Odrzucenie oferty stałej trasy

Zaktualizowano 12/2/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcjonalność jest dotępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu oraz CargoON, ale sposób korzystania z niej różni się w zależności od posiadanej linii produktowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak odrzucić ofertę stałej trasy, którą otrzymałeś od załadowcy
 • jak sprawdzić, dlaczego przewoźnik odrzucił ofertę stałej trasy
 • jak zmienić ofertę i przesłać przewoźnikowi nowe warunki
 • jak odrzucić wycenę Twojej stałej trasy przesłaną przez przewoźnika

Odrzuć ofertę stałej trasy

Tę czynność można wykonać w module Stałe trasy z załadowcami, który jest dostępny u przewoźników i spedytorów.

Jeśli otrzymałeś ofertę ładunków stałej trasy możesz teraz zdecydować, czy chcesz zaakceptować jej warunki, czy ją odrzucić. W przypadku odrzucenia oferty - postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

 1. Przejdź do modułu Stałe trasy z załadowcami. Przejdź do zakładki Negocjowane i odnajdź interesującą Cię ofertę stałej trasy.

 1. Nowe oferty mogą posiadać status: Zaproponuj cenę, Zaakceptuj lub negocjuj
 2. Kliknij w jedną z ofert o statusie Zaproponuj cenę, Zaakceptuj stałą trasę lub Zaakceptuj stałą trasę lub negocjuj cenę - w zależności od tego, czy zleceniodawca podał cenę i umożliwił Ci jej negocjację.
 3. W widoku szczegółowym oferty zobaczysz okno negocjacji. Aby odrzucić ofertę kliknij w przycisk Odrzuć.

 1. Musisz podać powód odrzucenia oferty. W ten sposób dasz szansę załadowcy na zmianę ich warunków. Po wpisaniu powodu kliknij przycisk Odrzuć.

Odrzuconą ofertę będziesz mógł wciąż zobaczyć w zakładce Negocjowane ze statusem Odrzucono stałą trasę.

Odrzucone warunki Twojej stałej trasy

Tę czynność można wykonać w module Stałe trasy z przewoźnikami, który jest dostępny u klientów Platformy CargoON.

Jako zleceniodawca o odrzuceniu Twojej oferty przez przewoźnika dowiesz się m.in. z powiadomienia, które pojawi się pod symbolem dzwoneczka.

Gdy przewoźnik zdecyduje się odrzucić Twoją propozycję oferty stałej trasy musi obowiązkowo podać powód odrzucenia. Dzięki temu możesz rozważyć zmianę warunków i przesłanie kolejnej propozycji.

 1. Kliknij w powiadomienie lub wejdź do modułu Stałe trasy z przewoźnikami i otwórz szczegóły oferty, aby poznać przyczynę odrzucenia warunków stałej trasy.
 2. W szczegółach oferty zobaczysz komunikat od przewoźnika z podanym powodem odrzucenia oferty.

 1. Status Twojej oferty stałej trasy zmieni się na Odrzucono warunki.

Kiedy przewoźnik odrzuci ofertę stałej trasy możesz podjąć próbę zmiany jej warunków i ponownego przesłania ich do rozważenia przewoźnikowi.

Edytuj warunki odrzuconej oferty stałej trasy

Tę czynność można wykonać w module Stałe trasy z przewoźnikami, który jest dostępny u klientów Platformy CargoON.

Zapoznaj się z przyczyną odrzucenia Twojej propozycji warunków stałej trasy (wejdź w szczegóły stałej trasy i w zakładce Negocjowane kliknij w odrzuconą ofertę).

 1. Kliknij w przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Edytuj warunki.

Wybierz Rozmawiaj o warunkach współpracy, aby wywołać okno czatu z kontrahentem i poznać więcej informacji o powodzie odrzucenia przez niego Twojej oferty.
 1. Warunki współpracy domyślnie zawierają dane z poprzedniej oferty, wypełnij formularz określając nowe warunki stałej trasy, które mogą pozytywnie wpłynąć na decyzje przewoźnika.

 1. Po wysłaniu do przewoźnika zmienionych warunków stałej trasy Twoja oferta zmieni swój status z Odrzucona, na Twoja oferta oczekuje na akceptację.

Poinformujemy Cię w Powiadomieniach, gdy przewoźnik zareaguje na zmienioną ofertę warunków stałej trasy.

Odrzuć wycenę Twojej stałej trasy

Tę czynność można wykonać w module Stałe trasy z przewoźnikami, który jest dostępny u klientów Platformy CargoON.

Jeśli wysyłając przewoźnikowi ofertę współpracy na stałej trasie włączyłeś opcję negocjacji ceny lub pozostawiłeś pole ceny puste (więcej w tym artykule) - przewoźnik może podesłać Ci w odpowiedzi na ofertę swoją propozycję ceny.

Jako załadowca możesz zdecydować się na:

 • akceptację tych warunków,
 • przesłanie kolejnej kontrpropozycji lub
 • przerwanie negocjacji odrzucając zaproponowaną cenę.

Jeśli chcesz odrzucić propozycję przewoźnika:

 1. Wejdź w moduł Stałe trasy z przewoźnikami lub kliknij w powiadomienie o odrzuceniu, które przeniesie Cię bezpośrednio do szczegółów oferty.

 1. W module Stałe trasy z przewoźnikami kliknij w stałą trasę, której dotyczą negocjacje.
 2. W szczegółach stałej trasy otwórz zakładkę Negocjowane, a następnie kliknij w ofertę o statusie Zaakceptuj lub negocjuj cenę.

 1. Kliknij w przycisk Odrzuć, aby odrzucić zaproponowaną cenę.

 1. Następnie obowiązkowo podaj przyczynę odrzucenia oferty. Potwierdź decyzję klikając ponownie w przycisk Odrzuć.

Kiedy odrzucisz ofertę przewoźnika uniemożliwisz mu przesłanie kolejnej kontrpropozycji. Odrzucenie przez Ciebie oferty jest więc równoznaczne z urwaniem negocjacji z tym przewoźnikiem.

 1. Odrzucona przez Ciebie oferta zmieni swój status na Odrzucono warunki.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)