Możliwość manualnego oznaczania wykonania operacji w punkcie trasy

Zaktualizowano 6/2/24 przez Ania

Funkcja została przygotowana na potrzeby wybranych firm spedycyjnych, które chcą się włączyć w proces monitorowania swoich przewoźników i muszą raportować swoim zleceniodawcom wykonywanie zadań - a z powodów technicznych nie jest możliwa integracja z systemem telematycznym 

Ze względu na możliwą kanibalizację usługi monitoringu realizowanego w sposób pełny, w oparciu o współpracę załadowca-przewoźnik funkcja dostępna jest dla ograniczonej grupy firm.
Ze względu na planowany bardzo ograniczony zasięg tej funkcji, włączanie jej wymaga kontaktu z biurem obsługi klienta.

Jak to zrobić na Platformie?

  • z menu po lewej stronie wybierz moduł Monitoring
  • przejdź do zakładki aktywne
  • z listy wybierz zadanie
  • w szufladzie przejdź do zakładki Trasa i  ładunek
  • opcja oznacz jako wykonane dostępna jest przy załadunku

  • w zakładce zdarzenia będzie potwierdzenie zakończenia operacji przez operatora z informacją o manualnym zgłoszeniu

  • opcja oznacz jako wykonane jest dostępna również przy rozładunku

  • w zakładce zdarzenia będzie potwierdzenie zakończenia operacji przez operatora z informacją o manualnym zgłoszeniu
  • status zadania zmieni się na zakończony i tak jak w przypadku pozostałych zadań trafi ono do archiwum w 24 godz po zakończeniu


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)