Odrzucenie oferty stałej trasy

Zaktualizowano 10/8/22 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcjonalność jest dotępna dla wszystkich użytkowników Platformy Trans.eu oraz CargoON, ale sposób korzystania z niej różni się w zależności od posiadanej linii produktowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak odrzucić ofertę stałej trasy, którą otrzymałeś od załadowcy
  • jak sprawdzić, dlaczego przewoźnik odrzucił ofertę stałej trasy
  • jak zedytować ofertę i przesłać przewoźnikowi zmienione warunki
  • jak odrzucić wycenę Twojej stałej trasy przesłaną przez przewoźnika

Odrzuć ofertę stałej trasy

Tę czynność można wykonać w module Stałe trasy z załadowcami, który jest dostępny u przewoźników i spedytorów.

Po zapoznaniu się z otrzymaną ofertą warunków stałej trasy możesz zdecydować się ją odrzucić.

Aby to zrobić przejdź do modułu Stałe trasy z załadowcami. Odnajdź ofertę w zakładce Negocjowane

Kliknij w ofertę o statusie Zaproponuj cenę lub Zaakceptuj lub negocjuj cenę. Następnie w widoku szczegółowym oferty kliknij w przycisk Odrzuć.

Musisz podać powód odrzucenia oferty. W ten sposób dasz szansę załadowcy na zmianę ich warunków. Po wpisaniu powodu kliknij przycisk Odrzuć.

Odrzucona oferta wciąż będzie widoczna w zakładce Negocjowane ze statusem Odrzucono stałą trasę.

Odrzucone warunki Twojej stałej trasy

Tę czynność można wykonać w module Stałe trasy z przewoźnikami, który jest dostępny u klientów Platformy CargoON.

O odrzuceniu oferty dowiesz się m.in. z powiadomienia, które pojawi się pod symbolem dzwoneczka.

Gdy przewoźnik zdecyduje się odrzucić Twoją propozycję oferty stałej trasy musi obowiązkowo podać powód odrzucenia. Dzięki temu możesz rozważyć zmianę warunków i przesłanie kolejnej propozycji.

Kliknij w powiadomienie, aby poznać przyczynę odrzucenia warunków stałej trasy.

Odrzucone warunki oferty zmienią swój status na Odrzucone.

Edytuj warunki odrzuconej oferty stałej trasy

Tę czynność można wykonać w module Stałe trasy z przewoźnikami, który jest dostępny u klientów Platformy CargoON.

Po zapoznaniu się z przyczyną odrzucenia Twojej propozycji warunków stałej trasy możesz zdecydować się na ich edycję. Zrobisz to bezpośrednio z widoku szczegółów odrzuconej oferty.

  1. Kliknij w przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Edytuj warunki.

  1. Wypełnij ponownie formularz określający warunki stałej trasy dla przewoźnika. Pola będą domyślnie wypełnione danymi z poprzedniej wersji oferty. Zedytuj te pola, które mogą pozytywnie wpłynąć na decyzję przewoźnika.

  1. Po wysłaniu do przewoźnika zmienionych warunków stałej trasy Twoja oferta zmieni także swój status z Odrzucona, na Twoja oferta oczekuje na akceptację.

Odrzuć wycenę Twojej stałej trasy

Tę czynność można wykonać w module Stałe trasy z przewoźnikami, który jest dostępny u klientów Platformy CargoON.

Kiedy publikując ofertę stałej trasy nie określisz jej ceny lub włączysz opcję negocjacji ceny z przewoźnikiem możesz otrzymać od niego propozycję ceny/stawki.

Jako załadowca możesz urwać negocjacje odrzucając propozycję przewoźnika.

  1. Wejdź w szczegóły oferty, którą wycenił przewoźnik (znajdziesz ją w module Stałe trasy z przewoźnikami, w zakładce Negocjowane lub klikając w notyfikację informującą Cię o przesłanej wycenie).
  1. Kliknij w przycisk Odrzuć, a następnie obowiązkowo podaj przyczynę odrzucenia oferty. Potwierdź decyzję klikając ponownie w przycisk Odrzuć.

  1. Odrzucona przez Ciebie oferta zmieni swój status na Odrzucono stałą trasę.
Kiedy odrzucisz ofertę przewoźnika uniemożliwisz mu przesłanie kolejnej kontrpropozycji. Odrzucenie przez Ciebie oferty jest równoznaczne z urwaniem negocjacji.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)