępność stanowisk, aby zobaczyć dane dla poszczególnych stanowisk w magazynie.

Eksport danych magazynu

 1. Jeśli chcesz pobrać dane, to w module Harmonogramy, kliknij w przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Eksportuj harmonogram.

 1. Wybierz interesujące cię parametry - stanowiska, przedział czasowy oraz format pliku a następnie kliknij Pobierz.

Dane zapiszą się na twoim urządzeniu.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)