Edycja stałej trasy lub ładunku na stałej trasie

Zaktualizowano 29/8/22 przez Sylwia

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników CargoON.

W każdym momencie może pojawić się potrzeba edycji istniejącej już stałej trasy. Z artykułu dowiesz się:

  • jak edytować istniejącą stałą trasę
  • jak edytować fracht opublikowany na stałej trasie
  • jak przewoźnik może negocjować edytowane warunki stałej trasy

Jak edytować stałą trasę

Otwórz moduł Stałe trasy z przewoźnikami, wybierz trasę, której warunki chcesz edytować. Następnie kliknij w trzy kropki po prawej stronie, wybierając opcję Edytuj.

Pamiętaj, że jeśli trasa jest aktywna, edycja jej parametrów wymaga ponownego potwierdzenia warunków od przewoźników, którzy ją obsługują.  

Wprowadź zmiany i kliknij w przycisk Wyślij do przewoźników.

Czy wiesz, że...
Po wysłaniu do przewoźników zmian w stałej trasie:
- utworzona zostanie nowa trasa pod wpisaną nazwą w polu
- dopóki przewoźnicy nie zaakceptują nowych warunków - obowiązują Was poprzednie warunki stałej trasy
- jeśli stała trasa wciąż była na etapie negocjacji - negocjacje zostaną przerwane

Do momentu akceptacji nowych warunków, trasa będzie widoczna w zakładce Negocjowane, ze statusem Twoja oferta oczekuje na akceptację (Aktualizacja warunków).

Po akceptacji nowych warunków przez przewoźnika, trasa zostanie ponownie przeniesiona do zakładki Obowiązujące.

Edycja ładunku

Kliknij w Stałe trasy z przewoźnikami, wybierz trasę, którą chcesz zmienić a następnie kliknij w trzy kropki po prawej stronie, wybierając opcję Edytuj ładunek.

Pamiętaj, że jeśli trasa jest aktywna, edycja jej parametrów wymaga potwierdzenia od wszystkich przewoźników, którzy ją obsługują.  
Aby poprzednie warunki dalej obowiązywały do czasu potwierdzenia nowych, system stworzy kopię poprzedniej trasy, dlatego zostaniesz poproszony o zmianę nazwy stałej trasy. 

Wprowadź zmiany, a następnie kliknij w Wyślij do przewoźników. 

Do momentu akceptacji nowych warunków, trasa będzie widoczna w zakładce Negocjowane, ze statusem Oczekuje.

Po akceptacji nowych warunków przez przewoźnika, trasa zostanie przeniesiona ponownie do zakładki Obowiązujące (jeśli termin ich obowiązywania już się rozpoczął) lub do zakładki Oczekujące.

Przewoźnik odrzuca zmiany w warunkach przewozu

Gdy edytujesz stałą trasę lub ładunek, przewoźnik może odrzucić zaproponowane zmiany.

Kliknij w daną trasę, a po prawej stronie zobaczysz przyczynę odrzucenia. Możesz edytować jeszcze raz zaproponowane warunki, klikając w Więcej, a następnie Edytuj warunki.

Wprowadź zmiany, by wysłać nową propozycję do przewoźnika.

Do momentu akceptacji nowych warunków, trasa będzie widoczna w zakładce Negocjowane, ze statusem Oczekuje.

Gdy przewoźnik zaakceptuje wprowadzone zmiany, trasa zostanie przeniesiona z zakładki Negocjowane do zakładki Obowiązujące, zastępując pierwotną wersję.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)