Wycena nowej stałej trasy jako przewoźnik

Zaktualizowano 12/2/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dodstępna jest dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i przewoźników (TFC - Trans for Carriers).

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak znaleźć trasę do wyceny
  • jak wycenić nową stałą trasę
  • jak sprawdzić historię negocjacji

Sprawdź nową propozycję stałej trasy

Kiedy Twój kontrahent wyśle Ci propozycję warunków stałej trasy otrzymasz powiadomienie w notyfikacjach Platformy - pod symbolem dzwoneczka.

Kliknij w nią, aby otworzyć widok szczegółów stałej trasy.

Wszystkie stałe trasy znajdziesz w module Stałe trasy z załadowcami. Nowe propozycje pojawią się w zakładce Negocjowane.

W kolumnie Status możesz sprawdzić, na jakim etapie są negocjacje. Najnowsze oferty mają status:

  • Zaproponuj cenę - kiedy załadowca nie zaproponował swojej stawki i czeka na Twoją propozycję.
  • Zaakceptuj stałą trasę lub negocjuj cenę - kiedy załadowca zaproponował cenę i jest otwarty na jej negocjację,
  • Zaakceptuj stałą trasę - kiedy załadowca zaproponował cenę, która nie podlega negocjacji

Wyceń nową stałą trasę

Kliknij w stałą trasę i sprawdź jej szczegóły. W oknie negocjacji możesz:

  1. Zaproponować cenę - wpisz kwotę w pole tekstowe, a następnie kliknij Wyślij
  1. Jeśli załadowca zaproponował swoją cenę i umożliwił jej negocjację - Zaakceptować lub negocjować cenę. W tym celu możesz kliknąć Zaakceptuj lub zmień widoczną cenę w polu tekstowym i kliknij Wyślij.

Poczekaj na reakcję kontrahenta. Do tego czasu Twoja oferta będzie mieć status Twoja oferta oczekuje na akceptację.

  1. Jeśli załadowca wysłała ofertę stałej trasy ze zmienną ceną możesz ją zaakceptować lub odrzucić. W tym celu możesz kliknąć Akceptuj lub Odrzuć.

Zmienna cena oznacza, że umawiasz się z załadowcą na elastyczną formę rozliczenia za opublikowany fracht. W kontrakcie stałej trasy załadowca ustala jedynie walutę. Dzięki temu rozwiązaniu możesz wybrać najlepszą dla Ciebie ofertę frachtu.
  1. Załadowca może wysłać ofertę stałej trasy z rozliczeniem za tonę. W oknie ze szczegółami zaakceptowanej oferty znajdziesz adnotację o formie i podstawie rozliczenia.

Sprawdź historię negocjacji warunków stałej trasy

Na każdym etapie negocjacji możesz sprawdzić historię jej przebiegu. W tym celu w widoku szczegółów stałej trasy kliknij w symbol zegarka.

Historia negocjacji jest dostępna dla obu stron negocjujących.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)