Akceptacja oferty stałej trasy przez przewoźnika

Zaktualizowano 21/2/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu oraz CargoON, ale sposób korzystania z niej różni się w zależności od posiadanej linii produktowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak - jako przewoźnik - zaakceptować propozycję stałej trasy
  • jak dowiesz się, że przewoźnik zaakceptował Twoją propozycję stałej trasy

Akceptacja warunków stałej trasy

Jako przewoźnik znajdziesz propozycje warunków stałej trasy w module Stałe trasy z załadowcami, w zakładce Negocjowane. Jeśli oferta posiada zaproponowaną przez zleceniodawcę cenę - możesz od razu ją zaakceptować.

Są dwa sposoby akceptacji propozycji warunków stałej trasy:

  1. Jeśli załadowca określił cenę/stawkę, możesz zaakceptować warunki w widoku listy klikając w przycisk Akceptuj.
Nie widzisz przycisku możliwości zaakceptowania oferty stałej trasy? Sprawdź, jaki jest jej status. W przypadku statusów Zaakceptuj lub negocjuj i Zaproponuj cenę musisz kliknąć w ofertę i w oknie negocjacji zaakceptować lub negocjować cenę.
  1. Kliknij na wybraną stałą trasę i otwórz widok szczegółów propozycji stałej trasy. Następnie kliknij w przycisk Zaakceptuj.

Powiadomienia o akceptacji oferty stałej trasy przez przewoźnika

Jak już dowiedziałeś się z artykułu Ustawienia ceny/stawki stałej trasy, możesz przesłać przewoźnikowi propozycję stałej trasy z różną opcją wyceny Twojej oferty. Zależnie od tych ustawień przewoźnik może zaakceptować Twoją ofertę lub przesłać kontrpropozycję ceny/stawki.

O zaakceptowanej ofercie poinformujemy Cię:

  • notyfikacją przy symbolu dzwoneczka
  • przeniesieniem oferty do zakładki Obowiązujące lub Oczekujące w widoku szczegółowym stałej trasy
W zakładce Oczekujące znajdują się oferty stałej trasy, których warunki jeszcze nie weszły w życie i nie są aktywne.
  • statusem Oferta zaakceptowana w widoku szczegółów konkretnej danej oferty (przejdziesz do tego widoku klikając w powiadomienie w notyfikacji)


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)