(TFF) Zlecenia spedytora

Zaktualizowano 23/8/22 przez Diana

Jeśli transakcja została zawarta na Platformie automatycznie w module "Zlecenia" wygenerowane zostanie zlecenie dotyczące danej transakcji.

Jak obsługiwać zlecenia na Platformie Trans.eu w roli Zleceniobiorcy

Krok 1

 • Z menu po lewej stronie wybierz moduł "Zlecenia" - następnie wybierz zakładkę otrzymane.
 • Z listy wybierz zlecenie - szczegółowe informacje znajdziesz w oknie obok.
 • Status "Oczekuje na warunki" oznacza, że Zleceniodawca nie wysłał jeszcze warunków zlecenia.

Krok 2

 • Status "Potwierdź warunki" oznacza, że Twój Zleceniodawca wysłał do Ciebie warunki zlecenia, kliknij w zielony przycisk i "Zobacz warunki".

Krok 3

 • Zapoznaj się z warunkami zlecenia, możesz je odrzucić lub potwierdzić.

Krok 4

 • Jeśli potwierdzisz warunki - uzupełnij dane dotyczące zlecenia.
 • Za pomocą zielonego przycisku "Dodaj pojazd i kierowcę".

 • Wybierz pojazd oraz kierowcę do realizacji zlecenia.
 • Dodatkowo możesz uzupełnić informacje dotyczące sposobu monitorowania.
 • Zapisz pojazd i kierowcę.

Krok 5

 • Zlecenie zostało potwierdzone.
 • Status "Gotowe do realizacji" - oznacza, że zlecenie zostało przygotowane i oczekuje na wykonanie.

Nowość
 • W zaakceptowanym zleceniu dodaliśmy możliwość edycji auta i kierowcy za pomocą opcji "Więcej"
 • Z listy wybierz opcję edycja auta i kierowcy zmień dane, następnie zapisz zmiany

Krok 6

 • Status "W trakcie realizacji" informuje o rozpoczęciu realizacji zlecenia.

Krok 7

 • Status "Oczekuje na potwierdzenie" oznacza, że czas na realizację zlecenia minął (data i godzina rozładunku minęła). Twój Zleceniodawca powinien potwierdzić zrealizowanie zadania w Platformie.

Krok 8

 • Status "Zrealizowane" - to znak, że Twój Zleceniodawca ostatecznie potwierdził zrealizowanie zadania.

Krok 9

 • Pod ikoną "Więcej" dostępne sa dodatkowe opcję: Eksportuj do PDF, dodaj załącznik, dodaj koszty, anuluj zlecenie.

Jak obsługiwać zlecenia na Platformie Trans.eu w roli Zleceniodawcy

Krok 1

 • Z menu po lewej stronie wybierz moduł "Zlecenia" - następnie wybierz zakładkę wysłane.
 • Z listy wybierz transakcję o statusie "Uzupełnij zlecenie" - za pomocą zielonego przycisku "Dodaj warunki zlecenia"

Krok 2

 • Uzupełnij warunki zlecenia następnie za pomocą zielonego przycisku "Wyślij zlecenie do akceptacji"

Krok 3

 • Status "Oczekuje na potwierdzenie" - oznacza, że warunki zlecenia zostały wysłane do Zleceniobiorcy, który może je odrzucić lub zaakceptować.

Krok 4

 • Status "Oczekuje na dane pojazdu" oznacza, że ruch należy do Twojego Zleceniobiorcy, które powinien uzupełnić dane kierowcy oraz pojazdu.

Krok 5

 • Zmiana statusu na "Gotowe do realizacji" oznacza, że Twój Zleceniobiorca potwierdził warunki zlecenia.

Krok 6

 • Status "W trakcie realizacji" informuje o rozpoczęciu realizacji zlecenia.

Krok 7

 • Status "Potwierdź realizację" oznacza, że czas na realizację zadania minął (data i godzina rozładunku minęła) - to Twój ruch za pomocą zielonego przycisku Potwierdź realizację zlecenia.

Krok 8

 • Jeśli potwierdzisz realizację zlecenia status zmieni się na "Zrealizowane", taki sam status będzie widział u siebie Twój Zleceniobiorca.

Każda zawarta transakcja na Platformie oraz każdy zaakceptowany fracht daje możliwość wystawienia oceny kontrahentowi po realizacji zlecenia - więcej informacji jak działa System Ocen na nowej Platformie znajdziesz tutaj.

Inteligentna tabela w Module Zleceń

Możesz zarządzać tabelą w module zleceń.

 • za pomocą opcji trzech kropek włącz opcję i dostosuj tabele do swoich preferencji
 • dodaliśmy możliwość włączenia tabeli dla opcji "Pojazd i kierowca"


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)