Integracje z telematyką

Zaktualizowano 12/2/24 przez Małgorzata

Poszczególni dostawcy telematyk mogą posługiwać się niestanadrowymi usawieniami dostępowymi do systemu monitoringu. Poniżej znajdują się opisy jak należy postępować, jeżeli chcemy zintegorwać się z wybranym dostawcą systemu telematycznego.

Ecologic

Sprawdź szczegóły
W celu dokończenia integracji z dostawcą Ecologic konieczny jest kontakt mailowy: trans@ecologic.io

Juwentus

Sprawdź szczegóły
W celu udostepnienia API do zewnętrznego systemu, klient musi podpisać jednorazowo Aneks do Umowy na udostępnianie danych lokalizacyjnych poprzez API. W tym celu kontaktuje się ze swoim opiekunem handlowym, który przygotowuje dokumenty i przesyła do podpisu.

W momencie otrzymania Aneksu podpisanego przez Klienta dział suportowy tworzy konto do integracji w systemie i udostępniamy je Klientowi w celu przekazania do integratora zewnętrznego.

SolidSecurity

Sprawdź szczegóły
Niezbędne kroki do uruchomienia procesu integracji z systemem telematycznym iCar.

1. Skontaktuj się z naszym administratorem GPS lub przedstawicielem handlowym i poproś o dostęp do protokołu Atlas
2. Zaloguj się do systemu iCar - https://gps.solidsecurity.pl
3. W ustawieniach swojego konta ustal hasło niezbędne do uruchomienia procesu integracji
4. W systemie giełdy transportowej wybierz dostawcę telematyki - Solid Security i postępuj zgodnie z zalecaniami Trans.EU.

SuperVisor© GPS

Sprawdź szczegóły
W celu dokończenia integracji z systemem SuperVisor© GPS skorzystaj z informacji zawartych w prezentacji.

Volvo Connect

Sprawdź szczegóły
W celu dokończenia integracji z systemem Volvo Connect skorzystaj z informacji zawartych prezentacji

WebEye

Sprawdź szczegóły
W celu dokończenia integracji z systemem skontaktuj się z opiekunem klienta lub działem technicznym w celu nadania odrębnych danych do logowania: Login i Hasło

Webfleet solutions

Sprawdź szczegóły
W celu dokończenia integracji z systemem Webfleet solutions skorzystaj z informacji zawartych prezentacji


Na ile ten materiał był pomocny

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)