(TFF) Stałe trasy dla spedytora jako przewoźnika

Zaktualizowano 2/8/22 przez Anna

Dzięki modułowi stałe trasy z załadowcami masz możliwość otrzymywania stałych zleceń we współpracy z zaufanymi kontrahentami. W jednym miejscu sprawdzisz termin płatności, szczegóły oferty, dane frachtu czy planowane przewozy.

Otrzymanie oferty stałej trasy

  1. Aby sprawdzić status stałych tras, kliknij w moduł Stałe trasy z załadowcami, a następnie w zakładkę Negocjowane. 

Status zaakceptuj informuje Cię o otrzymaniu oferty, która czeka na Twoją akceptację. 

Aby przejść do szczegółów oferty stałej trasy, kliknij na nią. Z prawej strony wysunie się szuflada z warunkami przewozu. 

Zapoznanie się ze szczegółami danej trasy

Zapoznaj się z danymi frachtu, ze szczegółami oferty oraz pozostałymi informacjami. Oferta jest skierowana bezpośrednio do Ciebie, dając Ci możliwość stałej współpracy z danym kontrahentem.

Za każdy zaakceptowany fracht, realizowany na stałych trasach, naliczana jest opłata "No touch", zgodnie z cennikiem. 

Zleceniodawca może jednak pokryć tę opłatę. Informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Szczegóły

Po zapoznaniu się ze wszystkimi szczegółami, propozycję stałej trasy możesz ją usunąć lub odrzucić zaproponowane warunki. 

Negocjowanie warunków oferty stałej trasy

Możesz negocjować lub warunki oferty stałej trasy. W tym celu, kliknij w przycisk Odrzuć oraz podaj powód odrzucenia.

Jeśli zdecydujesz się na negocjacje,  napisz, które warunki powinny być zmienione i dlaczego. 

Powód odrzucenia oraz status oferty pojawią się również w zakładce Dane frachtu w szczegółach oferty.

Jeśli zleceniodawca zdecyduje się na zmianę warunków oferty stałego zlecenia, status oferty zmieni się z Odrzucona na Zaakceptuj

Akceptowanie oferty stałej trasy

Kliknij w stałe trasy z załadowcami, a następnie w interesującą Cię ofertę ze statusem Zaakceptuj.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi oferty. Jeśli warunki Ci odpowiadają, kliknij w Akceptuj. 

Po akceptacji stała trasa zostanie umieszczona w zakładce Obowiązujące.

Zawieszenie stałej trasy

Jeśli zdecydujesz się zawiesić stałą trasę, kliknij w Stałe trasy z załadowcami oraz przejdź do zakładki Obowiązujące. Zielony przycisk przy polu Aktywność wskazuje, że trasa jest aktywna. Aby to zmienić, kliknij w niego, zmieniając jego kolor na szary. 

Wybierz datę, do której zawieszasz wybraną trasę. Wpisz powód zawieszenia oraz kliknij Zawieś.  Informacja zostanie wysłana do załadowcy.

Przycisk przy polu Aktywność zmieni kolor na szary. 

Aby w przyszłości sprawdzić szczegóły zawieszenia, kliknij w wybraną trasę. Po prawej stronie pojawią się informacje dotyczące danej stałej trasy.  

W tym  miejscu możesz również Odwiesić stałą trasę klikając w pole Aktywność i zmieniając kolor przycisku na zielony. 

Usunięcie stałej trasy

Jeśli chcesz usunąć stałą trasę, na której warunki zgodziła się Twoja firma, kliknij w Stałe trasy z załadowcami, zakładkę Obowiązujące, a następnie wybierz stałą trasę, z której chcesz zrezygnować. 

Po prawej stronie zobaczysz szczegóły oferty. Kliknij w Usuń stałą trasę, a następnie potwierdź swój wybór.

Usunięta trasa zostanie przeniesiona do zakładki Archiwalne.

W ten sam sposób usuniesz ofertę stałej trasy, na której warunki się jeszcze nie zgodziłeś. W tym celu kliknij w Stałe trasy z załadowcami, zakładkę Negocjowane, a następie w wybraną przez siebie trasę (nowa oferta lub taka, która ma edytowane warunki posiada status Zaakceptuj).

Po prawej stronie zobaczysz szczegóły oferty. Kliknij w Usuń stałą trasę, a następnie potwierdź swoją decyzję.

Usunięta trasa zostanie przeniesiona do zakładki Archiwalne.

Usunięcie stałej trasy przez załadowcę

Jeśli zleceniodawca zadecyduje o zakończeniu współpracy na danej stałej trasie, będzie ona przeniesiona do zakładki Archiwalne. Aby poznać więcej szczegółów, kliknij w nazwę firmy. 

Status zmieni się na Zakończony.

Zmiany w warunkach oferty przewozu na stałej trasie

Załadowca ma możliwość wprowadzenia zmian w warunkach trasy lub edytować informacje dotyczące ładunku. Edytowana trasa z nowymi warunkami jest kopią poprzednio zaakceptowanej oferty i pojawi się w zakładce Negocjowane, ze statusem Zaakceptuj.

W zakładce Obowiązujące nadal widnieć będzie trasa z pierwotnie ustalonymi warunkami przewozu, które będą obowiązywać do czasu, gdy zaakceptujesz zmiany.

Jeśli zgadzasz się na nowe warunki kliknij Akceptuj.

Po Twojej zgodzie, trasa ze zmianami z zakładki Negocjowane zastąpi pierwotną wersję ustaleń i znajdzie się w zakładce Obowiązujące.

Możesz odrzucić zmiany wprowadzone przez Załadowcę. W tym celu kliknij w Odrzuć oraz podaj powód odrzucenia. Oferta pozostanie w zakładce Negocjowane do momentu, aż zmiana warunków będzie dla Ciebie satysfakcjonująca i ją zaakceptujesz.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób negocjować warunki oferty stałej trasy, kliknij tutaj.

Po akceptacji warunków trasa ze zmianami z zakładki Negocjowane zastąpi pierwotną wersję ustaleń i znajdzie się w zakładce Obowiązujące.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)