Dane dostępowe w systemach telematycznych

Zaktualizowano 13/2/24 przez Małgorzata

Na poziomie dodawania telematyki zewnętrznej masz możliwość zarządzania danymi dostępowymi do systemu telematycznego.

Dodawanie / edytowanie danych dostępowych do systemu telematycznego
 1. Wybierz moduł Flota i wskaż pojazd do którego chcesz dodać system telematyczny.

 1. W szczegółach pojazdu kliknij Dodaj telematykę.
 1. Wyszukaj lub wybierz z listy dostawcę telematyki. Po kliknięciu przycisku Użyj zostaniesz przekierowany do panelu logowania.
Jeżeli chcesz znaleść więcej informacji o dostawcy systemu telematycznego wybierz przycisk Informacje.
 1. Jeżeli chcesz:
  1. Dodać dane dostępowe
   1. kliknij w link dodaj nowe konto i wpisz dane dostępowe (login i hasło)
  2. Edytować dane:
   1. Wybierz przycisk edycji, aby zmienić dane dostępowe.
   1. Wpisz poprawne dane do logowania.
 2. Zapisz i przejdź dalej.
Usuwanie dostępu dla użytkownika z systemu telematycznego

W oknie Zaloguj się do telematyki zewnętrznej masz możliwość usunięcia konta użytkownika. Kliknij w krzyżyk przejdź do procesu usuwania konta użytkownika.

Zmiana dostawcy systemu telematycznego

W oknie Zaloguj się do telematyki zewnętrznej masz możliwość Zmiany dostawcy systemu telematycznego.

Kliknięcie w Zmień dostawcę, powoduje powrót do okna wyboru systemu telematycznego.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)