Statusy płatności

Zaktualizowano 6/2/24 przez Jakub

W przypadku gdy transakcja została zawarta na Platformie, po realizacji zlecenia pojawia się możliwość oceny kontrahenta. Dodatkowo można również ocenić status płatności.

Statusy płatności dostępne są w wierszu oferty giełdowej

Statusy płatności w ofercie wskazują jakie oceny płatności otrzymał kontrahent.

Na przykładzie:

 • 41 w terminie
 • 3 z opóźnieniem
 • 4 problemy

Ocena zlecenia oraz wskazanie statusu płatności

Przykład 1

 • Oceń zlecenie wskazując ilość gwiazdek na przykładzie ocena wskazana 4
 • Wskaż status płatności na przykładzie podany jest status "Płatność w terminie"
 • Przy wystawianiu oceny możesz dodać komentarz
 • Za pomocą zielonego przycisku Zapisz ocenę

Pamiętaj!
Po wystawieniu oceny, nie będzie można jej zmienić.

 • Po zapisaniu ocena pojawi się w oknie
 • Na liście do wystawienia status oceny ulegnie zmianie
 • W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat "Ocena wystawiona" z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund.

Przykład 2

 • Ocena realizacji zlecenia 4 gwiazdki
 • Status płatności "Opłacono z opóźnieniem" - zaznacz jedną z dostępnych opcji

 • Za pomocą tagów możesz wskazać co poszło nie zgodnie z oczekiwaniami przy statusie płatności oraz osobno przy ocenie zlecenia
 • Możesz również dodać komentarz
 • Za pomocą zielonego przycisku Zapisz ocenę

 • Po zapisaniu ocena pojawi się w oknie
 • Na liście do wystawienia status oceny zmieni się
 • W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat "Ocena wystawiona" z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund.

Przykład 3

 • Ocena realizacji zlecenia 3 gwiazdki
 • Status płatności "Nie zapłacono"

 • Używając tagów wskaż co poszło niezgodnie z oczekiwaniami lub dodaj komentarz (zawsze w przypadku gdy ocena gwiazdkowa to 3 lub poniżej trzech)
 • Za pomocą zielonego przycisku Zapisz ocenę

 • Po zapisaniu ocena pojawi się w oknie
 • Na liście do wystawienia status oceny zmieni się
 • W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat "Zgłoszono problem z płatnością" z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund.

 • Jeśli Twój kontrahent ureguluje należność, możesz zmienić status płatności za pomocą opcji "Zapłacono z opóźnieniem" - wybierz jedną z dostępnych opcji.

 • Status oceny zmieni się na "Opłacono z opóźnieniem"

Ocena zlecenia bez określenia statusu płatności

 • Oceń zlecenie wskazując ilość gwiazdek na przykładzie ocena wskazana 4
 • Status płatności - "Termin płatności jeszcze nie minął"
 • Przy wystawianiu oceny możesz dodać komentarz
 • Za pomocą zielonego przycisku Zapisz ocenę

 • Po zapisaniu ocena pojawi się w oknie
 • Na liście do wystawienia status oceny zmieni się na "Określ status płatności"
 • W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat "Ocena wystawiona" z opcją cofnij, która jest aktywna przez 8 sekund.

 • Jeśli przy wystawianiu oceny, status płatności nie został określony, w późniejszym czasie możesz powrócić do jego oceny.

 • Jeśli Kontrahent dokona płatności, możesz zatwierdzić status płatności na "Płatność w terminie"

 • Po zapisaniu na liście ocen będzie widoczny status płatności.

 • Jeśli Twój Kontrahent nie dokonał płatności, możesz skorzystać z opcji "Zgłoś problem z płatnością".

 • W tym miejscu możesz obniżyć ocenę gwiazdkową
 • Za pomocą tagów wskaż co poszło nie tak
 • Dodaj komentarz
 • Zapisz a pomocą przycisku "Zgłoś problem"

 • Wszystkie zmiany jakie zostały przez Ciebie wykonane dostępne są w zakładce "Historia zmian"

 • Na koncie Kontrahenta widoczna będzie pierwsza ocena oraz ocena zmieniona
 • Wykres z czerwonym wykrzyknikiem przedstawia liczbę problemów z płatnością
 • Ocena płatności szczegółowo przedstawia dane ile zleceń zostało opłaconych w terminie, ile z opóźnieniem oraz ile jest problemów z płatnością


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)