(CargoON) Monitoring załadowcy

Zaktualizowano 12/2/24 przez Ania

Monitoring pojazdów ciężarowych to już standard. Dla załadowcy informacja o tym, kiedy dokładnie towar pojawi się na rozładunku może mieć ogromne znaczenie. Dlatego na nowej Platformie Trans.eu pojawił się moduł, dzięki któremu możesz w łatwy sposób poprosić zleceniobiorcę o udostępnienie monitoringu.

Jako zleceniodawca możesz wymagać od swoich podwykonawców monitoringu ładunków, a od teraz możesz sprawdzić, co dzieje się na trasie bezpośrednio z poziomu Platformy.

Jak utworzyć zadanie monitoringu

Poniżej przedstawiamy trzy sposoby:

 1. Zadanie monitoringu można stworzyć ręcznie - poniżej szczegółowy opis jak to zrobić:
 • z menu po lewej stronie wybierz moduł Monitoring
 • kliknij w zielony przycisk "Dodaj nowy"
 • uzupełnij formularz
 • za pomocą zielonego przycisku "Dodaj zadanie" - prześlij je do Przewoźnika i oczekuj na jego decyzje

 1. Zadanie monitoringu jako wymóg w zleceniu
 • z menu po lewej stronie wybierz moduł Zlecenia
 • jeśli na Platformie został zaakceptowany fracht z kontrahentem zlecenie utworzyło się automatycznie, odszukaj je na liście w zakładce bieżące
 • uzupełnij dane w zleceniu i zaznacz opcję obowiązek monitoringu na Platformie
 • za pomocą zielonego przycisku "wyślij do akceptacji" i oczekuj na decyzje Przewoźnika (przyjęcie przez Przewoźnika zlecenia z oznaczonym wymogiem monitorowania powoduje automatycznie akceptację przez Przewoźnika zadania monitorowania)

 1. Zadanie monitoringu po akceptacji frachtu
 • z menu po lewej stronie wybierz moduł Monitoring
 • przejdź do zakładki Nowe
 • jeśli doszło do akceptacji frachtu na liście znajdziesz nowe zadanie - wyślij je do Przewoźnika

 • po wysłaniu zadania monitoringu do Przewoźnika jego status zmienia się na "Oczekuje na odpowiedź"

 • jeśli Przewoźnik odrzuci zadanie monitoringu trafi ono do zakładki Archiwum ze statusem odrzucone, klikając w wiersz zadania możesz zobaczyć powód jeśli został podany przez Przewoźnika

 • status zlecenia "Gotowe do realizacji" oznacza, że Twój Przewoźnik przyjął zadanie monitoringu i uzupełnił dane
 • w wierszu zadania widoczna jest data i godzina rozpoczęcia monitoringu

 • sygnał telematyczny z urządzeń powiązanych z zadaniem zostanie udostępniony  30 minut przed rozpoczęciem jego realizacji (czas wyprzedzenia określany jest w konfiguracji firmy i może być ustawiany odrębnie dla każdego zadania monitoringu)
 • przejdź do zakładki aktywne, na liście zobaczysz nowy status zadania "w trasie"

 • kliknij w wiesz zadania aby zobaczyć szczegółowe informacje

Informacje dotyczące zadania monitoringu

Jeśli na trasie wydarzy się coś nieoczekiwanego, otrzymasz alert zawierający opis zdarzenia i informację o przewidywanym opóźnieniu. Szczegółową listę zdarzeń możesz prześledzić w nowym oknie. Znajdziesz tutaj informację o każdej aktywności związanej z realizacją przewozu

 •  alert zawiera opis zdarzenia i informację o przewidywanym przez kierowcę opóźnieniu

 • dany alert możesz odznaczyć jako przeczytany za pomocą pomarańczowej kropki

Za pomocą aplikacji kierowca może również potwierdzić:

 • wjazd do strefy załadunku i rozładunku - wraz z powiadomieniem o wykonaniu operacji otrzymasz informacje o czasie dokonania zgłoszenia oraz danych lokalizacyjnych miejsca, z którego zgłoszenie zostało dokonane

 • po wykonaniu zadania status zmienia się na zakończone i trafia do zakładki archwium

System zakończy zadanie monitorowania i przestanie udostępniać dane o lokalizacji urządzeń służących do monitorowania przewozu gdy:

 • pojazd wjedzie w ostatnią planowaną strefę rozładunku i w niej pozostanie przez określony czas (30minut) lub gdy ją przed tym czasem opuści
 • po upływie 24 godzin po planowanym zakończeniu operacji w ostatniej strefie rozładunku, gdy na podstawie danych lokalizacyjnych system nie stwierdzi pojawienia się pojazdu w tej strefie, czas trwania monitoringu jest automatycznie wydłużony o przewidywany czas opóźnienia zgłoszony przez kierowcę
 • zakończone zadanie monitoringu trafia do zakładki archiwum i tam możesz zawsze przeglądać jego przebieg

Dzięki możliwości monitorowania ładunku, zyskasz szybki dostęp do aktualnych informacji o tym, co dzieje się z Twoim ładunkiem, na bieżąco będziesz uzyskiwał informacje o możliwym opóźnieniu w jego realizacji.


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)