Wysłanie oferty stałej trasy do przewoźników

Zaktualizowano 5/8/22 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Moduł jest dostępny dla wszystkich użytkowników CargoON.

Skorzystaj z modułu Stałe trasy z przewoźnikami, aby wysyłać propozycje i zawierać z przewoźnikami kontrakty na stałych trasach zleceń transportowych.

Z artykułu dowiesz się jak:

  • wysłać nową ofertę stałej trasy do wybranych przewoźników
  • przesłać kolejne zlecenie do sprawdzonego przewoźnika

Stwórz nową propozycję stałej trasy

  1. Ustal stałą trasę dla zleceniobiorców, wybierając moduł Stałe trasy z przewoźnikami, a następnie klikając w Dodaj trasę.
  1. Na ekranie pojawi się formularz dodania nowej trasy. Uzupełnij informacje, w tym obowiązkowe: ładowność, nazwę stałej trasy, miejsce załadunku i miejsce rozładunku.
Wpisz charakterystyczną nazwę dla stałej trasy, która pozwoli Ci na szybkie odnalezienie jej na liście stałych tras Twojej firmy.

  1. Następnie uzupełnij informacje dotyczące wymagań pojazdu i charakterystyki frachtu (kliknij w POKAŻ INNE WYMAGANIA).

  1. Po wypełnieniu formularza kliknij w przycisk Dodaj warunki z przewoźnikiem, aby przejść do kolejnego kroku.
  2. W kolejnym oknie zacznij od wybrania przewoźnika/-ów z Twojej listy kontrahentów.
Możesz wybrać więcej, niż jednego przewoźnika z listy kontrahentów. Wszyscy wybrani przewoźnicy otrzymają propozycję takich samych warunków kontraktu na stałej trasie.
Dodaj przewoźnika do listy Twoich kontrahentów, aby wysłać mu propozycje stałej trasy. Sprawdź, jak to zrobić.

Następnie z każdej z wybranych firm możesz wyznaczyć osobę kontaktową, z którą chcesz prowadzić rozmowy o propozycji warunków stałej trasy.

Czy wiesz, że...
Osoba kontaktowa
to wybrany użytkownik z firmy przewozowej, który będzie otrzymywał powiadomienia o zdarzeniach związanych z tą trasą. Jeśli nie wyznaczysz konkretnych osób kontaktowych to powiadomienia otrzymają wszyscy użytkownicy z danej firmy przewozowej.
  1. Określ warunki stałej trasy: wpisz numer referencyjny, ustal stałą cenę lub stawkę za kilometr, termin płatności za wykonaną usługę, czas trwania warunków współpracy.

Wybierz typ planowanego przewozu (wymagany, oczekiwany, nie więcej niż), a odblokujesz możliwość szczegółowego zaplanowania przewozów.

Po kliknięciu w przycisk DODAJ KOLEJNY PRZEWÓZ możesz wyznaczyć terminy transportów i ich planowaną liczbę przewozów.

Wybór opcji Automatycznego wysyłania zleceń spowoduje, że sama akceptacja frachtu przez tego zleceniobiorcę będzie skutkowała automatycznym utworzeniem potwierdzonego zlecenia.

Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij w przycisk Wyślij do przewoźnika. Możesz też zaznaczyć Dodaj kolejnego przewoźnika do trasy, aby od razu otworzyć kolejny formularz ustalania warunków współpracy z następnym przewoźnikiem.

Skorzystaj z tej opcji, gdy chcesz dodać do negocjacji stałej trasy kolejnego przewoźnika, ale na innych warunkach, niż wcześniej dodani.

Po publikacji zobaczysz okno podsumowujące listę wybranych przewoźników i statusy wysłanej oferty stałej trasy.

  1. Utworzona przez Ciebie stała trasa automatycznie zostaje przeniesiona do zakładki Negocjowane. Status Oczekuje informuje Cię, że propozycja stałej trasy została wysłana do przewoźnika, który po zapoznaniu się ze wszystkimi szczegółami może ją zaakceptować, usunąć lub odrzucić zaproponowane warunki.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)