Przegląd modułów załadowcy

Zaktualizowano 22/3/24 przez Katarzyna

Kto może skorzystać z tej funkcji?

Funkcja jest dostępna dla użytkowników linii produktowej załadowców (CargoON).

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie są podstawowe moduły Platformy Trans.eu
 • jakie funkcje mają poszczególne moduły Platformy Trans.eu

Przegląd modułów

Frachty - w tym module znajdziesz poniższe zakładki:

 • Dodane - tutaj trafiają wszystkie opublikowane przez Twoją firmę oferty frachtów (ze statusem "Oczekuje na oferty") oraz nieopublikowane jeszcze wersje robocze frachtów (ze statusem "Kopia robocza"). Znajdziesz tu także oferty od przewoźników (ze statusem "Wybierz przewoźnika").
 • Zaakceptowane - jeśli opublikowałeś fracht, znajdziesz tutaj wszystkie Twoje oferty frachtów, które zakończyły się formalną transakcją na platformie.
 • Archiwum - jeśli opublikowałeś fracht w tej zakładce znajdziesz wszystkie Twoje oferty frachtów ze statusem "Zakończony".

Korzystając z wyszukiwarki lub opcji filtrowania, możesz wyszukać interesujące Cię oferty frachtu.
Możesz również zdecydować, jakiego typu oferty frachtu chcesz wyświetlać (np. tylko w trakcie negocjacji).

Moduł Fracht współdzielisz z pozostałymi pracownikami w Twojej firmie.

Szukaj ładunków - w tym module znajdziesz ładunki do przewiezienia.

 • Szukaj ładunków - w tej zakładce możesz szukać ładunków na giełdzie. Za pomocą opcji filtrowania możesz wyszukiwać interesujące Cię oferty oraz dodawać nowe zakładki z własnymi parametrami wyszukiwania.

Po lewej stronie znajdziesz 3 zakładki:

 • Dla mnie (ikona ludzika) - w tym miejscu będą pojawiać się oferty bezpośrednie, skierowane wyłącznie do Ciebie.
 • Prywatne (ikona zakładki) - tutaj znajdziesz oferty od firm, które zaprosiły Cię do współpracy w ramach swojej giełdy prywatnej.
 • Wszystkie - znajdziesz tu wszystkie oferty opublikowane na giełdzie.
Wybór opcji Dodaj stworzy nową zakładkę, w którą możesz wpisać własne parametry wyszukiwania.

Po stronie prawej znajdziesz 3 zakładki:

 • W trakcie negocjacji i obserwowane (ikona zegara)- znajdziesz tam wszystkie oferty:
  • które negocjujesz,
  • o których prowadzisz rozmowę na komunikatorze,
  • które dodasz do Obserwowanych.
 • Zaakceptowane (znak wyboru) - znajdziesz tu wszystkie formalnie zaakceptowane przez Twoją firmę oferty. Ta zakładka jest wspólna dla wszystkich pracowników Twojej firmy.
 • Archiwum (ikona pudełka) - trafią tutaj oferty:
  • dla których negocjacja nie zakończyła się sukcesem, a czas publikacji upłynął (minęła data rozładunku lub usunięto ofertę z giełdy)
  • archiwalnych frachtów odebranych.

Giełda pojazdów - w tym module znajdziesz pojazd, który przewiezie Twój ładunek.

 • Giełda pojazdów - w zakładce "Wszystkie" znajdziesz listę z ofertami pojazdów. Lista odświeża się na bieżąco. Możesz filtrować interesujące Cię pojazdy oraz dodawać nowe zakładki z własnymi parametrami wyszukiwania.

 • Moje oferty pojazdów - ten moduł składa się z 2 zakładek:
  • Moje oferty - znajdziesz tu wszystkie oferty wolnych pojazdów, zgłoszone przez Twoją firmę.
  • Archiwum - tu znajduje się szczegółowa historia samochodów zgłaszanych przez Twoją firmę.

Monitoring GPS - w module znajdziesz wysłane przez Ciebie zadania udostępniania monitoringu ładunku oraz dodasz samodzielnie nowy monitoring GPS. Moduł składa się z 3 zakładek:

 • Aktywne - znajdziesz tu monitoringi wszystkich rozpoczętych zadań.
 • Nowe - tu trafią wysłane przez Ciebie zadania monitoringu, które czekają na akceptację przewoźnika.
 • Archiwum - znajdziesz tu historię monitoringu ładunków.

Zlecenia - to moduł, w którym znajdują się wszystkie transakcje, które zawarłeś na Platformie.

Jeśli transakcja została zawarta na Platformie, to automatycznie pojawi się na niej zlecenie transportowe. Zawiera ono dane z zaakceptowanej oferty.

Zlecenie możesz także dodać ręcznie za pomocą przycisku Dodaj zlecenie.

Możesz nimi zarządzać z zakładki "Bieżące". W zakładce "Archiwum" sprawdzisz historię zleceń.

Mapy - dzięki temu modułowi możesz wyznaczyć trasę, skalkulować koszty, sprawdzić ograniczenia drogowe na konkretnych trasach. Możesz także wyszukać oferty po trasie lub w okolicy danego obszaru.

Aby wrócić do poprzedniego widoku Platformy, kliknij w logo CargoON.

Harmonogramy (Dock Scheduler) - w ramach modułu możesz zarządzać swoimi magazynami i ich harmonogramami, a także przydzielać okna czasowe przewoźnikom i zarządzać awizacjami.

Jeśli chcesz wyjść z Harmonogramu awizacji, kliknij w ikonę 3 kresek, a następnie wybierz interesujący Cię widok: Lista awizacji lub Okna czasowe.

Kontrahenci- tutaj możesz dodać zaufane firmy.

 • W zakładce "Firmy" znajdziesz listę wszystkich firm dodanych do kontrahentów.
 • "Giełda prywatna" - to lista, do której możesz zaprosić swoich sprawdzonych przewoźników, z którymi współpracowałeś na giełdzie publicznej.
 • "Grupy" - to tabela z listą utworzonych przez Ciebie grup, do których możesz dodawać swoich kontrahentów.
 • "Wysłane zaproszenia" - lista firm, którym przesłałeś zaproszenie do Platformy, możesz na niej sprawdzić status Twojego zaproszenia.

Stałe trasy z przewoźnikami - to moduł, w którym możesz zarządzać stałą współpracą i kontaktami z zaufanymi przewoźnikami.

 • "Aktywne" - to zakładka, w której znajdziesz wszystkie stworzone przez Ciebie stałe trasy.
 • "Archiwalne" - do tej zakładki zostaną przeniesione zarchiwizowane lub zakończone kontrakty w ramach stałej trasy.

Archiwum rozmów - w module znajdziesz zarchiwizowane konwersacje. Możesz wyeksportować rozmowy do pliku PDF.

Oceny i referencje - moduł, który pozwoli Ci ocenić kontrahenta oraz sprawdzić, jak oceniają Ciebie inni. W module znajdziesz zakładki:

 • Wystaw ocenę - możesz ocenić kontrahenta po realizacji usługi.
 • Poproś o ocenę - znajdziesz tu szczegóły każdego zakończonego zlecenia, które czeka na ocenę. Z tego poziomu możesz również wysłać prośbę do kontrahenta o wystawienie oceny.
 • Podsumowanie ocen - w tej zakładce zobaczysz, jak ocenili Cię kontrahenci.
 • Archiwum - znajdziesz tu historię wystawionych przez Twoją firmę ocen, a także transakcje, dla których czas na ocenę już minął.
 • Referencje - ta zakładka umożliwia wystawienie referencji kontrahentowi. Znajdziesz tu także otrzymane referencje.
 • Prośby o referencje - znajdziesz tu otrzymane od kontrahentów prośby o referencje. Z tego miejsca możesz także sam wysłać prośbę o referencję do kontrahenta.

Raporty dedykowane - jest to moduł włączany jako dodatkowa funkcjonalność Platformy Trans.eu.

Na podstawie danych pozyskiwanych z modłów: Frachty oraz Harmonogramy raporty prezentują aktualny obraz sytuacji rynkowej i pokazują efektywność Twojej firmy.

Trans.INFO - to moduł z najnowszymi informacjami z obszaru logistyki i transportu.

QuickPay - to moduł, w którym możesz skorzysta z usługi QuickPay. Dzięki niej otrzymasz płatność za wykonane zlecenie już w 30 minut.

Reguły automatyczne - to moduł, dzięki któremu możesz decydować kto i w jakiej kolejności będzie otrzymywał do Ciebie oferty frachtów. W module znajduje się lista utworzonych przez Ciebie reguł automatycznych, którymi możesz zarządzać.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)