Przypisanie osoby odpowiedzialnej do stałej trasy

Zaktualizowano 21/2/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna jest dla spedycji (TFF - Trans for Forwarders) i przewoźników (TFC - Trans for Carriers).

Z artykułu dowiesz się:

  • jak przypisać osobę odpowiedzialną do stałej trasy
  • jak zmienić osobę odpowiedzialną
  • jak zarządzać powiadomieniami, które otrzymuje osoba odpowiedzialna

Na etapie negocjacji warunków stałej trasy z kontrahentem możesz przypisać do niej osobę odpowiedzialną.

Osoby odpowiedzialne z Twojej firmy otrzymują powiadomienia o wszystkich zdarzeniach dotyczących trasy oraz są wyznaczone do kontaktu z załadowcą.

Czy znasz różnicę między osobą kontaktową, a osobą odpowiedzialną? Osobą kontaktową dla przewoźnika będzie osoba po stronie załadowcy, która stworzyła propozycję stałej trasy. Załadowca może wyznaczyć też dla siebie osobę kontaktową z firmy przewozowej. Osoba kontaktowa nie musi być jednocześnie osobą odpowiedzialną za stałą trasę.

Osoba odpowiedzialna jest wyznaczana na dwa sposoby:

  1. Automatycznie po przesłaniu propozycji wyceny przez użytkownika Twojej firmy - użytkownik, który prześle w negocjacji propozycję wyceny stałej trasy zostanie automatycznie przypisany jako osoba odpowiedzialna za tę stałą trasę.
  2. Ręcznie przez użytkownika Twojej firmy - w każdym momencie możesz ręcznie przypisać pracownika jako osobę kontaktową.

Przypisz osobę odpowiedzialną

Jeśli chcesz samodzielnie przypisać lub zmienić osobę odpowiedzialną możesz to zrobić w module Stałe trasy z załadowcami, w zakładce Obowiązujące lub Negocjowane.

Znajdź kolumnę OSOBY ODPOWIEDZIALNE. Kliknij na to pole przy stałej trasie, do której chcesz przypisać osobę odpowiedzialną.

Następnie wybierz z listy pracownika lub pracowników, których chcesz przypisać do stałej trasy.

Zmień lub usuń osobę odpowiedzialną

W tym celu wystarczy na rozwiniętej liście pracowników odhaczyć tych, których chcesz wymienić, a na ich miejsce zaznaczyć innego pracownika.

Najedź kursorem na przypisaną osobę i kliknij (pojawi się symbol ołówka sugerujący możliwość edycji).

Następnie na rozwiniętej liście zmień ustawienia - odhacz pracowników, których chcesz wypisać i zaznacz tych, których przypisujesz jako osobę odpowiedzialną.

Zmiany możesz wprowadzić także w widoku szczegółów stałej trasy. Przejdź do zakładki Osoby odpowiedzialne. W tym miejscu usuniesz pracowników i dodasz na ich miejsce nową osobę odpowiedzialną (klikając w przycisk DODAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ).

Zarządzaj powiadomieniami osób odpowiedzialnych

Możesz ustawić, w jaki sposób osoby odpowiedzialne będą informowane o zmianach dotyczących stałej trasy. W tym celu kliknij w wybraną na liście stałą trasę i w widoku szczegółów otwórz zakładkę Osoby odpowiedzialne.

W tym miejscu przy nazwiskach przypisanych osób odpowiedzialnych włącz lub wyłącz notyfikacje na: komunikatorze, e-mailu, przeglądarce lub platformie. Wszystkie osoby odpowiedzialne za daną trasę otrzymają powiadomienia o stałej trasie zgodnie z ich ustawieniami.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)