(TFC) Monitoring przewoźnika

Zaktualizowano 12/2/24 przez Ania

Prawidłowo prowadzony nadzór nad przewozami pozwala na szybkie zlokalizowanie pojazdu, weryfikację jakości, bezpieczeństwa i terminowości realizacji transportu, kontrolowanie na bieżąco przewidywanych opóźnień wynikających ze zdarzeń na drodze.

Korzyści monitoringu:

 • Firmom realizującym przewozy międzynarodowe daje możliwość precyzyjnego rozliczania delegacji zagranicznych kierowców (czas przekraczania granic).
 • Na bieżąco pozwala na weryfikację pracy kierowców, tak aby uniknąć obciążenia firmy kosztami kar wynikającymi z popełnianych przez nich uchybień.
 • W kontaktach ze zleceniodawcami usprawnia komunikację i zwiększa wiarygodność przewoźnika.

Jak działa monitoring Przewoźnika?

Aby na bieżąco śledzić trasę przewozu Twój załadowca za pomocą Platformy może poprosić Cię o udostępnienie monitoringu ładunku. Ty jednak decydujesz za każdym razem, czy zechcesz udostępnić dane swojego pojazdu załadowcy. Pamiętaj dane lokalizacyjne udostępniasz załadowcy tylko na czas trwania zadania, po jego zakończeniu załadowca będzie widział tylko trasę i wybrane zdarzenia zarejestrowane na potrzeby realizacji tego zadania.

Aby w pełni korzystać z możliwości, jakie daje moduł Monitoring

 1. uzupełnij swoją flotę - więcej informacji znajdziesz w artykule
 2. utwórz konto dla kierowców - zobacz jak to zrobić tutaj
 3. na telefonie kierowców zainstaluj aplikację TransTask

Przyjęcie i obsługa zadania monitoringu

Poniżej przedstawiamy trzy możliwości:

 1. Zadanie monitoringu stworzone ręcznie przez załadowcę (bez zawarcie frachtu)

 • Twój załadowca może wysłać do Ciebie zadanie monitorowania ładunku
 • w powiadomieniach pod ikoną dzwoneczka pojawi się informacja "Zadanie monitoringu wymaga akceptacji"
 • kliknij w powiadominie a system przekieruje Cię bezpośrednio do zadania, które znajduje się w zakładce nowe w module Monitoring

 • zapoznaj się ze szczegółami zadania i podejmij decyzje
 1. Zadanie monitoringu jako wymóg w zleceniu
 • Twój załadowca może wysłać do Ciebie zlecenie, w którym zaznaczył opcję obowiązek monitoring
 • po akceptacji zlecenia w module Monitoring w zakładce nowe znajdziesz zadanie monitoringu

 1. Zadanie monitoringu po akceptacji frachtu
 • Jeśli na Platformie doszło do akceptacji frachtu, Twój załadowca może wysłać do Ciebie zadanie monitoringu
 • z menu po lewej stronie wybierz moduł Monitoring
 • przejdź do zakładki nowe Nowe

 • kliknij w wiersz zadania aby zapoznać się ze szczegółami i podejmij decyzje

 • w przypadku odrzucenia zadania monitoringu

 • podaj zleceniodawcy powód

 • zadanie trafi do zakładki Archiwum, a Twój kontrahent otrzyma odpowiedź

 • jeśli nie masz wątpliwości, przyjmij zadanie

 • uzupełnij dane
 • wprowadź dane pojazdów przeznaczonych do realizacji zadania (dane pojazdów będziesz mógł zmienić w późniejszym czasie). Twój załadowca zostanie automatycznie poinformowany o numerach rejestracyjnych pojazdów przypisanych do zadania
 • jeżeli pojazdy są wyposażone w urządzenia telematyczne wskaż, które z nich będzie dedykowane do wskazywania pozycji
 • na podstawie danych ze wskazanego urządzenia system będzie wyliczał przewidywany czas realizacji zadania i automatycznie będzie raportował przewidywane opóźnienia
 • wprowadź kierowcę, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania. Twój załadowca zostanie automatycznie poinformowany o przypisanym do zadania kierowcy, ale całość komunikacji w sprawie transportu będzie kierowana do osoby odpowiedzialnej za realizację transportu w Twojej firmie

 • potwierdź zadanie za pomocą zielonego przycisku Przyjmij zadanie

Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w system raportowania pozycji, to pozycja pojazdu może być raportowana na podstawie lokalizacji przekazywanej przez aplikację TransTask lub poprzez system telematyki mobilnej wkładanej do pojazdu/ładunku na czas realizacji pojedynczego zadania.

Jeśli zaznaczysz opcję telematyki mobilnej, wybierz dostawcę z listy, zaloguj się i wybierz pojazd - więcej informacji jak to zrobić znajdziesz tutaj. Jeśli na liście brakuje Twojego dostawcy telematyki, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta.

Zasady działania monitoringu na Platformie Trans.eu

 • z menu po lewej stronie wybierz moduł Monitoring, na liście w zakładce nowe zobaczysz zadanie o statusie "gotowe do realizacji" wraz z godziną rozpoczęcia monitoringu

 • sygnał telematyczny z urządzeń powiązanych z zadaniem zostanie udostępniony zleceniodawcy 30 minut przed rozpoczęciem jego realizacji (czas wyprzedzenia określany jest w konfiguracji firmy i może być ustawiany odrębnie dla każdego zadania monitoringu)
 • przejdź do zakładki aktywne, na liście zobaczysz nowy status zadania "w trasie"

 • od tej pory będziesz otrzymywać wszystkie informację o tym co się dzieje z pojazdem
 • natomiast Twój zleceniodawca na bieżąco będzie otrzymywać informacje o statusie przewozu oraz pozycji pojazdu
 • kliknij w wiersz oferty aby zobaczyć szczegółowe informacje o zdarzeniach

Informacje od kierowcy widoczne w Platformie

Kierowca w aplikacji TransTask otrzyma listę zadań związanych z realizacją przewozu, miejscami i datami operacji. Kierowca będzie mógł potwierdzić przyjęcie poszczególnych zadań i na bieżąco będzie mógł raportować wykonanie poszczególnych operacji, wystąpienie zdarzeń mających wpływ na realizację transportu oraz przewidywane opóźnienia wynikające z sytuacji na drodze.

 • Jeśli na trasie wydarzy się coś nieoczekiwanego, Twój kierowca za pomocą aplikacji Trans Task może wysłać do Ciebie informacje.
 • Otrzymasz alert zawierający opis zdarzenia i informację o przewidywanym przez kierowcę opóźnieniu
 • informacja o awarii będzie również przesłana do Twojego zleceniodawcy

 • dany alert możesz odznaczyć jako przeczytany za pomocą pomarańczowej kropki

Za pomocą aplikacji kierowca może również potwierdzić:

 • wjazd do strefy rozładunku
 • informację u siebie widzi również Twój kontrahent

 • wykonanie zadania

 • status zadania zmieni się na zakończone

Udostępnianie w zadaniu danych o lokalizacji:

 • zostaje przerwane (zatrzymane), gdy pojazd wjedzie w ostatnią planowaną strefę rozładunku i w niej pozostanie przez określony czas (30 minut) lub gdy ją opuści
 • dodatkowo system automatycznie zakończy zadanie i przestanie udostępniać załadowcy sygnał, gdy po upływie 24 godzin po planowanym zakończeniu operacji w ostatniej strefie rozładunku system na podstawie danych lokalizacyjnych nie stwierdzi pojawienia się pojazdu w tej strefie

 • Zakończone zadanie monitoringu trafia do zakładki archiwum i tam możesz zawsze przeglądać jego przebieg

Dzięki możliwości monitorowania ładunku, Twój załadowca ma szybki dostęp do aktualnych informacji o tym, co dzieje się z ładunkiem.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)