(CargoON) Reguły automatyczne Załadowcy

Zaktualizowano 21/9/23 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja dostępna dla użytkowników linii produktowej CargoON.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest reguła automatyczna i jak ją dodać,
 • jak opublikować fracht za pomocą reguły automatycznej,
 • jak wyszukiwać reguły automatyczne.

Czym są reguły automatyczne?

Reguły automatyczne to najlepszy sposób na pozyskiwanie przewoźników do realizacji zleceń, w sposób niemal bezobsługowy. Dzięki regułom możesz zdecydować, kto i w jakiej kolejności będzie otrzymywał od Ciebie propozycje frachtów.

Regułę automatyczną utwórz raz, a podpowie się ona za każdym razem, kiedy będziesz publikować fracht o podanych parametrach.

Dodawanie reguły automatycznej

 1. Z menu po lewej stronie wybierz moduł Reguły automatyczne, a następnie kliknij w przycisk Dodaj regułę automatyczną.

 1. Uzupełnij lewą stronę formularza dodawania reguły automatycznej

 • Nazwa - to pole jest obowiązkowe. Nazwij swoją regułę. Jej nazwa jest widoczna tylko dla Ciebie i Twoich współpracowników. Wybierz taką nazwę, dzięki której łatwo zidentyfikujesz regułę.
 • Miejsca załadunku i rozładunku - jeśli masz wprowadzone adresy do książki adresowej, wyświetlą się one na rozwijanej liście. Pamiętaj, że reguła zadziała poprawnie, jeśli parametry trasy będą zgodne z parametrami frachtu, który chcesz opublikować za pomocą reguły.

Przykład Jeśli w formularzu wskażesz dokładny adres załadunku i rozładunku (ulicę, numer) w Polsce, to we frachcie trzeba będzie podać identyczne dane. Masz możliwość pominięcia miejsc załadunku i rozładunku, w ten sposób reguła będzie działać przy konkretnej charakterystyce frachtu, z pominięciem lokalizacji.

 • Wymagania pojazdu - możesz wprowadzić wielkość pojazdu, typ nadwozia, rodzaj frachtu oraz ładowność.
 • Szczegóły pojazdu - możesz wprowadzić typ załadunku, wymiary, dodatkowe wymagania i klasy ADR.
 • Szczegóły ładunku - możesz wprowadzić typ ładunku, ilość oraz wymiary.
Jeśli zdecydujesz się podać w regule dane dotyczące pojazdu lub ładunku, to będą musiały się one pokrywać z parametrami frachtów, które będą publikowane za pomocą tej reguły.

 1. Ustal kolejność publikacji po prawej stronie formularza, korzystając z sekcji Reguły.
  Tylko od Ciebie zależy, jak ta kolejność będzie wyglądała oraz czy skorzystasz ze wszystkich czy jedynie wybranych możliwości publikacji.
 • Na początek wybierz tryb publikacji:

Giełdy:

 • Giełda Trans.eu - ustaw, jeśli chcesz, żeby Twoja oferta trafiła na giełdę ładunków Trans.eu.
 • Giełda prywatna - ustaw, jeśli chcesz, aby Twoja oferta trafiła na giełdę prywatną.
 • Giełdy korporacyjne - ustaw, jeśli chcesz, aby Twoja oferta trafiła na jedną z giełd korporacyjnych.

Pozostałe:

 • Stałe trasy - ustaw, jeśli masz ustalone warunki współpracy z kontrahentami (na podanej trasie) i taka informacja została zapisana w module Stałe trasy z przewoźnikami.
 • Do wybranych - ustaw, jeśli wśród Twoich kontrahentów znajdują się firmy, które potencjalnie mogą zrealizować fracht. Kontrahenci powinni być zapisani w grupie w module Kontrahenci.

Ustal czas publikacji, termin płatności oraz walutę.

Na tym etapie możesz zakończyć tworzenie reguły klikając w przycisk Zapisz. Jeśli chcesz, aby składała się z większej ilości kroków, kliknij w Dodaj kolejny krok.

Czas publikacji możesz określić wprowadzając wartość z klawiatury lub zwiększając ją strzałkami (o 1 w przypadku godzin, o 5 w przypadku minut).
Czas publikacji jednego kroku nie może być krótszy niż 5 minut. Maksymalnie może trwać do 99h.

Przy tworzeniu pierwszego kroku reguły, checkbox Natychmiastowa publikacja, zaznaczy się automatycznie.

W naszym przykładzie dodamy kolejny krok reguły.

Dodajmy 3 krok reguły. Tym razem wybieramy publikację do Do wybranych - czyli do naszych odbiorców z modułu Kontrahenci.

Jeśli w trakcie tworzenia scenariusza, będziesz chciał:

 • usunąć jeden z kroków - kliknij w ikonę krzyżyka,
 • zmienić kolejność publikacji - kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę 6 kropek, przeciągnij i upuść w wybranym miejscu.

Po takiej zmianie będziesz musiał na nowo określić czas publikacji.
Opcja Do końca publikacji frachtu może być zaznaczona tylko w ostatnim kroku reguły automatycznej. Oznacza ona, że publikacja będzie aktywna dla odbiorców z ostatniego kroku do czasu załadunku.

Gdy przygotujesz regułę automatyczną, kliknij w przycisk Zapisz.

Jeśli zaznaczysz checkbox Automatycznie zastosuj regułę do dopasowanych frachtów - to taka reguła będzie szukała dopasowań dla frachtów publikowanych przez API i import CSV.

Przykład gotowej reguły

Poniższy przykład pokazuje, jak będzie wyglądała publikacja frachtu z wykorzystaniem reguły automatycznej:

 • Propozycja najpierw trafi do grupy przewoźników o nazwie Spedycja Zachód. Użytkownicy tej grupy będą mieli 45 minut ma odpowiedź
 • Jeśli nikt z nich nie zareaguje, fracht automatycznie trafi na giełdę prywatną, gdzie będzie aktywny przez 30 minut.
 • Po tym czasie fracht zostanie automatycznie opublikowany na Giełdzie Trans.eu

Kiedy reguła zakończy działanie?

 • gdy fracht zostanie zaakceptowany,
 • gdy nikt z adresatów nie prześle oferty lub oferta zostanie przez wszystkich odrzucona.

Publikacja frachtu i szukanie przewoźnika przy pomocy reguły

Reguły automatyczne będą się podpowiadały przy publikacji frachtu, za każdym razem kiedy kryteria propozycji będą się z nimi pokrywały.

Przykład pasującej reguły:

Jeśli przy publikacji frachtu, chcesz skorzystać z funkcji Reguły automatyczne, kliknij w przycisk Opublikuj fracht.

Opublikowany fracht znajdziesz w module Frachty w zakładce Dodane.

W szczegółach frachtu znajdziesz informacje:

 • przez jaki czas Twoja oferta będzie opublikowana,
 • jaki wybrałeś typ publikacji.

Jeśli nie chcesz opublikować frachtu za pomocą reguły automatycznej, wybierz inny tryb publikacji frachtu.

Zarządzanie regułą

Dodaną regułę możesz:

 • edytować
 • skopiować
 • usunąć

Kliknij na wybraną regułę na liście reguł. W otwartej szufladzie kliknij w przycisk Więcej i wybierz interesującą Cię akcję.

W tym miejscu możesz także wyłączyć regułę.

Jeśli usuniesz regułę, to usuniesz ją dla całej Twojej firmy.

Jeśli zmieni się scenariusz istniejącej już reguły, np. zostanie usunięta grupa lub stała trasa, reguła zostanie automatycznie zablokowana.

Filtrowanie reguł

Jeśli Twoja lista reguł jest dość długa skorzystaj z opcji filtrowania, wprowadź potrzebne dane i potwierdź swój wybór za pomocą zielonego przycisku Pokaż wyniki.

Wyszukiwarka reguł

Jeśli chcesz na liście w szybki sposób znaleźć regułę skorzystaj z okna wyszukiwarki.

Przykład wyszukiwania wprowadzona została nazwa miejsca załadunku i rozładunku: Berlin. Na liście pojawią się wyniki wyszukiwania.

Zarządzanie priorytetem reguł

Dzięki opcji ustawienia priorytetu reguły, w szybki sposób możesz zmienić kolejność swoich reguł.

 1. Za pomocą rozwijanej listy zmień numer przy danej regule. Zmiana na liście zostanie zapisana automatycznie.

W trakcie publikacji frachtu system będzie podpowiadał Ci reguły zgodnie z wyznaczoną przez Ciebie kolejnością.

W kolumnie Aktywność możesz wyłączyć regułę za pomocą suwaka.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)