Edycja stałej trasy

Zaktualizowano 21/2/24 przez Ania

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników linii CargoON.

W każdym momencie może pojawić się potrzeba edycji istniejącej już stałej trasy. Z artykułu dowiesz się:

  • jak edytować istniejącą stałą trasę
  • jak edytować fracht opublikowany na stałej trasie
  • jak przewoźnik może negocjować edytowane warunki stałej trasy

Jak edytować stałą trasę

Otwórz moduł Stałe trasy z przewoźnikami, wybierz trasę, której warunki chcesz edytować. Następnie kliknij w trzy kropki po prawej stronie, wybierając opcję Edytuj.

Pamiętaj, że jeśli trasa jest aktywna, edycja jej parametrów wymaga ponownego potwierdzenia warunków od przewoźników, którzy ją obsługują.  

Wprowadź zmiany i kliknij w przycisk Wyślij do przewoźników.

Czy wiesz, że...
Po wysłaniu do przewoźników zmian w stałej trasie:
- utworzona zostanie nowa trasa pod wpisaną nazwą w polu
- dopóki przewoźnicy nie zaakceptują nowych warunków - obowiązują Was poprzednie warunki stałej trasy
- jeśli stała trasa wciąż była na etapie negocjacji - negocjacje zostaną przerwane

Do momentu akceptacji nowych warunków, trasa będzie widoczna w zakładce Negocjowane, ze statusem Twoja oferta oczekuje na akceptację (Aktualizacja warunków).

Po akceptacji nowych warunków przez przewoźnika, trasa zostanie ponownie przeniesiona do zakładki Obowiązujące.

Przewoźnik odrzuca zmiany w warunkach przewozu

Gdy edytujesz stałą trasę lub ładunek, przewoźnik może odrzucić zaproponowane zmiany.

Kliknij w daną trasę, a po prawej stronie zobaczysz przyczynę odrzucenia. Możesz teraz:

  1. porozmawiać z przewoźnikiem i poznać szczegóły odrzucenia, a następnie
  2. edytować jeszcze raz zaproponowane warunki, klikając w Więcej oraz Edytuj warunki.

Wprowadź zmiany, by wysłać nową propozycję do przewoźnika.

Do momentu akceptacji nowych warunków, trasa będzie widoczna w zakładce Negocjowane, ze statusem Twoja oferta oczekuje na akceptację.

Gdy przewoźnik zaakceptuje wprowadzone zmiany, trasa zostanie przeniesiona z zakładki Negocjowane do zakładki Obowiązujące, zastępując pierwotną wersję.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)