Ustawienia ceny/stawki stałej trasy

Zaktualizowano 31/3/23 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

 • Funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników linii CargoON posiadających produkt CargoON Freight Platform.

  Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak włączyć/wyłączyć negocjację ceny z przewoźnikiem
  • jak ustawić zmienną cenę dla każdego przewozu
  • jak stworzyć cennik paletowy

  Wyłącz/włącz negocjację ceny z przewoźnikiem

  Ustalenia ceny możesz edytować przy dodawaniu przewoźnika do trasy (nowej lub istniejącej).

  Możesz to zrobić:

  1. W trakcie tworzenia nowej stałej trasy (dowiedz się, jak: Wysłanie oferty stałej trasy do przewoźników)
  2. W istniejącej stałej trasie
  • w module Stałe trasy z Przewoźnikami kliknij na wybraną stałą trasę, a następnie na przycisk Dodaj przewoźnika

  • w formularzu dodawania przewoźnika wybierz firmy, do których chcesz przesłać propozycję warunków, możesz również wybrać osobę kontaktową

  • w sekcji Cena/Stawka ustaw sposób wyceny przewozów
  • wybierz opcję Cena, a następnie wpisz kwotę i ustaw odpowiednią walutę

  • Włącz negocjację ceny z przewoźnikiem, jeśli chcesz, aby przewoźnik mógł przesłać swoją propozycję wyceny.

  Czy wiesz, że...
  Jeśli nie wprowadzisz żadnej propozycji kwoty przy cenie stałej trasy to opcja negocjacji ceny z przewoźnikiem będzie automatycznie włączona. Brak podanej ceny z automatu uruchamia negocjację ceny z wybranymi kontrahentami.

  Ustal cennik paletowy

  Jeśli w formularzu tworzenia stałej trasy został wybrany typ ładunku paleta, to w formularzu dodawania przewoźnika do trasy można stworzyć cennik paletowy.

  1. W sekcji Cena/stawka wybierz opcję Cennik paletowy.
  2. Następnie zdecyduj, czy chcesz ustalić cenę za przedział liczby palet, czy stawkę liniową czyli cena za paletę
  3. Stwórz przedziały liczby palet i zaproponuj do przedziału odpowiednie kwoty.
  4. Możesz włączyć lub wyłączyć negocjację ceny z przewoźnikiem.

  Nie widzisz opcji cennika paletowego? Upewnij się, że w trakcie tworzenia stałej trasy wybrałeś typ ładunku paleta.

  Automatyczna akceptacja frachtu po czasie

  Jeśli często współpracujesz z przewoźnikiem i darzysz go zaufaniem możesz zdecydować się na propozycję warunków z zaznaczoną automatyczną akceptacją frachtu po czasie.

  Po wybraniu tej opcji i publikacji frachtu w ramach wskazanego kontraktu, jeżeli przewoźnik nie odrzuci oferty, system w imieniu przewoźnika automatycznie zaakceptuje ofertę po upływie wskazanego czasu.

  Zaznacz Automatyczną akceptację frachtu po czasie i ustal czas, jaki ma przewoźnik na odrzucenie oferty.

  Korzystaj z tej opcji, gdy masz pewność, że przewoźnik jest zainteresowany Twoimi ofertami w ramach stałej trasy i nie chciałby przegapić którejś z publikacji.

  Różne ceny/stawki w ramach tej samej stałej trasy

  W ramach jednej stałej trasy możesz przesłać różnym przewoźnikom inne propozycje ceny/stawki.

  W tym celu wystarczy takim przewoźnikom/grupie przewoźników wypełnić osobny formularz warunków współpracy:

  • w widoku szczegółów stałej trasy kliknij w przycisk Dodaj przewoźnika, a następnie wypełnij na nowo formularz określania warunków stałej trasy
  • warunki stałej trasy pojawią się w zakładce Negocjowane

  • na liście przewoźników, którym przesłałeś ofertę zobaczysz w kolumnie Aktualna cena podsumowanie stawki, m.in.:
  1. tylko waluta oznacza, że nie podałeś ceny i pierwszy propozycję może podać przewoźnik
  2. waluta przez kilometr (np. EUR/km) oznacza stawkę kilometrową
  3. Według cennika to informacja, że temu przewoźnikowi podesłano cennik paletowy. Kliknij na symbol "i", aby poznać szczegóły cennika.


  Na ile ten materiał był pomocny

  UP!
  Powered by HelpDocs (opens in a new tab)