Ustawienia ceny/stawki stałej trasy

Zaktualizowano 12/2/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników linii CargoON posiadających produkt CargoON Freight Platform

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak włączyć/wyłączyć negocjację ceny z przewoźnikiem
 • jak ustawić zmienną cenę dla każdego przewozu
 • jak stworzyć cennik paletowy
 • jak ustawić rozliczenie za tonę

Wyłącz/włącz negocjację ceny z przewoźnikiem

Ustalenia ceny możesz edytować przy dodawaniu przewoźnika do trasy (nowej lub istniejącej).

Możesz to zrobić:

 1. W trakcie tworzenia nowej stałej trasy (dowiedz się, jak: Wysłanie oferty stałej trasy do przewoźników)
 2. W istniejącej stałej trasie
 • w module Stałe trasy z Przewoźnikami kliknij na wybraną stałą trasę, a następnie na przycisk Dodaj przewoźnika

 • w formularzu dodawania przewoźnika wybierz firmy, do których chcesz przesłać propozycję warunków, możesz również wybrać osobę kontaktową

 • w sekcji Cena/Stawka ustaw sposób wyceny przewozów
 • wybierz opcję Za kurs, a następnie wpisz kwotę i ustaw odpowiednią walutę

 • Włącz negocjację ceny z przewoźnikiem, jeśli chcesz, aby przewoźnik mógł przesłać swoją propozycję wyceny.

Czy wiesz, że...
Jeśli nie wprowadzisz żadnej propozycji kwoty przy cenie stałej trasy to opcja negocjacji ceny z przewoźnikiem będzie automatycznie włączona. Brak podanej ceny z automatu uruchamia negocjację ceny z wybranymi kontrahentami.

Ustal cennik paletowy

Jeśli w formularzu tworzenia stałej trasy został wybrany typ ładunku paleta, to w formularzu dodawania przewoźnika do trasy można stworzyć cennik paletowy.

 1. W sekcji Cena/stawka wybierz opcję Cennik paletowy.
 2. Następnie zdecyduj, czy chcesz ustalić cenę za przedział liczby palet, czy stawkę liniową czyli cena za paletę
 3. Stwórz przedziały liczby palet i zaproponuj do przedziału odpowiednie kwoty.
 4. Możesz włączyć lub wyłączyć negocjację ceny z przewoźnikiem.

Nie widzisz opcji cennika paletowego? Upewnij się, że w trakcie tworzenia stałej trasy wybrałeś typ ładunku paleta.

Zmienna cena

Podczas ustalania kontraktu z przewoźnikiem nie musisz podawać konkretnej stawki. Możesz skorzystać z opcji: zmienna cena.

Dzięki opcji cena zmienna umawiasz się z przewoźnikiem na elastyczną formę rozliczenia za opublikowany fracht. W kontrakcie stałej trasy ustalasz jedynie walutę. Dzięki temu rozwiązaniu możesz negocjować stawki wg ceny rynkowej.

Stawka za tonę

Z tego typu rozliczenia możesz skorzystać przy transporcie materiałów sypkich.

 1. Podczas tworzenia stałej trasy wybierz jeden z podanych typów nadwozia (bądź dowolną kombinację tych trzech):
 • wywrotka,
 • walkingfloor,
 • silos
Rozliczenie za tonę będzie możliwe tylko wtedy, gdy w warunkach stałej trasy wybierzesz typ nadwozia przeznaczony do transportu materiałów sypkich: wywrotkę, walkingfloor, silos.

 1. W formularzu dodawania przewoźnika do stałej trasy automatycznie zaznaczą się opcje:
 • Cena/Stawka: Za tonę
 • Podstawa rozliczenia: waga na rozładunku

 1. Jeśli zaproponujesz swoją stawkę, możesz umożliwić przewoźnikowi negocjowanie ceny. W tym celu zaznacz opcję: Włącz negocjację ceny z przewoźnikiem.

Okienko z ceną możesz pozostawić puste, aby przewoźnik zaproponował swoją stawkę.
 1. Po akceptacji oferty przez przewoźnika w oknie ze szczegółami frachtu, znajdziesz adnotacje o formie i podstawie rozliczenia za fracht.
Jeśli w warunkach stałej trasy jako typ nadwozia wybierzesz np. silos i firankę, rozliczenie za tonę nie będzie aktywne.
Dostępne formy rozliczenia zobaczysz w formularzu.

Automatyczna akceptacja frachtu po czasie

Jeśli często współpracujesz z przewoźnikiem i darzysz go zaufaniem możesz zdecydować się na propozycję warunków z zaznaczoną automatyczną akceptacją frachtu po czasie.

Po wybraniu tej opcji i publikacji frachtu w ramach wskazanego kontraktu, jeżeli przewoźnik nie odrzuci oferty, system w imieniu przewoźnika automatycznie zaakceptuje ofertę po upływie wskazanego czasu.

Zaznacz Automatyczną akceptację frachtu po czasie i ustal czas, jaki ma przewoźnik na odrzucenie oferty.

Korzystaj z tej opcji, gdy masz pewność, że przewoźnik jest zainteresowany Twoimi ofertami w ramach stałej trasy i nie chciałby przegapić którejś z publikacji.

Różne ceny/stawki w ramach tej samej stałej trasy

W ramach jednej stałej trasy możesz przesłać różnym przewoźnikom inne propozycje ceny/stawki.

W tym celu wystarczy takim przewoźnikom/grupie przewoźników wypełnić osobny formularz warunków współpracy:

 • w widoku szczegółów stałej trasy kliknij w przycisk Dodaj przewoźnika, a następnie wypełnij na nowo formularz określania warunków stałej trasy
 • warunki stałej trasy pojawią się w zakładce Negocjowane

 • na liście przewoźników, którym przesłałeś ofertę zobaczysz w kolumnie Aktualna cena podsumowanie stawki, m.in.:
 1. Według cennika to informacja, że temu przewoźnikowi podesłano cennik paletowy. Kliknij na symbol "i", aby poznać szczegóły cennika.
 2. Tylko waluta oznacza, że nie podałeś ceny i pierwszy propozycję może podać przewoźnik.
 3. Waluta przez kilometr (np. EUR/km) oznacza stawkę kilometrową.
 4. Zmienna cena oznacza, że w ramach stałej trasy każdy fracht może mieć inną stawkę.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)