Wyszukiwanie, filtrowanie i archiwizacja stałych tras

Zaktualizowano 21/2/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

  • Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników linii CargoON (załadowców) posiadających moduł Stałe trasy z przewoźnikami.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak wyszukiwać stałe trasy
  • jak filtrować stałe trasy w wyszukiwarce
  • jak edytować wiele stałych tras na raz

Wyszukiwanie stałych tras

W module Stałe trasy z przewoźnikami, wybierz zakładkę Aktywne lub Archiwalne. W polu wyszukiwania wpisz frazę: nazwę trasy, miejsce załadunku lub rozładunku. Poniżej na liście pojawią się wyniki.

Filtrowanie stałych tras

Jeśli chcesz bardziej precyzyjnie odnaleźć trasy, które spełniają Twoje kryteria poszukiwania - skorzystaj z filtrowania. Kliknij w przycisk FILTRY.

Uzupełnij kryteria filtrowania i kliknij Pokaż wyniki. Na liście zostaną tylko stałe trasy spełniające te kryteria.

Pod polem wyszukiwania pojawią się wprowadzone kryteria. Możesz je usunąć klikając na symbol "x" przy jego nazwie.

Zbiorcze działania na wielu stałych trasach

Z listy wybierz stałe trasy, na których chcesz wprowadzić zmiany. Możesz to zrobić poprzez filtrowanie lub ręcznie klikając przy wybranych trasach w pole zaznaczenia.

Aby wprowadzić takie same zmiany w wielu stałych trasach jednocześnie, skorzystaj z dostępnych funkcji zbiorczych działań:

  1. Dodaj przewoźnika do stałych tras, aby wysłać propozycję stałej trasy do kilku przewoźników jednocześnie

  • Po wysłaniu stałej trasy na Platformie pojawi się potwierdzenie

  1. Archiwizuj stałe trasy, aby przenieść oferty do zakładki Archiwalne

  • Potwierdź swoją decyzję w oknie z ostrzeżeniem

Zbiorcze zmiany mogą potrwać od kilku sekund do kilkunastu minut zależnie od tego, jak wiele tras archiwizujesz. Otrzymasz powiadomienie, kiedy proces się zakończy.

  • Wybrane stałe trasy trafią do zakładki Archiwalne, w której dostępne są również opcje wyszukiwania i filtrowania


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)